Készült: 2020.05.28.04:36:17 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Becsó Károly
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 15
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2020.05.06.(126)   26 Általános vita lefolytatása H/8006 Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2018. évi beszámolója elfogadásáról
B/7208 Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2018. évi beszámolója
vezérszónoki felszólalás 3:57
2020.03.24.(114)  144 Általános vita lefolytatása T/9677 Egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról vezérszónoki felszólalás 3:25
2019.11.21.(96)   40 Általános vita lefolytatása T/8020 A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról vezérszónoki felszólalás 2:52
2019.11.04.(89)  283 Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája T/7082 Az állatkínzókkal szembeni hatékony fellépés megteremtése érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról felszólalás 1:21
2019.06.20.(76)  110 Általános vita folytatása T/6322 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről felszólalás 8:35
2019.03.20.(62)    4 Általános vita lefolytatása T/5237 Egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről vezérszónoki felszólalás 3:47
  20 Általános vita lefolytatása T/5241 A közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról vezérszónoki felszólalás 4:06
2018.12.13.(51)    6 Általános vita lefolytatása B/716 A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2017. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében
H/3607 A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2017. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
vezérszónoki felszólalás 5:35
2018.11.28.(45)   78-80 Általános vita lefolytatása T/3610 A kormányzati igazgatásról vezérszónoki felszólalás 5:48
2018.11.14.(40)   72 Általános vita lefolytatása T/3293 Egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról vezérszónoki felszólalás 3:41
 112 Általános vita lefolytatása T/3370 A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 3:53
2018.10.31.(36)  136 Általános vita lefolytatása T/2941 Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 3:51
2018.10.03.(27)  163 Általános vita lefolytatása T/1658 A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 2:52
 179 Általános vita lefolytatása T/1659 Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 3:55
2018.07.16.(18)  266 Napirend utáni felszólalások "Kelet - Nógrád - közlekedés új útjain" napirend utáni felszólalás 3:12
<< 1 >>
Összesen: 15