Készült: 2020.02.20.00:38:33 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

268. ülésnap (2018.02.19.), 232. felszólalás
Felszólaló Ágh Péter (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 3:29


Felszólalások:  Előző  232  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ÁGH PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés, tisztelettel emlékezve meg a XX. században, a második világháborúban hősi halált halt, megrokkant katonák hozzátartozóiról, 1994-ben megalkotta a hadigondozásról szóló törvényt. A ’94-es törvény alapján azonban azok a második világháborúban áldozatot hozó családok, akiknek hozzátartozói a Magyar Királyi Honvédség tagjaként az 1938 és 1945 közötti időszakban vesztették életüket, rokkantak meg és az 1945 utáni időszakban politikai okokból be sem nyújthatták hadigondozási igényüket, vagy a hadigondozástól 1949-ben politikai okból megfosztották őket, nem részesülhettek sem egyösszegű térítésben, sem havi ellátásban.A második világháború lezárásának 70. évfordulója alkalmából 2015 júniusában az Országgyűlés szinte egyhangúlag fogadta el a hadigondozásról szóló törvény módosítását, amellyel elismerte a politikai okból ellátásuktól, ellátási jogosultságuktól megfosztottak igényét áldozathozataluk, az árván, félárván maradtak gyermekkoruk nélkülözése és az özvegyen maradt, gyermekeiket egyedül nevelő, de a megpróbáltatásokat kiálló hozzátartozók méltányos juttatásban részesítése tekintetében.

A 2015-ös törvénymódosítással tehát a Magyar Királyi Honvédség kötelékében szolgáló, hősi halált halt vagy hadisérülés okán hadirokkanttá vált katonák özvegyeit, árváit, hadigyámoltjait és hadigondozott családtagjait is hadigondozás illeti meg, függetlenül attól, hogy jelenleg mely állam állampolgárai. A volt hadiárvákat, volt hadigyámoltakat és volt hadigondozott családtagokat a törvény alapján 8550 forint havi ellátás illette meg, amely a 2018. január 1-jétől hatályos, 2016. decemberi törvénymódosítással havi 8810 Ft-ra emelkedett.

A 2016-os törvénymódosítással azonban más hadigondozotti ellátások jelentős mértékű egyszeri megemelésére került sor. Ezen megemelt összegű ellátások pedig ezt követően évente, az adott tárgyévre irányadó nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkednek tovább.

Ennek alapján emelkedett a hadirokkantak járadéka, a hadiözvegyi járadék, a hadiárvák járadéka és az egyes hadirokkanti járadékosztályokhoz fűződően az ápolási pótlék mértéke is. A képviselőtársaim által most benyújtott törvényjavaslat alapján a volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és a volt hadigondozott családtagok esetében is sor kerülhetne a havi járandóságuk egyszeri emelésére. Az évente az adott tárgyévre irányadó nyugdíjemelés százalékos mértékével pedig esetükben is tovább emelkedne a havi ellátás összege.

A törvényjavaslatban foglaltak szerint a volt hadiárvák, a volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok havi ellátása, figyelemmel a hadigondozásról szóló törvény rendelkezései szerinti, az adott tárgyévre irányadó nyugdíjemelés százalékos mértékével történő emelés összegére is, a Vas Imre által már ismertetett módon 10 ezer forintra emelkedne 2018. január 1-jével.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Úgy gondoljuk, úgy gondolom, hogy a képviselőtársaim által kezdeményezett törvénymódosítás alapján még méltányosabb elismerésben részesülhetnek mindazok, akik a második világháborúban valamilyen módon áldozatot hoztak.

Köszönöm a figyelmüket.
Felszólalások:  Előző  232  Következő    Ülésnap adatai