Készült: 2020.02.26.13:49:59 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

260. ülésnap (2017.11.20.), 222. felszólalás
Felszólaló Ágh Péter (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend utáni felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:21


Felszólalások:  Előző  222  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ÁGH PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Ha választókerületemben egy település, egy közösség komoly ünnep kapcsán büszke saját és ősei teljesítményére, akkor arról be szoktam számolni itt az ország Házában. Teszem ezt azért, mert hiszek abban, hogy ezek a teljesítmények másoknak is erőt adnak saját identitásuk megbecsüléséhez és lokálpatriotizmusuk elmélyüléséhez. Most is egy ilyen Vas megyei évfordulóról szeretnék beszélni.

Tisztelt Országgyűlés! Idén egy nagyon szép hangulatú eseményen vehettem részt Vasszilvágyon, amelynek keretében emlékeztek arra a falu lakói, hogy 2017-ben 800 éve annak, hogy a település nevét először említették írásban a vasvári káptalan 1217-es birtokösszeíró oklevelében. E tanúsítványt II. András király adta ki. Mivel a tatárjárást megelőző időkből viszonylag kisszámú dokumentum maradt fent, kiemelkedő jelentősége van ennek: bizonyítéka annak, hogy már akkor is létezett magyar élet a Gyöngyös-sík északi részén.

A krónikák szerint a falu a XVI. század első felében vált ketté. Nagy- vagy Felsőszilvágyon nagyobb birtoktestek alakultak ki, amelyek a Szelestey, a Zarka, a Tallián, a Szegedy és a Bezerédj családok tulajdonába kerültek. 1549-ben két nemesi kúriát jegyeztek fel a Szelesteyek és a Zarkák tulajdonaként. Alsószilvágyon, amelyet a „kis” és a „nemes” jelzővel is többször illettek, köznemesi birtokosok laktak. A XIX. század végén Riedinger Károly volt a legnagyobb birtokos. 1918-ban Bezerédj Imre vásárolta meg a felsőszilvágyival együtt ezt a gazdaságot. A Gaál-kastélyt hajdan Bezerédj Imre is birtokolta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tény, a mai települést csak 1935-ben egyesítették Alsó- és Felsőszilvágy községekből előbb Kétszilvágy néven, majd nevét a mai Vasszilvágyban állapították meg. Ennek ellenére ez a 800 éves dokumentum is mutatja, hogy az ezen a helyen élő magyarok az elmúlt évezredben osztoztak a nemzet sorsában. Gondoljanak csak bele, hogy az eltelt évszázadokban hány és hány kihívás előtt állt hazánk, hány támadást, leigázást és diktatúrát kellett elviselnie, tatárt, törököt, németet, oroszt; hányszor lett volna így alkalom, hogy elpusztuljon az egész nemzet! A magyarok és benne a Vasszilvágyon élők életösztöne nagyobb volt mindazon kihívásnál, amelyek a történelem során el akartak minket törölni.

Mindez miről tanúskodik? Arról, hogy a magyarság és benne az ilyen helyek is, mint Vasszilvágy, minden megpróbáltatás után, ha volt összetartás, akkor erős közösségként születtek újjá, hogy gyarapodni tudjanak. Így tudott fennmaradni a település az eltelt hosszú évszázadok során is. Ha visszatekintünk erre a múltba, sok olyan személyt és műemléket találunk, akikre büszkék lehetünk. Ilyen például a Szent Miklós templom, és ilyenek azok a személyek, akik innen indultak, köztük a XX. századból Bódi Tóth Elemér író, költő, újságíró; Nagy Alajos tanár, zenetörténész; Devecsery László költő, író, tanár; és Pődör György költő, mérnök-tanár, ásványgyűjtő. Büszkék a helyiek Horváth István és Vincze László festőművészekre, Sulyok János népi fafaragóra, va­la­mint Major Gyula és Major Gyuláné díszpolgárokra. Nyolcszáz év alatt sok itt született ember lett fontos építője országunk sorsának, a földművesektől a hős katonákig. Ők itt tanulták meg a hazaszeretet fontosságát.

E település őket is és mindazokat a magyarokat is a hazának adta, akik itt szívták magukba a szülőföld megbecsülését, a közösség tiszteletét.

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy párthovatartozástól függetlenül kijelenthetjük: osztozhatunk abban a büszkeségben, amellyel Vasszilvágy lakói saját otthonukra tekintenek. A múlt teljesítményében sok olyan pillanat van, amelyre joggal tekinthetnek felemelt szívvel. Másrészt abban is biztosak lehetünk, az eltelt évszázadok csupán a kezdetet jelölik, a jövő krónikájának a lapjait a falu mostani lakói írják tovább.

Így azt kívánhatjuk a 800. évfordulón számukra, hogy szeressék a jövőben is Vasszilvágyot, hogy az iránta érzett összefogás szelleme előrébb vigye a települést. Isten éltesse a Vas megyei települést, Vas­szilvágyot! (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  222  Következő    Ülésnap adatai