Készült: 2020.09.19.02:03:02 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

163. ülésnap (2000.10.16.), 98. felszólalás
Felszólaló Korózs Lajos (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó Idegenforgalmi bizottság
Felszólalás oka Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése
Videó/Felszólalás ideje 4:28


Felszólalások:  Előző  98  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KORÓZS LAJOS, az idegenforgalmi bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! A parlament idegenforgalmi bizottsága kisebbségi előadójaként mindenekelőtt ki kell jelentenem, hogy az ellenzéki képviselők helytelenítik a két évre szóló költségvetés benyújtását az Országgyűlés elé.

Véleményünk szerint túl sok tényezőn - külső és belső - múlik a magyar gazdaság sikere vagy sikertelensége. Csak a közelmúlt történései közül két dolgot említünk meg: az egyik az olaj világpiaci árának alakulása mint külső tényező, s az infláció mértékének helytelen prognózisa mint belső tényező.

Ha az inflációt vesszük mint tervezési mutatót, látszik, hogy erre az évre sem tudták jól prognosztizálni, nemhogy még a jövő vagy urambocsá, a 2002-es évre. Lehet persze tudatos is egy ilyen alátervezés. Ha ez így történik, és ehhez párosul az adóbevételek nem pontos meghatározása, a kormány százmilliárdos többletbevételekre tehet szert. De még ezzel sincs nagy baj. A baj ott van, hogy a kormány ezen többletbevételeket parlamenti kontroll nélkül kívánja felhasználni.

A kétéves költségvetés logikája is azt a csalafintaságot követi, hogy a választások előtt kiiktasson minden kontrollt a pénzfelhasználás kapcsán. Ez az összeg jelen esetben már eléri a 150 milliárd forintot. A tudatos rosszul számolás következtében ez az összeg három év alatt elérheti az 500 milliárdot is. Ezt az ellenzéki képviselők nem tudják támogatni.

Ezen túl a kétéves költségvetést törvénytelennek is tartják az idegenforgalmi bizottság ellenzéki képviselői, hiszen az államháztartásról szóló törvényt csak három hét múlva fogadhatja el a parlament - ha egyáltalán elfogadja -, mely legitimmé teszi a kétéves költségvetés benyújtását.

Aggasztja az idegenforgalmi bizottsági tagokat a külképviseletek sorsa, tekintettel arra, hogy a költségvetési fejezetekben nem láttunk finanszírozásukról semmit. A megszüntetett kirendeltségek ugyan működhetnek az ITD Hungary szervezésében, de meddig. Talán ez a költségvetés jelenti a szervezetek végét.

A másik ilyen jellegű problémakör az idegenforgalmi régiók ügye. A kormány alig hogy kiépült, máris az elsorvasztásukra törekszik. Egyrészről nem talált feladatot számukra, illetve amikor azok megtalálták, azt el is vonták. Most már a tanácsadók tanácsadója lesz a rib.

Általános problémaként jelenik meg az országmarketing két külön helyen való kezelése. Tudniillik a turizmus részét a Magyar Turizmus Rt. végzi - több-kevesebb sikerrel -, ugyanakkor a Miniszterelnöki Hivatal költségvetésében jelenik meg az Országimázs Központ, most már emelt költségvetéssel. Az a tapasztalatunk, hogy köszönő viszonyban sincs a két szervezet, pedig ugyanazt kéne mindkettőnek csinálnia. Legjobb az lenne persze, ha ezt egy szervezet végezné, és az a Magyar Turizmus Rt. lenne. A párhuzamosság csak a pénzek ellenőrizhetetlen tékozlását teszi lehetővé, lásd az ez évi augusztus 20-ai tűzijáték ügyét.

Negyedik elemként említhetjük az önkormányzatok idegenforgalmi tevékenységét. A törvény előírásai szerint az idegenforgalmi bevételek egy részének idegenforgalmi célokat illenék finanszírozni. Nagyon nehéz helyzetbe kerültek az önkormányzatok. Ugyanis az idegenforgalmi bevételeik nem a turizmust szolgáló beruházásokra, infrastruktúrákra, kisvállalkozások támogatására fordítódnak, hanem mindenféle járulékokra, bérnövekményekre fog elmenni.

Az önkormányzati normatívák garanciái megszűnni látszanak. Ez lehet figyelmeztetés is a települési önkormányzatok számára, két évvel a választások előtt. Ha nem jól viselkednek, nem kaphatnak azon forrásokból, ami a kormány kezében van, ezáltal nem tud kialakulni egy objektív fejlesztési trend, hanem egy osztogatás, amely szubjektív alapokon történik.

Ezen vélemények alapján nem tartjuk alkalmasnak általános vitára a kétéves költségvetést.

Köszönöm szépen, elnök asszony. (Szórványos taps az MSZP soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  98  Következő    Ülésnap adatai