Készült: 2020.07.06.09:01:21 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

190. ülésnap (2009.02.23.), 290. felszólalás
Felszólaló Balogh József (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend utáni felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:21


Felszólalások:  Előző  290  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BALOGH JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Közel száz mezőgazdasági termelő problémáját kell megosztanom, jeleznem az Országgyűlés felé, amelyhez segítséget kérnek a törvényhozástól is, hogy a jövőt illetően ne járjon senki úgy, ahogy ők jártak. A közraktározásról, állami funkció gyakorlásáról, ellátásáról van szó.

Közös integráció révén értékesítették termelvényeiket, 4 ezer tonna malmi búzát és 1150 tonna olajos napraforgót 263 millió forint értékben egy dél-alföldi cég felé, adásvétel formájában. A cég a beszállított terményeket leközraktároztatta, holott az áru nem volt per-, teher- és igénymentes. A leközraktározott terményre körülbelül 80 százalékban a közraktárjegyek beváltásával felvette a hitelt, amelyből a termelőket nem fizette ki, akik így nem juthatnak már a termelvényeikhez, és pénzt sem kaptak érte. A számlák kifizetésének utolsó határideje december volt, ez idáig a termények ellenértékének mintegy 15 százalékát fizették ki.

Amikor tudomást szereztek a közraktározásról, hitelfelvételről, az áru ki nem fizetéséről, értesítették a közraktározó céget, a Concordiát, amely semmit nem tett a probléma megoldásáért. Leveleikre nem válaszolnak, holott minden feléjük érkező jelzést, figyelemfelhívást ki kellett volna vizsgálniuk. Évek óta a már megnevezett közraktározó szervezet a legszigorúbban jár el, és ellenőrzi különös tekintettel a raktározást vállaló cégek esetében az áru tulajdonjogát. Ennek pontosan az ellenkezőjét tette, amikor egy jelentős tétel esetében nem körültekintően járt el, ezáltal teremtődött olyan helyzet, hogy a gazdák úgy érzik, a terményüket jogtalanul eltulajdonították.

A közraktár-felügyelet felé is jelezték a problémát, kérve az intézkedést, de sajnos semmi sem történt. A közraktár-felügyelet jelezte, hogy ők mint hatóság nem végeznek közraktári tevékenységet, így nem kötnek közraktári szerződést, és nem bocsátanak ki közraktárjegyet, kérésüket nem áll módjukban teljesíteni.

A közraktározásról szóló szabályozás pontatlansága, hiányossága teheti lehetővé az ilyen eseteket, amelyekről egyre többet hallani.

(21.00)

Ezért módosítani kellene a szabályozást, miszerint ne legyen elegendő egy minden jogi garanciát nélkülöző egyoldalú nyilatkozat, amelyet a közraktár minden ellenőrzés nélkül elfogad. Közraktározás esetén a közraktárba helyezni kívánt ingóságok, termények tulajdonjogát, de minimálisan az azok fölötti rendelkezési jogot megfelelő dokumentumokkal kelljen igazolni, és azok valódiságát a közraktár ellenőrizze le.

Ez a folyamatot jelentősen nem hosszabbítaná meg, hiszen elektronikus úton, illetve akár telefonon is könnyen ellenőrizhető a bemutatott dokumentáció valóságtartalma. Ha ennek ellenére kiderül, hogy az adott terményt olyan gazdasági társaság vagy természetes személy helyezte közraktárba, akinek az nem volt tulajdonában, illetve nem rendelkezhetett volna jogszerűen vele - például a termelőknek még nem fizette ki a teljes vételárat -, a közraktárnak helyt kelljen állnia a vételárért, azt a termelők felé meg kell fizetnie, hiszen az ő mulasztásából keletkezett a kár.

Úgy érzem, jogunk és kötelességünk segíteni a gazdáknak, termelőknek, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben ne lehetetlenüljenek el, és jussanak hozzá az egész éves munkájuk eredményeként megtermelt terményük ellenértékéhez, ne kerülhessenek kiszolgáltatott helyzetbe, amelyhez állami közraktározó cég is segédkezett.

Államtitkár úr, várom megnyugtató válaszát, és köszönöm a figyelmet.
Felszólalások:  Előző  290  Következő    Ülésnap adatai