Készült: 2020.06.03.19:28:09 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

97. ülésnap, 237. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka Országgyűlés az indítvány visszavonásához hozzájárult
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 7:59

Felszólalások:  <<  237  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. Most határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Először előterjesztések sürgős tárgyalásba vételéről határozunk. Kérem, foglalják el helyüket, hamarosan szavazni fogunk.

Tóbiás József, MSZP; Navracsics Tibor, Fidesz; Nagy Andor, KDNP; Katona Kálmán, MDF; Bőhm András, SZDSZ, képviselők kezdeményezték az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról szóló T/4055. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem, az előterjesztők részéről kívánja-e valaki indokolni a sürgős tárgyalásba vételt két percben. (Zaj. - Csenget. - Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Felhívom figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalásba vételhez a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/4055. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az előterjesztést 234 igen szavazattal és 5 tartózkodással sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány kezdeményezte a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló T/4094. sorszámú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem Veres János pénzügyminiszter urat, kívánja-e indokolni a sürgős tárgyalásba vételt két percben. (Dr. Veres János: Nem.) Jelzi, hogy nem.

Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/4094. sorszámú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 162 igen szavazattal, 103 nem szavazat ellenében sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány kezdeményezte a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló T/4093. sorszámú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem Veres János pénzügyminiszter urat, kívánja-e indokolni a sürgős tárgyalásba vételt két percben. (Dr. Veres János: Nem.) Nem kívánja indokolni.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/4093. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 176 igen szavazattal, 111 nem ellenében sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! A Házbizottság mai ülésén történt bejelentésnek megfelelően a kormány által a mai napon benyújtott előterjesztések sürgős tárgyalásba vételéről most nem határozunk.

Most a részletes vitára bocsátások következnek. Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló T/3809. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 186 igen szavazattal, 111 nem ellenében részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/3578. számú törvényjavaslatot, amelynek ugyancsak a kormány az előterjesztője. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 179 igen szavazattal, 125 nem ellenében részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Ahogyan azt a napirend elfogadásakor az Országgyűlés elnöke jelezte, a kormány visszavonja a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes más törvények módosításáról szóló T/237. sorszámú törvényjavaslatát. A Házszabály rendelkezései értelmében a visszavonáshoz az Országgyűlés hozzájárulása szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a T/237. sorszámú törvényjavaslat visszavonásához. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 313 igennel elfogadta, hozzájárult.

Tisztelt Országgyűlés! Most önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről döntünk. A Fidesz képviselőcsoportja indítványozta, hogy az Országgyűlés határozzon a Nyitrai Zsolt képviselő úr által előterjesztett és az alkotmányügyi bizottság által október 8-án elutasított "A választások állami költségeinek csökkentéséről az olcsóbb és több demokráciáért" című, T/3821. sorszámú törvényjavaslatának tárgysorozatba-vételéről.

Megadom a szót Nyitrai Zsolt képviselő úrnak ötperces időkeretben, aki indokolni kívánja a tárgysorozatba-vételi kérelmet. Öné a szó, képviselő úr.

(17.50)

Felszólalások:  <<  237  >>    Ülésnap adatai