Készült: 2020.09.22.14:36:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

136. ülésnap (2020.06.08.), 34. felszólalás
Felszólaló Dr. Budai Gyula (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 4:48


Felszólalások:  Előző  34  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BUDAI GYULA, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2020. június 3-án tartott ülésén megtárgyalta a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény módosításáról szóló T/10528. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 25 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Idén februárban tárgyalta a Ház a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében benyújtott törvénytervezetet. A magyar állampolgárok és a társadalom általános igazságérzetét nagymértékben sértette az elmúlt években kialakult, börtönbiznisz néven futó, tízmilliárdos iparág. A Soros-hálózathoz köthető ügyvédek közel 12 ezer kártalanítási pert indítottak a magyar állammal szemben, amelynek következtében az állam 9 milliárd forintnyi kártalanítást volt kénytelen kifizetni a rendkívül súlyos bűncselekményeket elkövető és jogerős szabadságvesztésre ítélt bűnözőknek. A magyar emberek számára mindez egyszerűen elfogadhatatlanná vált.

Tisztelt Képviselőtársaim! A börtönbiznisz néven futó iparág egyértelműen megvalósítja a joggal való visszaélést, megkárosítja a magyar államot, rombolja az igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat, és sérti az emberek igazságérzetét. Nem is olyan régen az Országgyűlés elfogadta azt a javaslatot, amely céljaként tűzte ki, hogy igyekszik helyrebillenteni a bűncselekmények áldozataira, illetve a fogvatartottakra vonatkozó kompenzációs rendszerek között megbomlott egyensúlyt. Ez a törvény igen előremutatóan kívánta felhívni a kormányt, hogy a bűncselekményből származó károk enyhítéséről szóló és a bűncselekmény áldozatainak érdekeit érvényre juttató, új szabályozási rendszert alkosson meg. Mindez korábban megtörtént.

Az elfogadott törvény kitűnően szolgálja a társadalom igazságérzetét súlyosan sértő kártalanítási perek körüli visszaélések számának csökkentését, másrészt törekszik biztosítani az áldozatok jogainak és érdekeinek hatékonyabb védelmét. Mindemellett a börtönzsúfoltsági probléma orvoslására is megfogalmaz hathatós javaslatokat.

Sajnálatos módon a koronavírus-járvánnyal összefüggésben kihirdetett vészhelyzet és az azzal összefüggő országos védekezés miatt a börtönzsúfoltsággal kapcsolatos új kártalanítási rendszer kialakítására nem volt lehetőség, ezért a korábban lefektetett határidők módosítása vált indokolttá. A kifizetések felfüggesztésének határideje, az eredeti határidő 2020. június 15e volt. Viszont tekintettel a kialakult helyzetre a határidő 2020. december 31-éig került meghosszabbításra. A benyújtott javaslat a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló törvényben meghatározott határidőt a kártalanítási eljárásokkal érintett büntetőügyekben elbírált bűncselekmények áldozatai és hozzátartozói jogos követelései minél szélesebb körben történő érvényesítésének lehetővé tétele érdekében jelen év május 15e helyett 2020. október 31-éig meghosszabbítja.

Tisztelt Ház! A társadalom igazságérzetének helyreállítása mindannyiunk közös ügye, hiszen a polgárok túlnyomó többségének érdeke, hogy általános erkölcsi felfogása meghallgatásra kerüljön. Az elhangzottakra tekintettel a benyújtott javaslat támogatandó. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  34  Következő    Ülésnap adatai