Készült: 2021.05.09.06:16:33 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

203. ülésnap, 231. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 3:18

Felszólalások:  <<  231  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem, kíván-e még valaki szólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

A záróvitát lezárom. Megkérdezem, hogy az előterjesztők közül kíván-e valaki válaszolni a vitában elhangzottakra. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról döntünk. Az előterjesztők az ajánlás 1-5. pontját támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 272 igen szavazattal, 45 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáról szóló törvény rendelkezéseit az iménti módosításokkal. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 261 igen szavazattal, 59 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést elfogadta.

(19.20)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés 2012. május 29-ei ülésnapján elfogadott, de ki nem hirdetett törvény záróvitája és zárószavazása.

Áder János köztársasági elnök úr az Alaptörvény 6. cikk (5) bekezdésében biztosított jogköre alapján a törvényt megfontolásra visszaküldte az Országgyűlés részére. A köztársasági elnök átirata T/4719/12. számon a hálózaton elérhető. A határozati házszabály 110. § (2) bekezdése értelmében az Országgyűlés által elfogadott, de ki nem hirdetett törvény tárgyalása során a záróvita és a zárószavazás szabályait kell alkalmazni. A köztársasági elnök úr átiratát kiadtam a kijelölt bizottságoknak és az alkotmányügyi bizottságnak. Az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, amelyet az alkotmányügyi bizottság megtárgyalt, és ajánlást készített, ezt T/4719/14. számon a hálózaton elérhetik.

Tisztelt Országgyűlés! Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1. pontjára. Megkérdezem Tarnai Richárd képviselő urat, kíván-e szólni ötperces időkeretben. (Dr. Tarnai Richárd: Nem.) A képviselő úr jelezte, hogy nem kíván szólni.

Megkérdezem, hogy a kijelölt alkotmányügyi bizottság kíván-e előadót állítani ötperces időkeretben. (Jelzés nem érkezik.) Nem kíván a bizottság előadót állítani.

Tisztelt Országgyűlés! Most a képviselői felszólalások következnek, képviselőcsoportonként 5-5 perces, a független képviselők 3 perces időkeretben.

Megadom a szót Schiffer András képviselő úrnak, LMP-képviselőcsoport. (Moraj a kormánypártok soraiban. - Közbeszólás ugyanonnan: Jaj, ne!)

Felszólalások:  <<  231  >>    Ülésnap adatai