Készült: 2022.08.08.08:35:50 Dinamikus lap

Bizottság által benyújtott indítványok 2006-2010


Önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Benyújtók
1 T/11836 szöveges PDF A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról Alkotmányügyi bizottság
2 H/10889 szöveges PDF Az Országos Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2009. június 7-én megtartott választásáról szóló beszámolójának elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
3 H/10583 szöveges PDF Országos népszavazásról (Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselőknek csak a bizonylattal alátámasztott elszámolható kiadásai után járhat költségtérítés?) Alkotmányügyi bizottság
4 H/9409 szöveges PDF Országos népszavazás elrendeléséről (Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselőknek csak a bizonylattal alátámasztott elszámolható kiadásai után járhat költségtérítés?) Alkotmányügyi bizottság
5 H/6827 szöveges PDF Országos népszavazásról (Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne vezessék be a mindenki által kötelezően választandó üzleti alapon működő több biztosítós egészségbiztosítást?) Alkotmányügyi bizottság
6 T/6304 szöveges PDF A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokkal összefüggő egyes törvénymódosításokról Alkotmányügyi bizottság
7 H/5969 szöveges PDF Országos népszavazás elrendeléséről (Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne vezessék be a mindenki által kötelezően választandó üzleti alapon működő több biztosítós egészségbiztosítást?) Alkotmányügyi bizottság
8 H/5565 szöveges PDF A 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról szóló beszámoló elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
9 H/5564 szöveges PDF Az Országos Választási Bizottságnak a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásról szóló beszámolója elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
10 H/5411 szöveges PDF Országos népszavazás elrendeléséről (Egyetért-e Ön azzal, hogy jogszabályban meghatározott munkakört betöltő köztisztviselők esetében rendszeresen vagyongyarapodási vizsgálatot folytasson le az állami adóhatóság?) Alkotmányügyi bizottság
11 H/5410 szöveges PDF Országos népszavazás elrendeléséről (Egyetért-e Ön azzal, hogy az állami vezetők esetében rendszeresen vagyongyarapodási vizsgálatot kelljen lefolytatni?) Alkotmányügyi bizottság
12 H/5409 szöveges PDF Országos népszavazás elrendeléséről (Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselői tisztség összeférhetetlen legyen a polgármesteri tisztséggel?) Alkotmányügyi bizottság
13 H/5408 szöveges PDF Országos népszavazás elrendeléséről (Egyetért-e Ön azzal, hogy szűnjön meg az országgyűlési képviselők elszámolási kötelezettséggel nem terhelt költségtérítése?) Alkotmányügyi bizottság
14 H/5407 szöveges PDF Országos népszavazás elrendeléséről (Egyetért-e Ön azzal, hogy a pártok a központi költségvetésen kívül csak természetes személyektől fogadhassanak el támogatást?) Alkotmányügyi bizottság
15 H/5406 szöveges PDF Országos népszavazás elrendeléséről (Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény tegye kötelezővé a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok és az országgyűlési képviselők vagyongyarapodásának évenkénti vizsgálatát?) Alkotmányügyi bizottság
16 H/4914 szöveges PDF Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről szóló 53/2005. (VI.4.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
17 H/4687 szöveges PDF Országos népszavazás elrendeléséről (Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?) Alkotmányügyi bizottság
18 H/4686 szöveges PDF Országos népszavazás elrendeléséről (Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?) Alkotmányügyi bizottság
19 H/4685 szöveges PDF Országos népszavazás elrendeléséről (Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?) Alkotmányügyi bizottság
20 H/2614 szöveges PDF A "Fogyasztóvédelmi eseti bizottság" létrehozásáról szóló 12/2007. (III.7.) OGY határozat, valamint a "Kábítószerügyi eseti bizottság" létrehozásáról szóló 14/2007. (III.7.) OGY határozat módosításáról Alkotmányügyi bizottság
21 H/2456 szöveges PDF Az Alkotmánybíróság két tagjának megválasztására (dr. Lenkovics Barnabás, dr. Lévay Miklós) Alkotmányügyi bizottság
22 H/2172 szöveges PDF Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek végrehajtásáról és a Kormányképviselet tevékenységéről Alkotmányügyi bizottság
23 H/2030 szöveges PDF Az Alkotmánybíróság két tagjának megválasztásáról (dr. Kiss László, dr. Trócsányi László) Alkotmányügyi bizottság
24 H/2029 szöveges PDF Az Alkotmánybíróság két tagjának megválasztásáról (dr. Kiss László, dr. Trócsányi László) Alkotmányügyi bizottság
25 T/2001 szöveges PDF A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról Alkotmányügyi bizottság

Nem önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Típus Benyújtók
1 11768/1 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2 11705/3 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
3 11705/1 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4 11475/1 szöveges PDF Kis magyar abszurd, avagy hogyan zajlik az ügyészi fokozott felügyelet az UD ZRT-vel kapcsolatos nyomozásoknál? bizottsági jelentés interpellációra adott válasz elutasításáról Alkotmányügyi bizottság
5 11446/3 szöveges PDF A kampányfinanszírozás átláthatóvá tételéről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
6 11446/1 szöveges PDF A kampányfinanszírozás átláthatóvá tételéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
7 11422/1 szöveges PDF Az elektronikus szerződéstárról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
8 11393/6 szöveges PDF A nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
9 11393/1 szöveges PDF A nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
10 11390/6 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
11 11390/5 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
12 11390/4 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
13 11390/1 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
14 11370/36 szöveges PDF A hagyatéki eljárásról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
15 11370/31 szöveges PDF A hagyatéki eljárásról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
16 11370/30 szöveges PDF A hagyatéki eljárásról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
17 11370/24 szöveges PDF A hagyatéki eljárásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
18 11370/2 szöveges PDF A hagyatéki eljárásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
19 11332/13 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. évi törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
20 11332/12 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. évi törvény módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
21 11332/9 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. évi törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
22 11332/8 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. évi törvény módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
23 11332/4 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. évi törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
24 11332/1 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. évi törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
25 11310/17 szöveges PDF Egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
26 11210/2 szöveges PDF A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXXI. törvény hatályon kívül helyezéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
27 11209/14 szöveges PDF Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
28 11209/10 szöveges PDF Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Honvédelmi és rendészeti bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
29 11209/9 szöveges PDF Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
30 11209/8 szöveges PDF Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
31 11209/6 szöveges PDF Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Honvédelmi és rendészeti bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
32 11209/1 szöveges PDF Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
33 11207/33 szöveges PDF Az anyakönyvi eljárásról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
34 11207/30 szöveges PDF Az anyakönyvi eljárásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
35 11207/1 szöveges PDF Az anyakönyvi eljárásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
36 11200/2 szöveges PDF Az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről szóló 2009. évi LXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
37 11199/7 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
38 11199/5 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
39 11199/1 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
40 11142/19 szöveges PDF Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
41 11083/58 szöveges PDF Az egyszerűsített foglalkoztatásról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
42 11080/10 szöveges PDF A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
43 11079/35 szöveges PDF A magánnyugdíjról és intézményeiről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
44 11077/13 szöveges PDF Az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
45 11077/12 szöveges PDF Az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
46 11077/9 szöveges PDF Az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
47 11077/7 szöveges PDF Az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
48 11076/5 szöveges PDF A gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
49 11075/7 szöveges PDF A nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
50 11075/6 szöveges PDF A nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
51 11074/42 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi .... törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
52 11074/41 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi .... törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
53 11074/37 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi .... törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
54 11074/33 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi .... törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
55 11068/34 szöveges PDF Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
56 11061/7 szöveges PDF Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
57 11061/5 szöveges PDF Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
58 11061/1 szöveges PDF Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
59 11060/10 szöveges PDF A Sláger és a Danubius rádiók frekvenciájára kiírt ORTT pályázat elbírálása során felmerült egyes pártkötődések és háttéralkuk szerepét vizsgáló bizottság létrehozásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
60 11060/7 szöveges PDF A Sláger és a Danubius rádiók frekvenciájára kiírt ORTT pályázat elbírálása során felmerült egyes pártkötődések és háttéralkuk szerepét vizsgáló bizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
61 11060/1 szöveges PDF A Sláger és a Danubius rádiók frekvenciájára kiírt ORTT pályázat elbírálása során felmerült egyes pártkötődések és háttéralkuk szerepét vizsgáló bizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
62 11028/12 szöveges PDF A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
63 11027/1 szöveges PDF A közszféra alapvető etikai követelményeiről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
64 11026/20 szöveges PDF A tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
65 11026/19 szöveges PDF A tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
66 11026/12 szöveges PDF A tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság
67 11026/8 szöveges PDF A tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság
68 11026/1 szöveges PDF A tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
69 11025/190 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
70 11025/189 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
71 11025/188 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
72 11025/187 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
73 11025/186 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
74 11025/185 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
75 11025/184 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
76 11025/183 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
77 11025/182 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
78 11025/181 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
79 11025/180 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
80 11025/179 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
81 11025/178 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
82 11025/177 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
83 11025/176 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
84 11025/175 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
85 11025/174 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
86 11025/170 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
87 11025/114 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
88 11025/1 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
89 11022/1 szöveges PDF A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
90 11004/33 szöveges PDF A bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
91 11004/32 szöveges PDF A bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő törvénymódosításokról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
92 11004/31 szöveges PDF A bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő törvénymódosításokról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
93 11004/30 szöveges PDF A bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő törvénymódosításokról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
94 11004/29 szöveges PDF A bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő törvénymódosításokról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
95 11004/25 szöveges PDF A bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság
96 11004/22 szöveges PDF A bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság
97 11004/21 szöveges PDF A bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
98 11002/21 szöveges PDF A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
99 11001/30 szöveges PDF A fogyasztónak nyújtott hitelről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
100 11000/18 szöveges PDF Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
101 11000/12 szöveges PDF Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
102 10999/56 szöveges PDF Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
103 10999/43 szöveges PDF Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
104 10999/24 szöveges PDF Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
105 10999/1 szöveges PDF Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
106 10998/22 szöveges PDF A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének hatékonyabbá tételéhez szükséges egyes törvénymódosításokról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
107 10997/1 szöveges PDF Egyes törvényeknek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendelkezés-alkotási hatásköréhez kapcsolódó módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
108 10996/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
109 10979/26 szöveges PDF A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
110 10977/111 szöveges PDF Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
111 10934/26 szöveges PDF A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
112 10934/25 szöveges PDF A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
113 10900/2 szöveges PDF A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2008. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
114 10877/122 szöveges PDF A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
115 10875/37 szöveges PDF A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
116 10874/16 szöveges PDF A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
117 10873/11 szöveges PDF A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság
118 10873/8 szöveges PDF A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság
119 10873/1 szöveges PDF A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
120 10871/26 szöveges PDF Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
121 10871/25 szöveges PDF Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
122 10840/3 szöveges PDF Az árfolyamváltozás, a hitelszerződések és a törlesztő részletek valamint a bankok kockázatvállalási gyakorlata és a hitelnyújtás profitnagysága összefüggéseit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
123 10840/1 szöveges PDF Az árfolyamváltozás, a hitelszerződések és a törlesztő részletek valamint a bankok kockázatvállalási gyakorlata és a hitelnyújtás profitnagysága összefüggéseit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
124 10831/20 szöveges PDF A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
125 10831/19 szöveges PDF A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
126 10831/15 szöveges PDF A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
127 10831/13 szöveges PDF A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
128 10831/1 szöveges PDF A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
129 10812/5 szöveges PDF A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
130 10812/1 szöveges PDF A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
131 10808/4 szöveges PDF A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2007. február - 2009. február) bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
132 10744/27 szöveges PDF A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
133 10706/3 szöveges PDF A közélet megtisztítása érdekében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
134 10679/154 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
135 10679/153 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
136 10679/137 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
137 10679/95 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
138 10679/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
139 10678/25 szöveges PDF Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
140 10678/21 szöveges PDF Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
141 10678/18 szöveges PDF Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
142 10678/1 szöveges PDF Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
143 10677/22 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
144 10677/18 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
145 10677/17 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
146 10677/16 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
147 10677/15 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
148 10677/14 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
149 10677/3 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
150 10676/79 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
151 10675/14 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
152 10579/1 szöveges PDF Az Országos Választási Bizottság beszámolója az Országgyűlésnek az Európai Parlament tagjainak 2009. június 7-én megtartott választásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
153 10554/1902 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás záró vitához Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
154 10554/1895 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Európai ügyek bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
155 10554/1526 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
156 10554/1521 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Európai ügyek bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
157 10554/1451 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
158 10526/12 szöveges PDF A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény, a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
159 10526/11 szöveges PDF A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény, a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
160 10525/20 szöveges PDF Az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
161 10507/3 szöveges PDF Az árfolyamváltozás, a hitelszerződések és a törlesztő részletek valamint a bankok kockázatvállalási gyakorlata és a hitelnyújtás profitnagysága összefüggéseit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
162 10507/2 szöveges PDF Az árfolyamváltozás, a hitelszerződések és a törlesztő részletek valamint a bankok kockázatvállalási gyakorlata és a hitelnyújtás profitnagysága összefüggéseit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
163 10507/1 szöveges PDF Az árfolyamváltozás, a hitelszerződések és a törlesztő részletek valamint a bankok kockázatvállalási gyakorlata és a hitelnyújtás profitnagysága összefüggéseit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
164 10380/20 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról bizottsági ajánlás záró vitához Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
165 10380/15 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
166 10380/12 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
167 10380/11 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
168 10380/10 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
169 10380/7 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
170 10222/11 szöveges PDF A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
171 10221/32 szöveges PDF A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
172 10171/4 szöveges PDF A "King's City" elnevezésű, Sukoró község külterületén megvalósuló turisztikai projekt létrehozásával kapcsolatos kormányzati tevékenységet feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
173 10171/3 szöveges PDF A "King's City" elnevezésű, Sukoró község külterületén megvalósuló turisztikai projekt létrehozásával kapcsolatos kormányzati tevékenységet feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
174 10171/2 szöveges PDF A "King's City" elnevezésű, Sukoró község külterületén megvalósuló turisztikai projekt létrehozásával kapcsolatos kormányzati tevékenységet feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
175 10105/16 szöveges PDF A 2011. évi népszámlálásról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
176 10105/6 szöveges PDF A 2011. évi népszámlálásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
177 10105/5 szöveges PDF A 2011. évi népszámlálásról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
178 10105/4 szöveges PDF A 2011. évi népszámlálásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
179 10077/14 szöveges PDF A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
180 10057/8 szöveges PDF A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
181 10019/2 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
182 9952/26 szöveges PDF A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
183 9922/10 szöveges PDF A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
184 9876/14 szöveges PDF A nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
185 9876/4 szöveges PDF A nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
186 9818/32 szöveges PDF A vagyonadóról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
187 9818/27 szöveges PDF A vagyonadóról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
188 9818/21 szöveges PDF A vagyonadóról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
189 9818/6 szöveges PDF A vagyonadóról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
190 9817/93 szöveges PDF A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
191 9817/82 szöveges PDF A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
192 9817/58 szöveges PDF A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
193 9817/12 szöveges PDF A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
194 9797/16 szöveges PDF Az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
195 9797/15 szöveges PDF Az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
196 9797/14 szöveges PDF Az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
197 9797/11 szöveges PDF Az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Mentelmi bizottság
198 9797/9 szöveges PDF Az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Mentelmi bizottság
199 9797/1 szöveges PDF Az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
200 9796/4 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Mentelmi bizottság
201 9796/3 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
202 9796/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
203 9770/3 szöveges PDF A Magyar Televízió Közalapítvány létrehozásáról szóló 18/1996. (III.8.) országgyűlési határozat módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
204 9700/27 szöveges PDF A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
205 9700/23 szöveges PDF A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
206 9700/22 szöveges PDF A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
207 9700/18 szöveges PDF A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
208 9700/15 szöveges PDF A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
209 9700/14 szöveges PDF A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
210 9700/13 szöveges PDF A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
211 9700/1 szöveges PDF A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
212 9637/71 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
213 9636/26 szöveges PDF A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény pénzforgalmi intézményekkel és pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
214 9635/53 szöveges PDF A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
215 9592/10 szöveges PDF A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
216 9592/8 szöveges PDF A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
217 9584/11 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
218 9584/8 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
219 9584/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
220 9555/38 szöveges PDF A közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
221 9555/32 szöveges PDF A közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Honvédelmi és rendészeti bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
222 9555/25 szöveges PDF A közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Honvédelmi és rendészeti bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
223 9555/5 szöveges PDF A közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
224 9554/17 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság
225 9554/15 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
226 9554/14 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság
227 9554/1 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
228 9553/9 szöveges PDF A büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. évi törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
229 9553/6 szöveges PDF A büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. évi törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
230 9553/1 szöveges PDF A büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. évi törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
231 9520/35 szöveges PDF A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
232 9491/9 szöveges PDF A 2009. április 18-án, a Budai Várban megtartott neonáci rendezvénnyel kapcsolatos rendőri intézkedések szakszerűségét és jogszerűségét vizsgáló bizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
233 9491/8 szöveges PDF A 2009. április 18-án, a Budai Várban megtartott neonáci rendezvénnyel kapcsolatos rendőri intézkedések szakszerűségét és jogszerűségét vizsgáló bizottság létrehozásáról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
234 9491/5 szöveges PDF A 2009. április 18-án, a Budai Várban megtartott neonáci rendezvénnyel kapcsolatos rendőri intézkedések szakszerűségét és jogszerűségét vizsgáló bizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
235 9491/2 szöveges PDF A 2009. április 18-án, a Budai Várban megtartott neonáci rendezvénnyel kapcsolatos rendőri intézkedések szakszerűségét és jogszerűségét vizsgáló bizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
236 9490/9 szöveges PDF A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
237 9490/6 szöveges PDF A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
238 9490/2 szöveges PDF A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
239 9474/1 szöveges PDF Hogyan informálódik az ügyészség, milyen információk alapján tartják fenn a hivatalbóli eljárások mellőzésének gyakorlatát? bizottsági jelentés interpellációra adott válasz elutasításáról Alkotmányügyi bizottság
240 9457/2 szöveges PDF A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2008. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
241 9435/7 szöveges PDF A Soros Found Management LLC magyarországi káros pénzügyi tevékenységeit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
242 9435/6 szöveges PDF A Soros Found Management LLC magyarországi káros pénzügyi tevékenységeit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
243 9435/3 szöveges PDF A Soros Found Management LLC magyarországi káros pénzügyi tevékenységeit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
244 9435/2 szöveges PDF A Soros Found Management LLC magyarországi káros pénzügyi tevékenységeit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
245 9435/1 szöveges PDF A Soros Found Management LLC magyarországi káros pénzügyi tevékenységeit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
246 9434/2 szöveges PDF A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
247 9412/1 szöveges PDF Az állami vállalatok vezetőinek elfogadhatatlanul magas fizetésének jelentős csökkentéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
248 9400/20 szöveges PDF A fizetési meghagyásos eljárásról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
249 9400/15 szöveges PDF A fizetési meghagyásos eljárásról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
250 9400/11 szöveges PDF A fizetési meghagyásos eljárásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
251 9400/10 szöveges PDF A fizetési meghagyásos eljárásról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
252 9399/10 szöveges PDF Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
253 9399/9 szöveges PDF Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
254 9399/7 szöveges PDF Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
255 9399/2 szöveges PDF Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
256 9398/8 szöveges PDF A vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
257 9398/7 szöveges PDF A vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
258 9398/6 szöveges PDF A vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
259 9398/5 szöveges PDF A vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
260 9398/2 szöveges PDF A vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
261 9397/21 szöveges PDF A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
262 9386/9 szöveges PDF A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára vonatkozó szabályozás szigorításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Ifjúsági, szociális bizottság, Alkotmányügyi bizottság
263 9386/6 szöveges PDF A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára vonatkozó szabályozás szigorításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Ifjúsági, szociális bizottság, Alkotmányügyi bizottság
264 9386/1 szöveges PDF A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára vonatkozó szabályozás szigorításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
265 9355/15 szöveges PDF A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
266 9355/13 szöveges PDF A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
267 9355/12 szöveges PDF A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
268 9355/11 szöveges PDF A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
269 9355/10 szöveges PDF A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
270 9354/84 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
271 9354/83 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
272 9354/76 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
273 9354/61 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
274 9354/60 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
275 9354/59 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
276 9354/58 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
277 9354/57 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
278 9354/56 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
279 9354/55 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
280 9354/54 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
281 9354/46 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
282 9354/45 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
283 9354/44 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
284 9354/43 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
285 9354/42 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
286 9337/1 szöveges PDF A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
287 9329/35 szöveges PDF A nemzetközi jellegű felsőoktatási intézményekről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
288 9318/45 szöveges PDF A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Ifjúsági, szociális bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
289 9318/39 szöveges PDF A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
290 9303/51 szöveges PDF A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
291 9303/46 szöveges PDF A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Honvédelmi és rendészeti bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
292 9303/43 szöveges PDF A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Honvédelmi és rendészeti bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
293 9302/39 szöveges PDF A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
294 9302/34 szöveges PDF A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság
295 9302/32 szöveges PDF A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
296 9302/31 szöveges PDF A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
297 9302/30 szöveges PDF A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság
298 9302/2 szöveges PDF A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
299 9298/2 szöveges PDF A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
300 9257/36 szöveges PDF A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
301 9257/35 szöveges PDF A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
302 9239/32 szöveges PDF A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
303 9239/31 szöveges PDF A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
304 9224/4 szöveges PDF A Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak biztonságát, valamint egyes állami szerveket, közszereplőket érintő információszerzési, vagy más néven "árnyék-titkosszolgálati" botrány körülményeit és az ügy kezelésének anomáliáit vizsgáló bizottság létrehozásáról szóló 125/2008. (XII.3.) OGY határozat módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
305 9224/3 szöveges PDF A Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak biztonságát, valamint egyes állami szerveket, közszereplőket érintő információszerzési, vagy más néven "árnyék-titkosszolgálati" botrány körülményeit és az ügy kezelésének anomáliáit vizsgáló bizottság létrehozásáról szóló 125/2008. (XII.3.) OGY határozat módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
306 9224/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak biztonságát, valamint egyes állami szerveket, közszereplőket érintő információszerzési, vagy más néven "árnyék-titkosszolgálati" botrány körülményeit és az ügy kezelésének anomáliáit vizsgáló bizottság létrehozásáról szóló 125/2008. (XII.3.) OGY határozat módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
307 9194/13 szöveges PDF A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság
308 9180/16 szöveges PDF A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
309 9179/49 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
310 9093/4 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság
311 9093/3 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
312 9093/2 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
313 9057/15 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
314 9057/10 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
315 9057/8 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
316 9057/7 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
317 9057/1 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
318 9045/2 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
319 9024/18 szöveges PDF A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről bizottsági ajánlás záró vitához Gazdasági és informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
320 9024/17 szöveges PDF A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
321 9024/13 szöveges PDF A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
322 9024/9 szöveges PDF A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági és informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
323 9024/8 szöveges PDF A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
324 9024/6 szöveges PDF A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
325 9024/3 szöveges PDF A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
326 9005/1 szöveges PDF Egyes törvényeknek az országgyűlési és önkormányzati képviselői, valamint a polgármesteri összeférhetetlenséggel kapcsolatos módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
327 8972/24 szöveges PDF A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
328 8958/6 szöveges PDF Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2008. bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
329 8847/21 szöveges PDF A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
330 8847/17 szöveges PDF A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
331 8847/10 szöveges PDF A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
332 8847/1 szöveges PDF A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
333 8837/3 szöveges PDF Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
334 8837/1 szöveges PDF Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
335 8818/2 szöveges PDF Népi kezdeményezés a 2006-ban alakult Országgyűlés feloszlásának kimondásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
336 8658/3 szöveges PDF Az Országgyűlés feloszlásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
337 8381/45 szöveges PDF A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
338 8374/62 szöveges PDF A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
339 8374/61 szöveges PDF A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
340 7042/50 szöveges PDF Egyes agrártárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
341 7042/46 szöveges PDF Egyes agrártárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
342 7042/26 szöveges PDF Egyes agrártárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
343 7042/5 szöveges PDF Egyes agrártárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
344 7026/2 szöveges PDF A Magyar Köztársaság által Tibet ügyében fontosnak tartott szempontok törvénybe iktatásáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
345 6982/6 szöveges PDF A közigazgatási hivatalokkal összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
346 6982/4 szöveges PDF A közigazgatási hivatalokkal összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
347 6953/8 szöveges PDF Az atomenergia 2007. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés elfogadásáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
348 6950/4 szöveges PDF Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
349 6950/3 szöveges PDF Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
350 6950/2 szöveges PDF Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
351 6934/143 szöveges PDF Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
352 6925/11 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet, valamint ezzel összefüggésben más törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
353 6925/7 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet, valamint ezzel összefüggésben más törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
354 6925/6 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet, valamint ezzel összefüggésben más törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
355 6925/4 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet, valamint ezzel összefüggésben más törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
356 6917/2 szöveges PDF A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
357 6854/11 szöveges PDF Egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság
358 6854/9 szöveges PDF Egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság
359 6828/5 szöveges PDF Tom Lantos munkásságának továbbviteléről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Külügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
360 6790/1 szöveges PDF Mégis indít hivatalból eljárást az ügyészség - de miért épp azok ellen, akik feljelentik a bűnözőket? bizottsági jelentés interpellációra adott válasz elutasításáról Alkotmányügyi bizottság
361 6787/2 szöveges PDF Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
362 6770/64 szöveges PDF A fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
363 6770/63 szöveges PDF A fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
364 6770/60 szöveges PDF A fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági és informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság
365 6770/43 szöveges PDF A fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság
366 6769/13 szöveges PDF A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és a külföldre utazásra felhasználható más okmányokkal kapcsolatos szabályozásra vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
367 6769/9 szöveges PDF A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és a külföldre utazásra felhasználható más okmányokkal kapcsolatos szabályozásra vonatkozó egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Honvédelmi és rendészeti bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
368 6769/6 szöveges PDF A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és a külföldre utazásra felhasználható más okmányokkal kapcsolatos szabályozásra vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Honvédelmi és rendészeti bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
369 6768/18 szöveges PDF A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
370 6768/12 szöveges PDF A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság
371 6768/9 szöveges PDF A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság
372 6767/127 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
373 6767/126 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
374 6767/119 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági és informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
375 6767/90 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági és informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
376 6767/69 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
377 6765/48 szöveges PDF A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
378 6752/45 szöveges PDF A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
379 6749/3 szöveges PDF A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
380 6748/6 szöveges PDF A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság
381 6708/1 szöveges PDF Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
382 6689/3 szöveges PDF A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
383 6689/1 szöveges PDF A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
384 6688/52 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
385 6688/34 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
386 6687/25 szöveges PDF Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
387 6668/1 szöveges PDF A központi hitelinformációs rendszerről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
388 6667/83 szöveges PDF Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
389 6667/77 szöveges PDF Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
390 6667/56 szöveges PDF Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
391 6667/15 szöveges PDF Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
392 6655/1 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
393 6647/133 szöveges PDF Egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
394 6646/6 szöveges PDF A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
395 6645/106 szöveges PDF Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
396 6644/23 szöveges PDF Az anyakönyvezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
397 6644/17 szöveges PDF Az anyakönyvezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
398 6644/14 szöveges PDF Az anyakönyvezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
399 6633/1 szöveges PDF Mire és kire számíthat a Kisebbségi Bizottság? bizottsági jelentés interpellációra adott válasz elutasításáról Alkotmányügyi bizottság
400 6575/164 szöveges PDF Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
401 6574/25 szöveges PDF A pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
402 6573/91 szöveges PDF A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
403 6572/46 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
404 6571/576 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás záró vitához Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
405 6571/574 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás záró vitához Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
406 6571/566 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
407 6571/418 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
408 6571/413 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
409 6571/181 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
410 6530/40 szöveges PDF A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
411 6530/39 szöveges PDF A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
412 6444/10 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés fokozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Külügyi bizottság
413 6444/7 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés fokozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
414 6443/30 szöveges PDF A villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
415 6442/33 szöveges PDF A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996 évi LIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
416 6429/7 szöveges PDF A Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak biztonságát, valamint egyes állami szerveket, közszereplőket érintő információszerzési, vagy más néven "árnyék-titkosszolgálati" botrány körülményeit és az ügy kezelésének anomáliáit vizsgáló bizottság létrehozásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
417 6429/6 szöveges PDF A Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak biztonságát, valamint egyes állami szerveket, közszereplőket érintő információszerzési, vagy más néven "árnyék-titkosszolgálati" botrány körülményeit és az ügy kezelésének anomáliáit vizsgáló bizottság létrehozásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
418 6429/3 szöveges PDF A Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak biztonságát, valamint egyes állami szerveket, közszereplőket érintő információszerzési, vagy más néven "árnyék-titkosszolgálati" botrány körülményeit és az ügy kezelésének anomáliáit vizsgáló bizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
419 6429/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak biztonságát, valamint egyes állami szerveket, közszereplőket érintő információszerzési, vagy más néven "árnyék-titkosszolgálati" botrány körülményeit és az ügy kezelésének anomáliáit vizsgáló bizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
420 6419/1 szöveges PDF Az ügyészség valóban nem észleli a bűncselekményeket? bizottsági jelentés interpellációra adott válasz elutasításáról Alkotmányügyi bizottság
421 6416/22 szöveges PDF A Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
422 6401/32 szöveges PDF A takarékos állami gazdálkodásról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
423 6401/31 szöveges PDF A takarékos állami gazdálkodásról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
424 6375/8 szöveges PDF Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény és a hozzá kapcsolódó más törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
425 6375/3 szöveges PDF Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény és a hozzá kapcsolódó más törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Honvédelmi és rendészeti bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
426 6375/2 szöveges PDF Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény és a hozzá kapcsolódó más törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
427 6375/1 szöveges PDF Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény és a hozzá kapcsolódó más törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
428 6374/54 szöveges PDF A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
429 6374/53 szöveges PDF A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
430 6374/44 szöveges PDF A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Kulturális bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
431 6374/37 szöveges PDF A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Kulturális bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
432 6374/36 szöveges PDF A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
433 6374/1 szöveges PDF A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
434 6308/42 szöveges PDF A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
435 6306/51 szöveges PDF A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság
436 6306/50 szöveges PDF A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
437 6306/48 szöveges PDF A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
438 6306/47 szöveges PDF A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
439 6306/46 szöveges PDF A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
440 6306/40 szöveges PDF A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság
441 6306/33 szöveges PDF A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság
442 6306/29 szöveges PDF A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
443 6306/1 szöveges PDF A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
444 6289/10 szöveges PDF Az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
445 6238/4 szöveges PDF A Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság
446 6238/2 szöveges PDF A Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság létrehozásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
447 6219/6 szöveges PDF Az ember méltóságát súlyosan sértő egyes magatartásokkal szembeni védelem érdekében szükséges jogérvényesítési eszközök biztosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
448 6219/4 szöveges PDF Az ember méltóságát súlyosan sértő egyes magatartásokkal szembeni védelem érdekében szükséges jogérvényesítési eszközök biztosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
449 6219/1 szöveges PDF Az ember méltóságát súlyosan sértő egyes magatartásokkal szembeni védelem érdekében szükséges jogérvényesítési eszközök biztosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
450 6218/41 szöveges PDF A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
451 6218/40 szöveges PDF A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
452 6218/39 szöveges PDF A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
453 6218/35 szöveges PDF A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
454 6218/30 szöveges PDF A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
455 6218/3 szöveges PDF A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
456 6217/18 szöveges PDF Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
457 6217/14 szöveges PDF Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság
458 6217/13 szöveges PDF Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság
459 6217/2 szöveges PDF Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
460 6205/1 szöveges PDF A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség megteremtése érdekében bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
461 6147/80 szöveges PDF A minősített adat védelméről kiegészítő bizottsági ajánlás Nemzetbiztonsági bizottság, Alkotmányügyi bizottság
462 6147/79 szöveges PDF A minősített adat védelméről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
463 6147/78 szöveges PDF A minősített adat védelméről kiegészítő bizottsági ajánlás Nemzetbiztonsági bizottság, Alkotmányügyi bizottság
464 6147/77 szöveges PDF A minősített adat védelméről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
465 6147/76 szöveges PDF A minősített adat védelméről kiegészítő bizottsági ajánlás Nemzetbiztonsági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság
466 6147/66 szöveges PDF A minősített adat védelméről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Nemzetbiztonsági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság
467 6147/5 szöveges PDF A minősített adat védelméről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
468 6133/25 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról bizottsági ajánlás záró vitához Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
469 6133/21 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
470 6133/20 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
471 6133/16 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
472 6133/14 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
473 6071/13 szöveges PDF Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény, munkabér kifizetési rendjével összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
474 6052/1 szöveges PDF A meg nem valósuló Kormányzati Negyed beruházására fordított sokmilliárd forintnyi közpénz elköltésének körülményeit vizsgáló bizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
475 6027/1 szöveges PDF Az adatvédelmi biztos megválasztásáról (dr. Jóri András) bizottsági állásfoglalás Alkotmányügyi bizottság
476 6000/1 szöveges PDF A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2007. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
477 5950/35 szöveges PDF A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
478 5949/446 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről bizottsági ajánlás záró vitához Alkotmányügyi bizottság
479 5949/445 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről zárószavazás előtti módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
480 5949/438 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság,