Készült: 2021.05.14.18:10:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

195. ülésnap, 214. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 17:28

Felszólalások:  <<  214  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem. Megkérdezem Tarnai Richárd képviselő urat, kíván-e reagálni. (Dr. Tarnai Richárd nemet int.) Nem kíván. A záróvitát lezárom.

Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő és az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatait az ajánlás 1. és 2. pontjai szerint. Az előterjesztő mindkét indítványt támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 278 igen szavazattal, 40 nem ellenében, 22 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Tisztelettel kérdezem Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes miniszter urat, hogy kíván-e a kormány álláspontjáról tájékoztatást adni. (Dr. Navracsics Tibor: Nem, köszönöm szépen.) Nem kíván.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/4719. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 291 igen szavazattal, 53 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! (Zaj.) Figyelmet kérek! Soron következik Magyarország Alaptörvényének első módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/6817. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/6817/7. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Most a határozathozatalok következnek. Az első helyen kijelölt bizottság döntése szerint az ajánlás 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15. és 16. pontjai nem felelnek meg a házszabályi rendelkezéseknek, ezért ezekről nem határoz az Országgyűlés.

Az ajánlás 1., 2., 3. és 13. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért ezekről nem döntünk. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő a 7. pontot támogatja. Felhívom képviselőtársaim szíves figyelmét, hogy a módosító javaslat elfogadásához az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Ezért kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak az összes képviselő kétharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatot 298 igen szavazattal, 51 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Most soron következik a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/6818. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/6818/7. és 9. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Most a határozathozatalok következnek. Az ajánlás 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a 7. pontról az MSZP kérte a szavazást. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő a kiegészítő ajánlás 1., 2., 3., 4. és 5. pontjait támogatja. Ezek elfogadása kizárja az ajánlás 1. és 6. pontjait.

A kiegészítő ajánlás 3. pontjáról az MSZP külön szavazást kért. A támogatott javaslatok közül a kiegészítő ajánlás 1. és 3. pontjának elfogadásához az alaptörvény rendelkezése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Most a kiegészítő ajánlás 1. pontjáról döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e a minősített többséget igénylő támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a minősített többséget igénylő támogatott módosító javaslatokat 312 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő, az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokról döntünk a kiegészítő ajánlás 2., 4. és 5. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő támogatott módosító javaslatokat 313 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a külön szavazásra kért javaslatról határozunk. A kiegészítő ajánlás 3. pontjában Rogán Antal a 2. § módosításával azt kezdeményezi, hogy a törvény 46. § (10) bekezdése ne veszítse hatályát.

Az ajánlás 7. pontjában Józsa István és mások ugyanezt a javaslatot terjesztették elő. Ez utóbbi indítványról az MSZP szavazást kért, és indítványozta a támogatott javaslat külön szavazását is. A tartalmi azonosságra figyelemmel a két javaslatról a minősített többség szabályai szerint együtt döntünk. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 318 igen szavazattal, 36 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Most soron következik az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/6957. számon, az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság ajánlását pedig T/6957/8. és 15. számon kapták kézhez.

Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. A kiegészítő ajánlás 24/1. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért erről nem döntünk. Tájékoztatom Önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 1-30. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 5/1., 25/1., 25/2., 26/1. és 28/1. pontjait támogatja.

Felhívom képviselőtársaim szíves figyelmét, hogy a támogatott javaslatok közül az ajánlás 9. és 24. pontjainak, valamint a kiegészítő ajánlás 25/1. és a 26/1. pontjainak elfogadásához az alaptörvény rendelkezése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

A minősített rendelkezésekre figyelemmel a támogatott indítványokról két részletben határozunk.

Kérdezem Önöket, elfogadják-e minősített többséget igénylő módosító javaslatokat az ajánlás 9. és 24. pontja, valamint a kiegészítő ajánlás 25/1. és 26/1. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a minősített többséget igénylő támogatott módosító javaslatokat 258 igen szavazattal, 54 nem ellenében, 37 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő, az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokról döntünk az ajánlás 1-8., 10-23., valamint a 25-30. pontjai szerint, valamint a kiegészítő ajánlás 5/1., 25/2. és 28/1. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő támogatott módosító javaslatokat 256 igen szavazattal, 57 nem ellenében, 38 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Most soron következik a szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott fellépésről szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Mesterházy Attila, Harangozó Gábor és Steiner Pál MSZP-s képviselők önálló indítványát H/5991. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig H/5991/9. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 2., 3., 4., 5., 6., 7. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást. Ezek közül az előterjesztők az ajánlás 2., 3. és 6. pontját támogatják, de a Jobbik-képviselőcsoport külön szavazásukat kérte.

(17.50)

A Jobbik-frakció szavazást kért még a 4., 5. és 7. pontokról is.

Most tehát a támogatott javaslatokról és azok alternatíváiról döntünk.

A 2. és 6. pontokban Tóbiás József a határozati javaslat 1. és 2. pontjainak módosítását kezdeményezi. Ebben a korábbi kormányfeladatokat módosítja az állandó bizottsággal és a civil társadalmi párbeszéddel összefüggésben. Az előterjesztő támogatja, de a Jobbik kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 54 igen szavazattal, 294 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította.

A 3. pontban Lendvai Ildikó az 1. pont a) alpontjának módosításával az etikai bizottság jogkörét változtatja meg. Ennek alternatívája szerepel a 4. és az azzal összefüggő 7. pontokban. Az előterjesztő támogatja, de a Jobbik-képviselőcsoport kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 48 igen szavazattal, 303 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította.

A 4. és 7. pontokban Zagyva György Gyula és Gaudi-Nagy Tamás képviselő urak az 1. § a) alpontjában, valamint 2. pontjában kormányfeladatot módosítanak. Ugyancsak a Jobbik-képviselőcsoport kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 39 igen szavazattal, 312 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította.

Bizottsági állásfoglalásra és frakciókérésre figyelemmel még további javaslatokról is döntenünk kell.

Az ajánlás 1. pontjában Berényi László a határozati javaslat 1. pontja helyébe új rendelkezést javasol, amelyben az országgyűlési képviselők büntetőjogi felelősségre vonásának lehetőségére vonatkozó üdvözlő nyilatkozatot terjeszt elő. A javaslat elfogadása kizárja az 5. pontot. A bizottságok támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 288 igen szavazattal, 59 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 8. pontjában Szabó Timea a határozati javaslat 2. pontjának módosítását javasolja. Ezzel kormányfeladat helyett többpárti küldöttség felállítását javasolja. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 51 igen szavazattal, 262 nem szavazattal, 38 tartózkodó szavazattal elutasította.

Tisztelt Képviselőtársaim! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Most soron következik az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás. Bánki Erik, Hadházy Sándor és Babák Mihály fideszes képviselőtársaink önálló indítványát T/7039. számon, a sport- és turizmusbizottság ajánlásait pedig T/7039/4. és 6. számon kapták kézhez.

Megkérdezem az előterjesztőket, kívánnak-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Bánki Erik: Nem.) Jelentkezőt nem látok. Akkor most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 1. és 2. pontjai, valamint a kiegészítő ajánlás 1. pontja nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de frakciók kérték arról a szavazást. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztők az ajánlás egyetlenegy pontját sem támogatják. Frakciókérésre figyelemmel a javaslatokról döntenünk kell.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Varga László és Pál Béla MSZP-s képviselőtársaink a 2. § (1) bekezdésében a törvény 5. § (5) bekezdés nyitó szövegének módosításával azt kezdeményezik, hogy a hozzájáruláshoz szükséges legyen az érintett sportegyesületek és szakszövetségek egyetértése is. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 92 igen szavazattal, 258 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 1. pontjában Szilágyi György képviselőtársunk azt kezdeményezi, hogy a sportigazgatási szerv ne járulhasson hozzá a hitellel terhelt ingatlan elidegenítéséhez. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 50 igen szavazattal, 301 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 2. pontjában Lamperth Mónika és mások azt javasolják, hogy az elidegenítéshez csak az azonos célt szolgáló ingatlanszerzés érdekében lehessen hozzájárulást adni. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 54 igen szavazattal, 290 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Arra figyelemmel, hogy az Országgyűlés nem fogadott el módosító javaslatot, most sor kerülhet a zárószavazásra is.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/7039. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 289 igen szavazattal, 63 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most soron következik az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/7028. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/7028/22. és 24. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Most a határozathozatalok következnek. Felkérem Nyakó István jegyző urat, ismertesse a határozathozatallal kapcsolatos információkat:

Felszólalások:  <<  214  >>    Ülésnap adatai