Készült: 2020.04.04.05:21:20 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

92. ülésnap, 49. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Felszólalás oka Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje  

Felszólalások:  <<  49  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Frakcióvezető-helyettes Úr! Semmiféle félreértés nincs: ugyanolyan gyakorlat szerint fogjuk tárgyalni most is a költségvetést, mint ahogy az elmúlt 8 évben bármikor. Ebben volt egyetértés. Ennek a lényege az, hogy a vezérszónoki körben - tehát holnap délelőtt hangzanak el a vezérszónoklatok - nincs kétperces hozzászólás, ezt követően pedig természetesen minden frakció maga dönti el, hogy milyen módon kíván részt venni a vitában. Egyetlen korlátozás van - de ebben megint csak egyetértés volt -, hogy meghatároztuk az egyes frakciók időkeretén belül azt, hogy mennyi az az idő, amit a tévéadás idejében beszélhetnek az egyes frakciók, és mennyi idő az, amit tévéadásidőn kívül. Ez az egyetlen korlátja a holnapi vitának, ettől függetlenül pedig minden frakció úgy osztja be az időkeretét, ahogy akarja. És mondom még egyszer: ez semmilyen módon sem tér el egyetlenegy pontjában sem a korábbi évek gyakorlatától.

Van-e még valaki, aki hozzá kíván szólni ehhez a kérdéshez? (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezés nem történt.

Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy a T/1658. számú törvényjavaslat általános vitája 30 órás időkeretben történjen. Kérem, szavazzanak! (Jelzésre:) Bocsánat, félreértés van! Csak a napirend elfogadása történik kézfelemeléssel, most gépi szavazás következik. Tehát azt kérem, mindenki a szavazógép használatával nyilvánítson véleményt, adja le a szavazatát.

Tehát még egyszer kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy a T/1658. számú törvényjavaslat általános vitája 30 órás időkeretben történjen. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 282 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett a törvényjavaslat időkeretben történő tárgyalását elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Még mindig azt kérem, hogy mindenki maradjon a helyén, mert további határozathozatalra kerül sor hamarosan.

Az elfogadott napirendi ajánlás szerint szerdán megkezdjük a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tárgyalását. A Házszabály 53. § (1) bekezdése és a (4) bekezdés b) pontja alapján azt indítványoztam, hogy az előterjesztés általános vitáját az Országgyűlés 15 órás időkeretben tárgyalja.

Az időkeret felosztására vonatkozó indítványt a napirendi ajánlás melléklete tartalmazza.

A Házszabály 53. § (1) bekezdése értelmében - ugyanúgy, mint az imént - a határozathozatal előtt bármely képviselőcsoport egy tagja 3 perces időkeretben felszólalhat. Megkérdezem, kíván-e valaki ezzel a lehetőséggel élni. (Nincs ilyen jelzés.) Senki sem jelentkezett, legalábbis a monitor nem rögzített jelentkezőt.

Akkor most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy a T/1659. számú törvényjavaslat általános vitája 15 órás időkeretben történjen. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 268 igen szavazattal, 24 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a törvényjavaslat időkeretben történő tárgyalását elfogadta.

Az elmúlt ülésünkön lezártuk a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló, 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosításáról szóló, T/1458. számú törvényjavaslat általános vitáját. Indítványozom a törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 260 igen szavazattal, 14 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta. Az imént elfogadott napirend szerint a részletes vitára a mai ülésnapunkon kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, valamint az ehhez kapcsolódó Állami számvevőszéki vélemény általános vitájának megkezdése. (Jelentős számú képviselő hagyja el a termet. - Az elnök megkocogtatja a csengőt.) Kérem, hogy akik nem most kívánnak részt venni a vitában, biztosítsák annak a lehetőségét, hogy a vitában részt vevők viszont nyugodt körülmények között mondhassák el a véleményüket! (Az elnök megkocogtatja a csengőt.)

(A jegyzői székben Vidoven Árpádot dr. Szabó Erika váltja fel.)

Felszólalások:  <<  49  >>    Ülésnap adatai