Készült: 2020.07.05.23:23:19 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

242. ülésnap (2009.11.11.), 172. felszólalás
Felszólaló Balogh József (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Környezetvédelmi bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 5:06


Felszólalások:  Előző  172  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BALOGH JÓZSEF, a környezetvédelmi bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Ház! Engedjék meg, hogy a vízi társulatokról szóló T/6669. számú törvényjavaslat kapcsán bemutassam a környezetvédelmi bizottság álláspontját. Abban a tekintetben akár teljes egyetértés is megmutatkozhatna a környezetvédelmi bizottság tagjai körében, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény változtatásra szorul. Változtatásra szorul, hiszen a törvényben számos rendezetlenség található, ami annak az eredménye, hogy e többször módosított, több ízben toldozott-foldozott törvény mára számos megközelítés, szakmai és koncepcionális szempont nem koherens elegyévé vált.

A környezetvédelmi bizottság tagjainak többsége a fentiek szellemében azon az állásponton van, hogy a vízgazdálkodási törvénnyel szemben megfogalmazott szakmai kifogásokra átfogó, koncepcionális választ adó módosításokra, sőt mit több, akár új jogszabályok létrehozására is szükség lehet. Ehhez azonban öt hónappal az országgyűlési képviselő-választások előtt nyilvánvalóan nem célszerű hozzákezdeni, elvégre egy új kormány minden bizonnyal más szempontok szerint közelíti meg a problémát.

A szóban forgó törvényjavaslat ráadásul nem a koncepcionalitás, illetve a koherenciateremtés igényével fogalmazódott meg, hanem a jelenlegi törvényt kívánja tovább foltozgatni, amit nyilvánvalóan legfeljebb részmegoldásnak lehet tekintetni, megoldásnak azonban semmiképpen. Minősítő értékkel bír az a tény is, hogy a szóban forgó törvényjavaslatot a kormány március 11-én tárgyalta, és annak elutasításáról döntött, akárcsak a környezetvédelmi bizottság, amely a tegnapi nap folyamán nem támogatta, hogy a törvényjavaslat általános vitára kerüljön.

Tisztelt Képviselőtársaim! Bár a rossz időzítés önmagában megkérdőjelezi e törvényjavaslat általános vitára való bocsátásának célszerűségét, a bizottság keddi ülésén szakmai érveket is megfogalmazott a szóban forgó indítvány napirendre vételének elutasítása mellett. Engedjék meg, hogy ezek közül részletesen szóljak az úgynevezett érdekeltségi hozzájárulás problémaköréről, amelynek kapcsán képviselői munkám során magam is több beadvánnyal éltem, illetve több ízben szólaltam fel a tisztelt Ház falai között.

2009. szeptember 22-én adtam be képviselőtársaimmal közösen azt a módosító indítványt, amellyel el kívántuk volna azt érni, hogy az aszály sújtotta területeken élő gazdálkodóknak ne kelljen érdekeltségi hozzájárulást fizetni a vízgazdálkodási társulatok számára.

A törvény jelenleg hatályos formája ugyanis a vízgazdálkodási társulatok tagjai részéről előírja, hogy a társulat közfeladatai ellátásának költségeihez az érdekeltségi egység arányában hozzájárulni kötelesek. Ez a kötelezettség azonban hátrányosan érinti azokat a társulati tagokat, akiknek földterületei aszály sújtotta országrészben vannak. A törvényjavaslat erre a problémára sem kínál megoldást.

Itt érzem fontosnak megjegyezni, hogy ebben az ügyben már 2006. december 18-án kértem a kormányzat segítségét. Hű képet tár elénk a hatalmat gyakorlók hozzáállásáról, hogy napirend utáni felszólalásomra akkor a kormány részéről senki nem kívánt válaszolni. 2009. május 18-án ismét a kormány elé tártam az ügyet, akkor Gőgös Zoltán államtitkár úr válaszolt felszólalásomra. Államtitkár úr akkor többek között elmondta, hogy a vízgazdálkodással kapcsolatos problémakört csak egy teljes, átfogó vízrendezési terv tudja megoldani. A most tárgyalt és a bizottság által elutasított törvényjavaslat a vízgazdálkodási hozzájárulás tekintetében sem tekinthető átfogónak, és még hosszasan lehetne sorolni azokat a szakmai szempontokat, amelyek miatt a bizottság az elutasítás mellett döntött.

Tisztelt Képviselőtársaim! Végezetül összefoglalva az eddig elhangzottakat hangsúlyozni szeretném azt, hogy bár a vízi társulatokkal kapcsolatos problémakör fontosságával tisztában vagyunk, a szóban forgó törvényjavaslat sem az időzítést, sem a tartalmát tekintve nem jelent megoldást, ezért elutasította a környezetvédelmi bizottság annak napirendre vételét.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  172  Következő    Ülésnap adatai