Készült: 2020.02.23.21:03:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

245. ülésnap (2017.10.09.), 178. felszólalás
Felszólaló Ágh Péter (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend utáni felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:55


Felszólalások:  Előző  178  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ÁGH PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Idén novemberben nagy napra készülnek Vép városában. Arra emlékeznek, hogy 800 éve annak, hogy egy okiratban a település nevét először említették írásos formában. Arról sem feledkeznek el, hogy 500 esztendővel ezelőtt került a híres Erdődy család tulajdonába a vépi birtok. Illő, hogy nem feledkezik el a múltjáról a Vas megyei kisváros, amely komoly lokálpatrióta tudattal rendelkezik, és joggal büszke az elődök teljesítményére, amely erőt adhat a jelen és a jövő építéséhez is. Engedjék meg, hogy itt, az ország Házában hajthassak fejet a város országgyűlési képviselőjeként ebben a jubileumi évben a vépi emberek teljesítménye előtt.

Tisztelt Országgyűlés! Ha visszatekintünk a település krónikájába ebben a kerek évfordulókat hozó évben, nagy történelemnek lehetünk a tanúi. Már az ókorban az ősi Savaria elővárosa volt, amelyről régészeti emlékek tanúskodnak. A honfoglalás idején valószínűleg Bulcsú népéhez tartozó magyarok telepedtek meg itt, és az Árpád-házi királyok korában is szorgos emberek dolgoztak erre. Az 1217-ben, II. András királyunknak köszönhetően keletkezett, tehát most 800 éves oklevél szerint az udvarnokok és a vasvári káptalan osztozott ezen a területen.

Írásos említést 1240-ből is találunk, amikor IV. Béla király megújította a wepyi udvarnokok kiváltságait. Akkoriban az itt élők elsődleges feladata volt a királyi udvart terményekkel ellátni. Egy 1280-ból származó írásos feljegyzésből kitűnik, hogy IV. László királyi adományként adta a települést egy vasi ispánnak hadi tettei elismeréséül. Később más családok birtokolták.

Az 1400-as évek végén egy végrendelet következtében Erdődy Bakócz Tamásra, későbbi esztergomi érsekre hagyták. Így jutott Vép királyi megerősítéssel az Erdődy család birtokába. Bár kisebb ideig zálog révén a Zrínyiekhez került a terület, de a későbbi évszázadokban Vép történetének meghatározója lett az Erdődy család.

Vép a XVI-XVII. században a hadak járása és a járványok miatt sokat szenvedett, sokan meghaltak, elmenekültek. Például 1553-ban 14 jobbágytelek vált lakatlanná pestis következtében, 1567-ben a katonák dúlása miatt sok jobbágycsalád kárt szenvedett. Egy 1605-ös levél szerint: a vépi tartomány puszta lett, „Weppen alig 20 ember él.” Ennek ellenére az itt élők elkötelezettsége révén Vép megmaradt, fennmaradt és jelentős településsé vált. Erdődy Sándor Vas vármegyei főispánsága alatt többször tartottak Vépen megyegyűlést háborús időben vagy más kedvezőtlen körülmények miatt.

A XVII. század folyamán Vépen hat országos vásárt tartottak évente. Az 1728-as körjegyzőségi iratok azt bizonyítják, hogy Vépnek ekkor már közigazgatási jelentősége volt, egy bíró és 12 esküdt intézte a falu ügyeit. 1788-ra új templom épült, amelyet Szily János, Szombathely első püspöke szentelt fel.

Az 1848-49‑es szabadságharcot az egész község lelkesen üdvözölte, sokan önként jelentkeztek a nemzeti zászló alá. Az első világháború idején a férfiak zöme katonai szolgálatot teljesített. A 98 hősi halott tiszteletére 1919-ben készítették el a hősi emlékművet. 1925-ben a belügyminiszter nagyközséggé nyilvánította a települést. A második világháborúban elesettek emlékét az 1990 tavaszán állított emlékmű őrzi. 1963-tól indult meg a mezőgazdasági szakképzés e helyen, 2009-ben pedig városi címet kapott.

Tisztelt Országgyűlés! A vépi emberek az elmúlt évszázadokban minden viszontagság ellenére megőrizték a települést a város mai polgárainak, akik Vépet a „világ közepének” nevezik. Munkájukkal ma is sokat tesznek azért, hogy tevékenységük révén ne csak a saját maguk és kisebb közösségeik, hanem az egész város gyarapodni tudjon. Tisztelet és megbecsülés érte! Lokálpatrióta tudatuknak ékes bizonyítéka, hogy az itt zajló rendezvények a helyi himnusszal kezdődnek.

Az elmúlt időszakban közös munkánk révén, a kormány támogatásával több lépést tettünk a fejlesztések érdekében, azonban még számos feladat áll előttünk, amire szövetkeznünk kell. Ebben a ju­bileumi évben azt kívánom, hogy az ősök elkötelezettségéből erőt merítve a jövőben is építkezni tudjon a település és a benne élő közösség. lsten éltesse Vépet!

Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

 
Felszólalások:  Előző  178  Következő    Ülésnap adatai