Készült: 2019.12.09.06:03:12 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

32. ülésnap (2010.10.05.), 78. felszólalás
Felszólaló Rozgonyi Ernő (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:23


Felszólalások:  Előző  78  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Rendkívül kellemetlen helyzetben vagyok, mert az elmúlt másfél óra alatt abba az állapotba kerültem, hogy talán rossz helyen ülők vagy rossz helyen vagyok. Aztán ahányszor körülnéztem, mégis úgy láttam, hogy itt vagyok a parlamentben. Ezt azért mondom, mert bár rendkívül érdekfeszítő az a vita, ami itt elhangzott, hogy a különböző szintű önkormányzatok milyen finanszírozási gondokkal küszködnek, de én úgy tudtam, és arra készültem, hogy a mai napirendi pontnak megfelelően arról kellene vitatkoznunk meg döntenünk, hogy az ÁSZ 2009. évi tevékenységéről szóló jelentést elfogadjuk, nem fogadjuk el, vagy ha elfogadjuk, milyen egyéb mellékes megjegyzésekkel fogadjuk el, és nem pedig arról, hogy különböző településeknek milyen finanszírozási problémáik vannak. Úgyhogy ez egy merész formabontás tőlem, hogy szeretnék visszatérni az eredeti témánkhoz.

Meg kell mondanom, hogy már az első felszólaló - aki Dancsó képviselőtársam volt, és aki a bizottsági véleményt képviselte - felszólalása is számomra teljesen érthetetlen, és még most sem tudom azt mondani, hogy értem, hogy vajon miről is beszélt. Tudniillik ő azt mondta, hogy a bizottság egyhangúlag, illetőleg két tartózkodás mellett úgy döntött, hogy - és akkor előadta a tételeit. Kérem, nem erről van szó! A bizottság három tagja egyértelműen úgy döntött és úgy szavazott, hogy azt fogja javasolni, hogy igen, terjesszük az Országgyűlés elé ezt az anyagot, de a jelentést az Országgyűlés ne fogadja el. És ezt igyekeztünk meg is indokolni.

Nem akarom megismételni azt, amit Nyikos képviselőtársam itt elmondott, de röviden talán mégis összefoglalnám.

(12.40)

Hozzáteszem és mindenekelőtt kijelentem, nem arról van szó, hogy az ÁSZ új vezetőit próbálnánk támadni, nem arról van szó, hogy az ÁSZ munkatársait, akik komolyan és sokat dolgoznak, akarjuk bántani bármilyen módon, vagy bármilyen módon rosszindulatú kritikával akarjuk illetni. Itt kizárólag arról van szó - és ez minden alkalommal ezerszer elhangzik baltól jobbig és jobbtól balig -, hogy állítólag jogállamban élünk, és egy jogállam sajnos attól jogállam, ugye, hogy általában jogszabályok vannak, törvények vannak, amelyek az életet szabályozzák, és ezeket a törvényeket be kell tartani. És aki ezt nem tartja be, annak a jelentését nem lehet elfogadni akkor sem, ha hihetetlenül érdekes és okos dolgokat mond nekünk, és hihetetlenül értékes adatokat ad nekünk ahhoz, hogy az országgyűlési munkánkat megfelelő módon tudjuk ellátni.

Egész egyszerűen arról van szó, hogy az Állami Számvevőszék például nem tesz eleget annak az alkotmányos előírásnak, amely szerint előzetes felülvizsgálatokat kell végeznie. Aztán az állami tulajdonban lévő vállalatok, vállalkozások vagyonmegőrző tevékenységét vizsgálnia kell, és nyomon kell követnie. Egész egyszerűen ennek nem tesz eleget. Ez egy alkotmányos előírás. A jelentésből az derül ki, és pusztán az derül ki, hogy volt egy 2009. évi ellenőrzési terv, és ezt a 2009. évi ellenőrzési tervet ilyen és ilyen módon - ahogy a jelentés ezt előadja - hajtották végre. De kérem szépen, ellenőrzési tervbe azt kell bevenni - elsősorban azt kell bevenni -, amit a törvény az ÁSZ számára előír.

Aztán, ugye, szintén a számvevőszéki törvény szerint ellenőriznie kellene az állami költségvetésből gazdálkodó szerveket, intézményeket. Ezeknek - több száz intézményről van itt szó - egészen kis hányadát vizsgálta meg az Állami Számvevőszék. Aztán itt van, kérem szépen, az önkormányzatok kérdése - ha már ehhez vissza kell térnem -, ahol azt tudjuk meg ebből a jelentésből is - meg ezt amúgy is tudjuk -, hogy körülbelül 2400 úgynevezett kisebb településen nincs ÁSZ-ellenőrzés. Ami szintén megengedhetetlen dolog, hiszen itt nem arról van szó, hogy kis vagy nagy pénzekkel nem gazdálkodnak megfelelően, hanem a törvényről van szó, és a törvény értelmében minden ilyen gazdálkodó szervezetnél megfelelő módon, megfelelő időben el kell végezni a vizsgálatokat.

Aztán van egy olyan kötelezettsége is az ÁSZ-nak, hogy az állami kötelezettségvállalással járó beruházási előirányzatok felhasználását ellenőrizze. Azt kell mondanom, hogy erre különösebb nyomokat nemigen találtam, igen sekélyesen lehet megtalálni egy-két helyen valamiféle erre való utalást.

Aztán, ugye, nem számol be ez a jelentés arról, hogy az államháztartás számviteli rendjét milyen módon tartották be, tartják be. Elhiszem, hogy ez nehéz feladat azért, mert nincs államszámviteli törvényünk. De ugye, akkor erre nemcsak nekünk, néhány képviselőnek kellene felhívni a figyelmet idestova lassan már 12 éve több alkalommal, hanem az ÁSZ-nak is fel kellene hívnia az Országgyűlés figyelmét arra, hogy szíveskedjenek a kormányzó pártok végre egyszer tudomásul venni, hogy nincs államszámviteli törvény.

Aztán talán még azt is el kellene mondanom, hogy van egy olyan kötelezettsége is, hogy például a gazdasági kamarákat ellenőrizze. Én nem láttam erre utaló jelet, hogy a gazdasági kamarákat különösebben ellenőrizték volna.

Úgyhogy ezek a törvényi hiányosságok azok, amelyek miatt mi azt mondtuk, hogy ezt a jelentést ne fogadjuk el, és segítsük az új vezetőket azzal, hogy rávilágítunk ezekre a hiányosságokra, rábírjuk őket, hogy mindenkor a törvénynek megfelelően végezzék a munkájukat, illetőleg ha úgy látják, hogy a törvény valamilyen oknál fogva nem hajtható végre, akkor azt jelezzék az Országgyűlésben. Természetesen lehetőleg, mondjuk, ne a legkisebb ellenzéki pártnak, hanem a kormányzó pártokkal szíveskedjenek közölni, hogy nem lehet végrehajtani ezt vagy azt a törvényi előírást.

Tehát még egyszer mondom: nem rosszindulatból mondjuk ezt, segítő szándékkal mondjuk, és különösen az új vezetést szeretnénk úgy elindítani, hogy valaki ezt is elmondja nekik.

Köszönöm a szíves figyelmüket. (Taps a Jobbik soraiban.)
Felszólalások:  Előző  78  Következő    Ülésnap adatai