Készült: 2020.03.30.22:27:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

112. ülésnap, 212. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje  

Felszólalások:  <<  212  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a jegyző által ismertetett, az előterjesztő által benyújtott vagy támogatott indítványokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat a felsorolás szerint 221 igen szavazattal, 129 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.

Most azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyeknek külön szavazását kérték, illetve amelyeket az előterjesztő nem támogat.

Az ajánlás 8. pontjában Avarkeszi Dezső az egységes javaslat 26. §-a módosítását kezdeményezi, amelyben az önkormányzati törvényre hivatkozást tartalmazó (2) és (3) bekezdések elhagyását indítványozza. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 137 igen szavazattal, 204 nem ellenében, 16 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 31. és a hozzákapcsolódó 53. pontja, valamint a 31/1. és a hozzákapcsolódó 53/1. pontok alternatívát tartalmaznak, ugyanakkor az alternatíva mindkét eleme mellett elfogadható a 32. pont. Az előző két indítvány a címzett és céltámogatási rendszer szabályait érinti, míg a 32. pontban lévő javaslat az Ifjúsági és Sportminisztérium fejezetében egy átmeneti intézkedésre tesz javaslatot.

Először az ajánlás 31. és 53. pontját teszem fel szavazásra, amelyet az előterjesztő terjesztett elő, és a bizottságok támogatják, de a javaslat külön szavazását kérték. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 40 igen szavazattal, 277 nem ellenében, 38 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most a költségvetési bizottság javaslatát teszem fel szavazásra a 31/1. és az 53/1. pontok szerint. A javaslatot az előterjesztő támogatja, de külön szavazást is kértek. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 239 igen szavazattal, 115 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a 32. pontban lévő javaslatot teszem fel szavazásra, amelyet az előterjesztő terjesztett elő. A bizottságok támogatják, de külön szavazást kezdeményeztek. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 336 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 23 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatokról történő határozathozatalunk végére értünk. Mivel az imént módosított egységes javaslatban is találhatók kétharmados elemek, ezekről is külön határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az imént módosított egységes javaslat 73. §-ában, 79. §-ában és 96. § (1) bekezdésében lévő normaszöveget. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 356 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodással a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosított egységes javaslat további részéről határozunk az egyszerű többség szabályai szerint. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló előterjesztés egységes javaslata egyszerű többséget igénylő részét az imént elfogadott változtatásokkal. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

 

(18.00)

Kimondom a határozatot (Az eredmény megjelenésekor taps a kormánypártok soraiban.): az Országgyűlés 207 igen szavazattal, 150 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A tegnap elfogadott Házszabálytól való eltérésnek megfelelően most soron következik a Magyar Tudományos Akadémiának a magyar tudomány 1997-98. évi helyzetéről szóló beszámolója elfogadását kezdeményező országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatairól történő határozathozatal és zárószavazás. (Orbán Viktor és dr. Torgyán József kezet fognak egymással, majd Orbán Viktor dr. Járai Zsigmondhoz lép és vele is kezet fog.) Az előterjesztést H/1945. számon, a kulturális bizottság ajánlását pedig H/1945/8. számon kapták kézhez.

Megadom a szót Lezsák Sándornak, a bizottság elnökének, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra.

Felszólalások:  <<  212  >>    Ülésnap adatai