Készült: 2020.09.19.13:20:27 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

79. ülésnap (2011.03.25.), 116. felszólalás
Felszólaló Dr. Tilki Attila (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:16


Felszólalások:  Előző  116  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! "Minden nemzedéknek szüksége lenne egy kis forradalomra a szabadság áldásainak megőrzése érdekében." Thomas Jefferson mondta ezt a mondatot, és mennyire igaz ez most, amikor alaptörvényt alkotunk, amikor az alaptörvény általános vitájában veszünk részt. Hiszen ez a közös alapvetés jelenti az egész közösséget összefogó, összetartó értékközösséget, amely mentén meghatározzuk magunkat és meghatározzuk a másokhoz való viszonyunkat. Az alaptörvény tehát egyszerre lát el belső és külső feladatokat, nemzetközi kapcsolatainkban is meghatározó rendelkezéseket tartalmaz a javaslat. Így van ez a Nemzeti hitvallás esetében, amely rögzíti Magyarország elkötelezettségét az egyszerre sokszínű és egységes Európához.

Megjelenik a nemzetközi dimenzió az Alapvetés E. és P. cikkelyében is, amelyek az Európai Unióban és a nemzetközi viszonyokban is meghatározzák hazánk viszonyait, alapvető kapcsolatrendszereit, értékeit. A javaslat Szabadság és felelősség címet viselő része azzal, hogy az Európai Unió alapjogi chartájára támaszkodik, egészében közvetíti azt a tényt, hogy Magyarország része annak a nemzetközi európai értékközösségnek, amely elsődlegesnek tekinti az emberi életet és méltóságot. Az állam működését leíró részt is átszövik azon rendelkezések, amelyek a nemzetközi és európai kapcsolatainkhoz szükséges intézményi struktúrát hozzák létre, és gondoskodnak annak működéséről.

Az állam intézményei közül elsőként az Országgyűlésre, a legfőbb népképviseleti szervre vonatkozó szabályokat fekteti le a javaslat. A külkapcsolatok szempontjából kiemelkedő jelentősége van annak, hogy a tervezet értelmében továbbra is meghatározó szerepe van a hatáskörébe tartozó tárgyú, tehát a legfontosabb nemzetközi szerződések kötelező hatályának elismerésében az Országgyűlésnek. Bár sokan csak szimbolikusnak tekintik a köztársasági elnök szerepét az állam működésében, de a külpolitikában, külkapcsolatokban továbbra is képviseli Magyarországot mint az ország legfőbb közjogi méltósága, hiszen személye nemcsak a nemzet egységét fejezi ki, de külső viszonyainkban ő maga jelenti az országot partnereink felé.

A külkapcsolatok igen sajátos területe az Európai Unió, amely egyszerre tartozik a kül-, de legalább ennyire a belpolitikánkhoz. Európában, az Unióban otthon vagyunk, saját magunk határozunk saját és egyben közös sorsunkról. Annak érdekében, hogy az Európai Unió működési struktúráiból fakadó sajátosságok mellett is megmaradjon a törvényhozó és végrehajtó hatalom közötti nemzeti szintű egyensúly uniós szinten is, a javaslat rendelkezik a kormány és az Országgyűlés együttműködéséről európai uniós ügyekben. Ugyanis az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeiben a tagállami kormányok képviselői számos olyan kérdésben foglalnak állást, amely tagállami szinten törvényhozási hatáskörbe tartozik. Ezen ellentmondás feloldására, feloldása érdekében kerül sor arra, hogy az Országgyűlés az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeinek döntéshozatali eljárásában napirenden szereplő tervezetekkel kapcsolatos kormányálláspontról tájékoztatást kérhet, illetve a kormány által figyelembe veendő állásfoglalást fogadhat el. Természetesen a részletes szabályokat továbbra is törvényi és nem alkotmányi, alaptörvényi szinten kell rendezni.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Ház! 1823. január 21-én Szatmárcsekén írta meg Kölcsey Ferenc a Himnuszt. Szatmárcseke a fehérgyarmati térségben található, és ebben a térségben volt a szatmári térség országgyűlési követe 1832 és '35 között Kölcsey Ferenc. Mi, szatmáriak rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy az új alaptörvény a Himnusz első sorával kezdődik: "Isten, áldd meg a magyart!"

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  116  Következő    Ülésnap adatai