Készült: 2021.04.14.18:18:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

90. ülésnap (2003.09.29.), 215. felszólalás
Felszólaló Dr. Hende Csaba (MDF)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:57


Felszólalások:  Előző  215  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HENDE CSABA (MDF): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés! Az első vitaszakaszban három módosító indítványomról szeretnék röviden beszélni.

Az 1. pont alatti módosító indítványban javasoltam azt, hogy kerüljön ki a támogatott jogi segítségnyújtási formák közül a büntetőügyben tanúként megidézett személy ingyenes kioktatása afelől, hogy a tanúzási kötelezettsége vajon miben áll, illetve azt hogyan kell teljesíteni. Köszönöm, hogy a javaslatot tárgyaló bizottságok és a kormány képviselője is egyetértett ezzel a javaslatommal.

Az általános vitában és a módosító indítványban már közölt indokoláson túlmenően, azt hiszem, azért is helyes ennek a pontnak a kiiktatása a törvényjavaslatból, hiszen magával a törvény céljával volna ellentétes. Ugyanis a törvény az igazságosság és a törvény előtti egyenlőség jegyében azoknak a személyeknek kíván ingyenes jogi segítséget biztosítani, akik egyfelől a jogban való járatlanságuk, másfelől a szegénységük okából képtelenek a szakszerű eljárásra, illetve a jogi segítség piacon történő megvásárlására.

A tanú ezzel szemben nem olyan személy, akinek jogi segítségre van szüksége; a tanúnak nincs ügye, a tanú egy bizonyítási eszköz az adott eljárásban, aki köteles megjelenni, és aki köteles a valóságnak megfelelően, törvényes jogkövetkezmények terhe mellett vallomást tenni az eljárásban. Tehát ezekből az okokból helyénvaló, és még egyszer köszönöm a kormány képviselőinek a támogatását is ebben az ügyben.

Röviden szeretném indokolni az ajánlás 5. pontjában rögzített és a kormány képviselője által ugyanakkor sajnos nem támogatott javaslatomat. Ebben a javaslatban azt indítványozom, hogy a menekültügyi eljárásban hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránt kérelmet benyújtó személy ne kaphasson az általános szabályokhoz képest sem kedvezményes elbírálást, ne tegyük azt lehetővé, hogy az ilyen személyek államköltségen gyakorlatilag a végtelenségig pereskedhessenek.

Az indokoláshoz röviden annyi tartozik, hogy ilyen bírósági felülvizsgálat iránt azok a menekültstátusért folyamodó személyek indítanak bírósági keresetet, akiknek a menekültügyi hatóság tipikusan elutasítja a kérelmét. Ezek olyan személyek, akik valójában gazdasági menekültként érkeznek igen nagy számban a harmadik világból Magyarországra, és az európai és az észak-amerikai államok mindegyikébe, ugyanakkor azt állítják a menekültügyi eljárásban, hogy őket a hazájukban politikai üldöztetés érte, és politikai menedékjogot kívánnak a maguk részére megállapíttatni. Ez a törekvésük nyilvánvalóan a lehető legritkább esetben lesz csak sikeres, éppen ezért különös jelentősége és veszélye van annak, hogy a törvényjavaslat előttünk fekvő formában való elfogadása, gyakorlatilag államköltségen, korlátlan pereskedési lehetőséget biztosít az ilyen személyeknek.

 

(17.40)

 

Ismerve az ő helyzetüket, ismerve az ő ragaszkodásukat az utolsó szalmaszálhoz, illetőleg ismerve azt a körülményt, hogy még a menekülttáborban, az átmeneti szálláson való tartózkodás is egy vonzó perspektíva és alternatíva az ő számukra ahhoz képest, hogy kitoloncolásra kerüljenek Magyarországról, amint az a törvénynek megfelelően sajnos meg kell hogy történjék; ismerve továbbá azokat a jogvédő szervezeteket, amelyek hivatásszerűen az ilyen személyek képviseletére rendezkednek be, vagy üzleti, vagy altruista alapon, megállapíthatjuk, hogy a kapuk ilyen szélesre nyitása azzal a veszéllyel fenyeget, hogy nem csupán a jogi képviselet, a jogi segítségnyújtás nem jelentéktelen költségei terhelik majd teljesen feleslegesen, nyilvánvalóan eredménytelenül, a nyilvánvalóan alaptalan pereskedések tömege folytán a magyar adófizetőket, de az alaptalanul menekültstátusért folyamodó és azért perlekedő személyek magyarországi eltartási költségeinek nagyságrenddel nagyobb költségei is… (Az elnök jelzi az idő leteltét.) Köszönöm szépen, az utolsó mondatot engedje meg az elnök asszony.

A 8. pontban javasoltam, hogy a felálló új hatóság ne kapjon lehetőséget arra, hogy a segítségért folyamodó fél ellenfelét is meghallgathassa, hiszen ez az ügyben nem érdekelt állampolgárok megterheléséhez, adott esetben zaklatásához is vezethet. Sajnos a kormány ezt a javaslatot sem támogatja.

Köszönöm szépen a figyelmet.

 
Felszólalások:  Előző  215  Következő    Ülésnap adatai