Készült: 2020.04.05.08:11:55 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

97. ülésnap (1999.11.08.), 30. felszólalás
Felszólaló Ruchti Róbert (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Kulturális bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 4:49


Felszólalások:  Előző  30  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

RUCHTI RÓBERT, a kulturális és sajtóbizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Magyarországon államalkotó tényezők a nemzeti és etnikai kisebbségek. A történelem folyamán több hullámban itt letelepedő, a Kárpát-medencében hazát találó népcsoportok a Szent István-i sokszínűségben rejlő erőt adták ennek az országnak.

Hagyományaik, kultúrájuk, nyelvük a ma Magyarországát ugyanúgy gazdagítják. S hogy ez így legyen továbbra is, rendkívül fontos, hogy nemzetiségeink ápolni, őrizni tudják tradícióikat. Az állam ehhez a megfelelő mozgástér biztosításával, anyagi források rendelkezésre bocsátásával járulhat hozzá.

A hagyományok és értékek óvásának létfontosságú talaja a kultúra területe. Az előttünk fekvő beszámoló előnyei közé tartozik, hogy ebből a szempontból is rendkívül körültekintő és részletes információkkal szolgál. A kisebbségi kultúra biztosításának több jogszabály nyújt hátteret. Ez a körülmény nem csupán lehetőségeket garantál, de a kiszámítható működéshez is hozzájárul. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának létrehozása is ezt a folyamatot erősíti, nagyobb odafigyelést jelent, az ország szellemi és anyagi, kulturális javainak védelmét.

Magyarországon a kisebbség jogosult országos kisebbségi önkormányzat, színház, múzeumi kiállítóhely, közgyűjtemény létrehozására, és ami legalább ilyen fontos, hogy a tevékenységek ellátásához költségvetési támogatást igényelhet. Ma három országos hatáskörű bázismúzeum, 16 kisebb és 41 tájház mutatja be hazánk nemzetiségi kultúrájának tárgyi emlékeit. Elengedhetetlen azoknak a kutatómunkáknak a további támogatása, melyek nem csupán ezen intézmények gyűjteménykincsének gyarapítását szolgálják, hanem a nemzeti kisebbségek identitásának fennmaradásához nyújtanak nélkülözhetetlen kultúrtörténeti segítséget. Az anyanyelvi könyvtári ellátásban sok száz települési intézmény támaszai azok a megyei báziskönyvtárak, melyek további megerősítése e szolgáltató tevékenység kapcsán is indokolt.

A beszámolóból kiderül, hogy a közművelődési intézmények hatékonysága és megítélése a kisebbségi településeken döntően pozitív, amiben nyilván annak is van szerepe, hogy ezeken a helyeken a kisebbségi önkormányzatok aktívan kiveszik a részüket a működtetésből.

Tisztelt Képviselőtársaim! A közös hazában egymás megbecsülésének egyik legfontosabb támpontja a kölcsönös megismerés. Ennek talán legoldottabb, közvetlenebb színterei azok a dalos, táncos nemzetiségi fesztiválok, melyek üdvözítően egyre nagyobb számban és emelkedettebb színvonalon kerülnek megrendezésre szerte az országban. Vitathatatlan sikereik a legjobb szószólói az ilyen típusú rendezvények kiemelt támogatásának. Az írott és elektronikus médiában való szereplés ugyancsak része, sőt mondhatjuk, kihagyhatatlan szelete a nemzetiségi, etnikai kisebbségi kultúrának. Segítség e területen, hogy az anyanyelvű sajtó dotációban részesül, és a közszolgálati rádió és televízió feladata, hogy biztosítsa a kisebbségi műsorok rendszeres készítését és sugárzását.

A beszámoló röviden szól az elkövetkezendő feladatokról is. Ezek közül a kultúrát leginkább érintő az a szándék, mely a kisebbségi közművelődés, hagyományőrzés és önszerveződés terén elindult kedvező folyamatok továbbvitele érdekében célul tűzi ki mind a forrásbővítést, mind pedig bizonyos jogi és szervezeti feltételek javítását.

A J/1397. számon benyújtott javaslatot a kulturális és sajtóbizottság november 3-ai ülésén megtárgyalta, és a beszámolót egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartotta.

Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a Fidesz padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  30  Következő    Ülésnap adatai