Készült: 2020.09.24.03:21:59 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

250. ülésnap, 170. felszólalás
Felszólaló Dr. Világosi Gábor (SZDSZ)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:03

Felszólalások:  <<  170  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a szavazatszámláló bizottság befejezte munkáját, és megállapította, hogy a titkos szavazásban 295 képviselő a szavazólapot felvette. Geberle Erzsébet személyére az urnában megtalált szavazólapok száma alapján 294 képviselő adta le szavazatát. Ezek megoszlása a következő: az érvénytelen szavazatok száma 18, az érvényes szavazatok száma 276, ebből az igen szavazatok száma 267, a nem szavazatok száma 9.

A szavazatszámláló bizottság jelentése alapján megállapítom, hogy a szavazási eljárás Geberle Erzsébet személyére érvényes és eredményes volt. (Taps.) Az Országgyűlés Geberle Erzsébetet az Országgyűlés jegyzőjévé megválasztotta.

Engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében eredményes munkát kívánjak képviselő asszonynak.

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Most a részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyarország fenntarthatósági helyzetéről és az abból adódó feladatokról szóló H/11211. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 337 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Sláger és Danubius Rádiók frekvenciájára kiírt ORTT-pályázat elbírálása során felmerült egyes pártkötődések és háttéralkuk szerepét vizsgáló bizottság létrehozásáról szóló H/11060. számú határozati javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 345 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló T/11332. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 199 igen szavazattal, 147 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az anyakönyvi eljárásról szóló T/11207. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 194 igen szavazattal, 150 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Soron következik a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya közötti, a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és határozathozatala.

Az előterjesztést T/11299. számon, a bizottsági ajánlást pedig T/11299/1. számon megkapták.

Megadom a szót Varga Zoltán önkormányzati miniszter úrnak, a napirendi pont előadójának.

Felszólalások:  <<  170  >>    Ülésnap adatai