Készült: 2020.07.16.15:30:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

257. ülésnap (2017.11.14.), 100. felszólalás
Felszólaló Vágó Sebestyén (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:24


Felszólalások:  Előző  100  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

VÁGÓ SEBESTYÉN, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Előrebocsátom: természetesen a mi frakciónk is támogatni fogja ezt a törvényjavaslatot, sőt előrebocsátom azt is, hogy Bárándy Gergely előbb ismertetett módosító indítványait is támogatni fogjuk, amennyiben ezt előterjeszti.

Nem kívánom megismételni azt, amit már minden felszólalótól hallhattunk, hogy tulajdonképpen a legsúlyosabb bűncselekményekről van szó, és azért is indokolt ‑ nem jogi szempontból, hanem egy más, szakmai szempontból ‑ akár a benyújtandó módosító indítvány is, mert, még egyszer mondom, nem jogi, szakmai szempontból, de tulajdonképpen és főleg a törvénymódosítás által említett esetekben, amikor egy saját gondjaira bízott 12 éven aluli gyermekkel szemben követ el valaki szexuális bűncselekményt, akkor igaz az a tétel, hogy tulajdonképpen itt is egyfajta gyilkosság, egyfajta ölés történik.

Itt nem egy élet kioltása történik meg, hanem tulajdonképpen egy személyiségen elkövetett nagyon súlyos és nagyon erőszakos bűncselekménnyel találkozhatunk. Mondhatnánk azt is, hogy valamilyen szinten ennek a gyermeknek a lelkét megölik, amikor ezeket a cselekményeket elkövetik. Éppen ezért indokolt a minősített eset, és indokolt az, hogy a törvény ereje a legnagyobb szigorral lépjen föl ezekkel az elkövetőkkel szemben.

(14.50)

Nagyon sok esetben egyébként ‑ tanulmányaim során előfordult az, hogy büntetőjogot tanultunk ‑ a büntető törvénykönyvben, illetve a büntetőjogban érthető az az indok, hogy van egyfajta prevenciós jellege is annak az adott intézkedésnek. Sajnos, nekem azt kell mondanom, a szakmai meggyőződésem mondatja azt velem, hogy ezekben az esetekben szerintem sajnos prevenciós jellegről nem beszélhetünk, mert az az ember, aki ezeket a cselekményeket elköveti, az már egy olyan torzult személyiségű ember, egy olyan beteg ember, aki nem igazán fogja egy cse­lekmény elkövetése előtt azt mérlegelni, hogy akár engem most ezért a cselekményért ‑ nem Ma­gyar­országról beszélek, más országokról beszélek ‑ akár ki is végezhetnek. Akkor olyan állapotban van, és olyan torzult személyiséggel rendelkezik, olyan beteg lélekkel rendelkezik, hogy ezeket valószínűleg mérlegelni nem fogja, viszont a társadalmi igazságosság megköveteli azt, hogy a törvény a legszigorúbban sújtson le ezekre az elkövetőkre.

A prevenciós eszközöket máshol kell keresnünk ebben a témakörben. Ahogy egyébként Selmeczi Gabriella előterjesztőként el is mondta, más területeken kell keresnünk a prevenciós megoldásokat. Ennek egyik lépése lehet akár a tegnap tárgyalt és ma nagy konszenzussal elfogadott törvényjavaslat is, hogy még a lehetőségét is előzzük meg annak, hogy valakinek a gondjaira olyan, akár 12 év alatti gyermekeket is bízzunk, akikkel szemben ilyen visszaéléseket követhet el.

Szóba került a gyermekvédelmi jelzőrendszer is. Igen, nagyon fontos a gyermekvédelmi jelzőrendszer, mert sajnos elmondhatjuk azt, hogy az esetek többségében ezek a cselekmények, amikről most ez a módosító indítvány is szól, általában nem intézményi keretek között történnek meg a gondjukra bízott 12 év alatti gyermekek esetében, hanem nagyon sok esetben sajnos a családban történnek meg. Egy jól működő gyermekvédelmi jelzőrendszer lehet az, amelyik ezeket az eseteket meg tudja előzni. Ezeknek az eseteknek a megelőzését úgy tudja foganatosítani, hogy már az első apró jeleknél felfigyel, már az első apró jeleknél ott van, és az első apró jeleknél már azokat a lépéseket megteszi, akár a legsúlyosabb intézkedést is megteszi, hogy azt a gyermeket, még mielőtt ezek a cselekmények megtörténnének, kiemeli a családból.

Csak ne felejtsük el azt, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer megerősítéséhez nem elég az, hogy a törvényeket szigorítjuk, a törvényeket minél inkább cizelláljuk, és a törvényekben, illetve egyéb jogszabályokban, egyéb módszertanokban, egyéb leírásokban minél jobban szabályozzuk a rendszer működését, hanem a rendszer megerősítése is hozzátartozik ehhez. Ezzel egy nagyon széles kaput nyitnék meg, nem is akarnék bővebben kitérni, de csak egy-két dolgot említenék, hogy a szakma megbecsültsége. Ehhez hozzátartozik akár a szociális életpályamodell bevezetése is. Így lehetőség nyílik arra, hogy a megfelelő létszámú ember vehessen részt akár a gyermekvédelem területén is vagy a gyermekvédelmi jelzőrendszer területén is. Idetartozik az is, amit már nagyon sokszor mondtam, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak a szankcionálása, súlyos szankcionálása abban az esetben, ha nem tesznek eleget a jelzési kötelezettségeiknek.

Illetve a megelőzésnek van még egy módja ‑ ez már nem a gyermekvédelmi szakmai területet érinti, hanem az egyéb területeket érinti ‑ a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális bűncselekmények visszaszorítása érdekében. Ezt is már nagyon sok vitában említettem, illetve indítványunk is volt ezzel kapcsolatban, hogy bár nem európai jogrend az, ahol ez az intézkedés és ez a dolog létezik, hanem az Amerikai Egyesült Államok, de valamilyen szinten az európai, illetve a magyar jogkörnyezetre valahogy átültetve, adaptálva meg kellene teremtenünk annak a lehetőségét, hogy valamilyen szinten ezen bűncselekmények elkövetőinek a lakóhelye ismert legyen.

Természetesen elfogadom azokat az érveket is, hogy konkrétan úgy, ahogy az Egyesült Államokban működik, hogy lakcímre pontosan tudom, hogy hol lakik ez az elkövető, ezt valószínűleg az európai jogi környezetben nem tehetjük meg, de ennek egy enyhébb fokát igazán bevezethetnénk. Ha már azokat a térségeket tudom, földrajzilag azokat a helyeket tudom, hogy körülbelül hol kell arra számítanom, ahol még fokozottabban kell figyelnem akár a kiskorú gyermekemre, akár a hölgyeknek még fokozottabb figyelemmel kell akár este sötétben, akár egyéb időpontokban közlekedniük, akkor már ennek is lehet egyfajta prevenciós ereje. Adunk egy lehetőséget, adunk egy eszközt akár a szülők kezébe, akár a kiszolgáltatottabb nők kezébe, hogy jobban meg tudják védeni magukat, hogy tisztában legyenek azzal, hogy melyek azok a városrészek, ahol fokozottabban kell figyelniük akár a saját, akár a hozzátartozóik, akár a gyermekük védelmére. Tehát komplexebben kell kezelnünk ezt a történetet.

Természetesen tökéletesen egyetértek azzal, amit már elmondtam, hogy a törvény a lehető legszigorúbban kell hogy lesújtson ezekre az elkövetőkre, de még egyszer mondom, az elmondott szakmai érveim alapján ennek a prevenciós jellegében annyira nem hiszek, viszont az egyéb prevenciós eszközöket, illetve rendszereket ki kell építenünk ahhoz, hogy hathatósan föl tudjunk lépni. Tudom, hogy az egy illúzió és egy álom, hogy nullára szoruljon ez vissza, de minél kevesebb esetben történhessenek meg olyan esetek, amikor bárki ellen, de fokozottabban és jobban odafigyelve 12 éven aluli gyerekek ellen bárki is szexuális bűncselekményt követhet el. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps.)
Felszólalások:  Előző  100  Következő    Ülésnap adatai