Készült: 2021.02.25.19:46:46 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

43. ülésnap, 45. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Házszabálytól eltérés elutasítása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 3:20

Felszólalások:  <<  45  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr.

Tisztelt Képviselőtársaim! A Házszabály értelmében a határozathozatal előtt képviselőcsoportonként legfeljebb egy képviselő felszólalhat. Megkérdezem képviselőtársaimat, illetőleg a képviselőcsoportokat, hogy kívánnak-e ezzel a lehetőséggel élni. (Senki sem jelentkezik.) Nem, így határozathozatal következik. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a Házszabálytól történő eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének szavazata szükséges.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy a jegyző által imént ismertetett javaslatomnak megfelelően eltér-e a Házszabálytól. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 168 igen szavazattal, 179 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett a Házszabálytól történő eltérést nem fogadta el.

Tisztelt Képviselőtársaim! A Házszabályban foglalt jogköröm alapján a Házszabály 140. §-ának megfelelően javaslatot terjesztettem elő Házszabálytól való eltérésre H/1691/4. számon. (Folyamatos zaj.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném tájékoztatni önöket, hogy rendkívül nehéz ilyen zajban folytatni a munkánkat.

Ebben kezdeményeztem, hogy az Országgyűlés az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben történő magyar katonai közreműködésről szóló H/1691. számú országgyűlési határozati javaslat tárgyalása és döntéshozatala során úgy térjen el a Házszabálytól, hogy a határozati javaslat külön döntés nélkül sürgősséggel kerüljön napirendre, együttes, azaz összevont általános és részletes vitára kerüljön sor, a módosító javaslatokról történő szavazásra és a zárószavazásra pedig módosító javaslatok elfogadása esetén is ugyanazon az ülésnapon, 2002. december 17-én, azaz kedden kerüljön sor.

Tisztelt Képviselőtársaim! Megkérdezem a képviselőcsoportokat, hogy kívánnak-e élni felszólalási lehetőségükkel. (Senki sem jelentkezik.) Nem, így határozathozatal következik.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy a H/1691/4. számú javaslatomnak megfelelően eltér-e a Házszabálytól. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 194 igen szavazattal, 160 nem ellenében, tartózkodás nélkül a Házszabálytól történő eltérést nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! A házbizottság a Házszabály 23. §-ának n) pontjában foglalt jogköre alapján, a Házszabály 140. §-ának megfelelően javaslatot terjesztett elő a Házszabálytól való eltérésre H/1810/1. számon.

Felkérem Vincze László jegyző urat, ismertesse az indítványt. Jegyző úr!

 

Felszólalások:  <<  45  >>    Ülésnap adatai