Készült: 2020.09.24.21:06:54 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

106. ülésnap (2020.02.20.), 41. felszólalás
Felszólaló Dr. Budai Gyula (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:05


Felszólalások:  Előző  41  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BUDAI GYULA, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Nincs abban semmi meglepő, hogy az ellenzéki pártok nem szavazták meg a kormány börtönbizniszre vonatkozó törvénytervezetének soron kívüli napirendre vételét, hiszen a börtönbiznisz legnagyobb nyertese több mint félmilliárd forinttal Magyar György ügyvéd, aki 2018-ban az országgyűlési választásokon az MSZP-Párbeszéd közös jelöltjeként indult, továbbá Magyar György ellátta Demszky Gábor jogi képviseletét, és jelenleg pedig Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadója.Az elmúlt években az emberek társadalmi igazságérzetét alaposan felkavaró bírósági ítéletek születtek, amelyek nagy összegű pénzbeli kártalanítások fizetésére kötelezik a magyar államot, mégpedig olyan személyek részére, akik bűncselekményt követtek el, és ezért jogerős szabadságvesztés büntetésüket töltik. Arra hivatkoznak ezek az elítéltek és fogvatartottak, hogy a magyar állam nem biztosít emberhez méltó körülményeket számukra.

A börtönbiznisz keretében baloldali liberális és a Soros-hálózathoz tartozó ügyvédek közel 12 ezer kártérítési pert indítottak a magyar állam ellen. Fahidi Gergely, aki a Helsinki Bizottság ügyvédje, 324 ügyben 516 millió forintot keresett, Magyar György ügyvéd 419 ügyben 521 millió forintot keresett (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Szégyen!  Dr. Vadai Ágnes: Tiborcz és Mészáros is kapott!), és Karsai Dániel ügyvéd a Helsinki Bizottság és a TASZ partnereként eljárva 83 ügyben 86 millió forintot keresett. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Szégyen.  Arató Gergely: Irigykedsz, mi?)

Az állam közel 9 milliárd forint kártérítést fizetett ki a bűnözőknek és az ügyvédeknek, és nem meglepő, hogy a kifizetett összeg közel 70 százaléka ügyvédi letéti számlákon landolt. A börtönbiznisz néven futó közel 10 milliárdos iparág egyértelműen megvalósítja a joggal való visszaélést, megkárosítja a magyar államot, rombolja az igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat, és sérti az emberek igazságérzetét.

Tisztelt Képviselőtársaim! Elfogadhatatlan, hogy olyan gyilkosok, mint az olaszliszkai lincselők, 5-6 millió forintot kapjanak, a battonyai rém 2 millió forintot kapjon, a Burka-család tagjai pedig 45 millió forintos összeghez jutottak hozzá sikeres kártalanítási perüknek köszönhetően, annak ellenére, hogy elképesztően súlyos, életellenes bűncselekményeket követtek el.

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ezekben a kártérítési ügyekben nem kötelező a jogi képviselet, tehát nem kötelező az ügyvédi képviselet ezekben az ügyekben, sőt a Helsinki Bizottság 2015-ben egy olyan keresetmintát adott közre a börtönökben, amelyet az elítéltek kitöltve közvetlenül a bírósághoz tudnak fordulni. A baloldali liberális és a Soros-hálózathoz tartozó ügyvédek rátelepedtek az elítéltekre és a fogvatartottakra, és iparággá fejlesztették a börtönbizniszt.

Engedjék meg, tisztelt képviselőtársaim, hogy ismertessek egy olyan levelet, amelyet egy magyarországi büntetés-végrehajtási intézetben az elítélteket tanító személytől kaptam. Így az idézet: „Egyetlen adalékkal szolgálnák ahhoz a kérdéshez, hogy vajon mekkora sikerdíjért vállalják az ügyvédek a megbízóik képviseletét. Ez akár az 50 százalékot is elérheti, mely számot egy fogvatartott szájából hallottam, akinek semmi oka nem volt rá, hogy ne mondjon igazat.” (Dr. Vadai Ágnes nevetve: Egy fogvatartott!)

Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Asszony! Ahogy az előterjesztői nyitóbeszédben is hallottuk, a kormány határozottan elítéli a börtönviszonyokkal kapcsolatos fogvatartotti sérelmek kártalanítására indított perek körüli visszaéléseket, egyúttal azt a szilárd álláspontot képviseli, hogy a bűncselekmény áldozatainak jogait és érdekeit nagyobb mértékben indokolt védeni. Az előttünk fekvő törvényjavaslat igyekszik tehát helyrebillenteni a bűncselekmények áldozataira, illetve a fogvatartottakra vonatkozó kompenzációs rendszerek közötti megbomlott egyensúlyt. A javaslat igen előremutatóan kívánja felhívni a kormányt, hogy a bűncselekményből származó károk enyhítéséről szóló és a bűncselekmények áldozatainak érdekeit érvényre juttató új szabályozási rendszert alkossa meg 2020. május 15-éig.

Tisztelt Ház! Szeretném leszögezni, hogy a kártalanítás kifejezetten személyhez kötött, tekintettel arra, hogy az adott személy által elszenvedett sérelem kompenzációja. Ez egy nagyon fontos kérdés. A törvényjavaslat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a kártalanításként megítélt összeg ténylegesen az elítélt vagy a fogvatartott kezéhez jusson. Éppen ezért kívánja a jogalkotó a büntetés-végrehajtási törvény normaszövegébe beemelni azt a rendelkezést, amelynek értelmében a kártalanításként megállapított összeg folyósítása kizárólag olyan fizetési számlára történjen meg, amelynek számlatulajdonosa az elítélt vagy a fogvatartott, vagy a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott esetén pedig a büntetés-végrehajtási intézet által kezelt letéti számlára történjen meg az összeg utalása.

Tisztelt Országgyűlés! A Ház előtt fekvő javaslat úgy fogalmaz, hogy a hatálybalépését követően az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási igény tárgyában hozott határozatban megítélt összeg 2020. június 15-éig nem fizethető ki. Természetesen a javaslat majdani hatálybalépését megelőzően a jogerősen megítélt kártalanítási igények rájuk vonatkozó ítéletek meghozatalakor a hatályos szabályok szerint lesznek teljesíthetők. A javaslat alapvető célkitűzése szempontjából stratégiailag kiemelendő, hogy a kormány jelen év szeptember 30-áig tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek átlagos kihasználtsága ne haladja meg a száz százalékot. Ezen utóbbi intézkedés jelentősen hozzájárul a fogva tartás körülményeinek javításához. Statisztikai adatokkal alátámasztható, hogy Magyarországon a börtönkörülmények rengeteget javultak, az elmúlt években több lett a férőhely, és folyamatosan épülnek az új börtönök.

(11.10)

Tisztelt Országgyűlés! Az előttünk levő javaslat egyrészt kitűnően szolgálja a társadalom igazságérzetét súlyosan sértő kártalanítási perek körüli visszaélések számának csökkentését, másrészt törekszik biztosítani az áldozatok jogainak és érdekeinek hatékonyabb védelmét, mindamellett a börtönzsúfoltsági probléma orvoslására is megfogalmaz hathatós javaslatokat. Magyarországon ma egyértelmű, és világossá kell tenni mindenki számára, hogy a bűnözőknek nem milliós jutalom, hanem büntetés jár.

Tisztelt Ház! Az elhangzottakra tekintettel a benyújtott törvényjavaslatot a Fidesz képviselőcsoportja támogatja. Ezt kérem önöktől is. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  41  Következő    Ülésnap adatai