Készült: 2019.12.08.00:25:20 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

32. ülésnap (2010.10.05.), 70. felszólalás
Felszólaló Ivády Gábor (LMP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 10:18


Felszólalások:  Előző  70  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

IVÁDY GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Egy kicsit zavarban vagyok, merthogy ellenzéki képviselő vagyok, így aztán talán nem értek annyira az önkormányzatisághoz, ellenben nyolc éve és hála istennek, két napja meg polgármester, így aztán döntsék el, hogy hiteles-e... (Jelzésre:) Nagyon szépen köszönöm a gratulációt.

Nálam egyszerű egyébként ez a képlet, hogy most ki a hibás és ki a felelős. A szocialisták elmúlt nyolc évének politizálása és kormányzása katasztrofális volt. Kistelepülési szemmel nézve nyugodtan használhatom azt, hogy falurombolást hajtottak végre. (Babák Mihály: Úgy van.) Szégyellhetik is érte magukat. (Egy-két taps a kormánypárti padsorokból.) Most nem hiszem, hogy tapsolni fognak. Másrészt senkit nem kötelezett senki arra, hogy kötvényeket bocsásson ki. Értem én, hogy a fejlődést fenn kell tartani, de a működés és az, hogy milyen beruházásokat és fejlesztéseket hajtanak végre, az a két dolog teljesen különbözik egymástól.

Kérem szépen, ki lehetett volna várni a mostani választásokat. Önök ígéretükhöz híven helyre fogják tenni a gazdaságokat. Nagyon remélem, hogy az önkormányzatok finanszírozását is rendbe fogják tenni, és mostantól kezdve kellett volna fejlődni, és nem lenne ekkora hitelállománya az önkormányzatoknak.

Az ÁSZ-jelentésre: én szeretném megköszönni az ÁSZ-nak a munkáját, különösen azt a kimagasló figyelmet, amit erre az Ivád nevezetű, négyszáz fős kistelepülésre is fordítottak; négy alkalommal is eljutottak egy évben hozzánk. Nagyon szépen köszönjük a kiemelt figyelmet. Egyébként ez annak köszönhető, hogy ha egy körzetközpontot ők vizsgálnak, vagy nálunk társult polgármesteri hivatal van, és ha a központot vizsgálják, akkor automatikusan vizsgálják a társtelepüléseket is, úgyhogy el kell gondolkodnunk majd azon, hogy vagy berendezünk egy külön szobát az ÁSZ-nak, vagy pedig leválunk erről a társaságról.

Engedjenek meg mégis az ÁSZ-jelentés kapcsán és az önkormányzatok működésével kapcsolatban néhány megjegyzést. Először is ott vannak a kistérségek. Polgármestertársaim talán emlékeznek rá, bele voltunk zsarolva, bele voltunk kényszerítve, ezekbe a többcélú kistérségi társulásokba be kellett lépni. Aztán persze megvolt a magunkhoz való eszünk, és nagyon sok helyen ezek a kistérségi társulások úgy működtek, ami aztán egyébként a települések javát szolgálta, illetve közösen láttunk el különböző, olyan kötelezően ellátandó feladatokat, amelyeket egyébként külön nem tudtunk volna.

Egy hiányosságuk van ezeknek a kistérségi társulásoknak. Nem ösztönözte őket senki és semmi arra, hogy gazdasági területen is a települések próbáljanak meg együttműködni, például energiabeszerzés, szakértők és a többi, folytathatnám tovább, vagy például a monopolhelyzetben levő szolgáltatókkal - víz, szennyvíz, szemétszállítás és a többi - a kistérségek együtt sokkal hatékonyabban föl tudtak volna lépni.

Az iparűzési adóról én csak tényleg egy mondatban szeretném elmondani, hogy a jelenlegi rendszer szerintem roppant igazságtalan. Itt tulajdonképpen vannak szerencsés és szerencsétlenebb helyzetben levő települések. Viszont azt is el kell ismernem, hogy ennek a rendszernek az átalakítása valószínűleg azokat, akik most iparűzési adóval, mérhető mértékű iparűzési adóval rendelkeznek, az ő helyzetüket el fogja lehetetleníteni. Viszont valami igazságosságot be kellene vinni a rendszerbe.

Az önkormányzati finanszírozásnál engedjenek meg annyi önkritikát és önvizsgálatot, és ebből a következtetést hadd mondjam el, bizony vannak olyan területek, ahol még lehet megtakarítani. Azt félve mondanám, hogy pazarló gazdálkodást folytatnak. Most elsősorban kistelepülésekről beszélek, mert ennél szorosabbra húzni a nadrágszíjat nem lehet, és hogy őszinte legyek, nem is értem egyébként azokat a településeket, amelyek az önhibájukon kívül nehéz gazdasági helyzetbe került pénzforráshoz nyúlnak, önhikisek, vagy a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásához nyúlnak, miközben egyébként felújították a járdájukat, és még szökőkutat is építettek. A két kifejezés szerintem valahogy nem igazán harmonizál egymással.

Ennek ellenére úgy gondolom, ha megfelelő szakértői hálózattal rendelkeznénk, ami a kistelepüléseknek is hozzáférhető, vagy például felkészültebbek lehetnének ezek az önkormányzatok, akkor úgy gondolom, még lehetne egy 10-20 százalékos megtakarítást végezni. Konkrétan arról beszélek egyébként, hogy munkaszervezés, feladatok, létszám, munkakör egymáshoz való hangolása, ezzel talán még lehetne valamit kezdeni.

A települések normatív finanszírozása - megint csak utalok rá, polgármestertársaim nagyon jól tudják - valami hihetetlen bonyolult. Hihetetlen bonyolult! Miközben egy akkora település, mint Ivád, arra tudja felhasználni a normatív támogatást, hogy kifizesse a közüzemi számlákat, ehhez képest olyan bonyolult rendszerrel és megfogalmazásokkal kapjuk ezeket a támogatásokat - most fejből: talán lakhatási hozzájárulás, vagy valami ehhez hasonló -, hát mutassanak egy olyan kistelepülést, amely lakhatási hozzájárulást tudna fizetni bárkinek, miközben ilyen címen kapunk normatív támogatást. Átláthatatlan! Átláthatatlan, rendet kell tenni majd ebben is.

A pályázatoknál, főleg az európai uniós pályázatoknál pedig az utófinanszírozás olyan hosszadalmas, bonyodalmas, hogy egyrészt nem átlátható, másrészt a procedúrának az elhúzása miatt néhány település hitelt kénytelen fölvenni akár csak egy hónapra is vagy egy-két hónapra is, hogy átvészelje működésben azt az időszakot, mire végül megkapja a pénzt.

És akkor most engedjék meg, hogy beszéljek arról is, mit csinál egy önkormányzat akkor, ha alulfinanszírozott. Legalább három-négy lehetősége van. Az egyik az, hogy a saját bevételeit növeli, nyilvánvalóan újabb adók kivetésével. Ezt nem hiszem, hogy bárki megtette az utóbbi években, egyszerűen a lakosság fizetőképessége már a felső határt súrolja, illetve ez egy olyan döntés, ami után - főleg választások előtt - nem valószínű, hogy újra bizalmat szavaznak a testületnek.

A másik lehetőség amellett, hogy a kötelezendően ellátandó feladatokat el kell látni, hogy az összes többi feladatból pedig minél többet lead az önkormányzat. Ez egy csomó mindennek a rovására megy, beszélhetnénk a közösségről, különböző dolgokról, az életminőségnek a romlásáról. Tehát ha ezeket a feladatokat az önkormányzat leadja, akkor az önkormányzatiság valóban leszűkül arra a szintre, amikor már csak a kötelezően ellátandó feladatokat látjuk el. De ha még ez sincs lefinanszírozva, akkor jön az, hogy ennek a minősége olyan szintre romlik, ami valódi életminőség-romlást eredményez a településeken.

A negyedik, ezekről most már tényleg nem beszélek, a kötvénykibocsátás, hitelfelvétel és a többi.

És van az ötödik, amikor megpróbálják hatékonyabb formáját választani a feladatellátásnak. Ennek a legegyszerűbb módja egyébként, ha saját tulajdonú gazdasági társaságot hoznak létre. Ennek rengeteg előnye van, egy csomó előnye van, amit ki is használhatnak egyébként az önkormányzatok, a legegyszerűbbtől kezdve, hogy vissza lehet igényelni az áfát, egészen addig, hogy sokkal könnyebben ki lehet rúgni egy embert egy ilyen cégnek az éléről, vagy pedig a munkatársakat úgy lehet kiválasztani, hogy az esetleg a polgármester, a képviselő-testület vagy az adott párt, amely mögöttük áll, érdekeit szolgálja. Aztán persze sokkal könnyebb a magántőkét bevonni, és ami egy kicsit elkeserítő, hogy egyébként a pályázati rendszer is arra tereli az önkormányzatokat, hogy ilyen saját tulajdonú gazdasági társaságokat hozzanak létre.

A nagy kérdés az, hogy vajon az összérdek mit kíván, és ebben nekem meggyőződésem, hogy az összérdek viszont nem azt kívánja, hogy ezek a gazdasági társaságok sokasodjanak. Azzal együtt, mint mondtam, elméletileg sokkal több lehetőséget biztosítanak ezek a gazdasági társaságok, de átláthatatlanok, politikailag sokkal jobban ellenőrizhetőek. És itt lyukadnék ki újra az ÁSZ-jelentéshez, illetve az Állami Számvevőszékhez, hogy sajnos még az ő saját bevallásuk szerint is egyszerűen nem képesek, nem tudják ellenőrizni ezeket a gazdasági társaságokat.

(12.30)

Én azt mondom, hogy számon kellene kérni az önkormányzatokat, illetve ezeket a gazdasági társaságokat, mégpedig hogy legyenek átláthatóak, és legyenek gondos gazdálkodók.

Az ÁSZ egyébként azt mondta, hogy ezek szektorszintű kimutatására az államháztartási információs rendszer nem tartalmaz megbízható adatokat. Én azt javaslom majd, vagy azt fogom majd szorgalmazni, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak az ellenőrzését az Állami Számvevőszék elvégezhesse, és végezzék azt legalább akkora szorgalommal, mint amekkora szorgalommal Ivádot ellenőrizték az elmúlt évben.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps az LMP soraiból.)
Felszólalások:  Előző  70  Következő    Ülésnap adatai