Készült: 2020.05.26.10:33:17 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

339. ülésnap, 67. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 13:42

Felszólalások:  <<  67  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e az előterjesztés 5 óra 10 perces időkeretben történő tárgyalásával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 246 igen szavazattal, 63 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztés 5 óra 10 perces időkeretben történő tárgyalását elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A mai házbizottsági ülésen elhangzottaknak megfelelően indítványozom, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó módosító javaslatokat holnap 16 óráig lehessen benyújtani. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze ezt. (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az Országgyűlés holnapi ülésnapja egészüljön ki a "Nemzeti fejlesztés 2030" országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióról szóló 1/2014. (I.3.) országgyűlési határozat módosításáról szóló H/13634. sorszámú határozati javaslat általános vitájával a lezárásig, amelyre a T/13628. sorszámú törvényjavaslat részletes vitáját követően kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a holnapi ülésnap egészüljön ki a víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO-egyezmény kihirdetéséről szóló T/13630. sorszámú törvényjavaslat általános vitájával a lezárásig, amelyre a magyar ápolók napjáról szóló H/13535. sorszámú határozati javaslat általános vitáját követően kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a holnapi ülésnap egészüljön ki a biológiai sokféleség egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló nagojai jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/13631. sorszámú törvényjavaslat általános vitájával a lezárásig, amelyre a T/13630. sorszámú törvényjavaslat általános vitáját követően kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta továbbá, hogy a holnapi ülésnap egészüljön ki a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/13632. sorszámú törvényjavaslat általános vitájával a lezárásig, amelyre a T/13631. sorszámú törvényjavaslat általános vitáját követően kerüljön sor. Aki ezzel is egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy a látható többség a javaslatot elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt is javasolta, hogy a holnapi ülésnap egészüljön ki az Interszputnyik Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv, valamint az Interszputnyik Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet üzemeltetési megállapodásának kihirdetéséről szóló T/13633. sorszámú törvényjavaslat általános vitájával a lezárásig, amelyre a T/13632. sorszámú törvényjavaslat általános vitáját követően kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás. - Zaj.) Köszönöm szépen a figyelmet.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk.

Tájékoztatom önöket, hogy a Jászkun önmegváltás emléknapjáról szóló H/13092. sorszámú országgyűlési határozati javaslathoz nem érkezett módosító javaslat, így a záróvitára nem kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e napirendi ajánlásomat az iménti módosításokkal együtt. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most időkeretben történő tárgyalásról döntünk.

Azt kezdeményezem, hogy a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/13478. sorszámú előterjesztést az Országgyűlés 5 óra 10 perces időkeretben tárgyalja meg. A napirendi ajánlás tartalmazza az időkeret felosztását, s egy korábbi döntésünk során ezeket az időkereteket a jegyző úr már ismertette, így most ettől eltekintünk.

Megkérdezem, hogy kíván-e valamelyik frakció élni a 3 perces felszólalási lehetőséggel. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, ezért, tisztelt Országgyűlés, a határozathozatal következik.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy az előterjesztést 5 óra 10 perces időkeretben tárgyaljuk. Kérem, szavazzanak! Gombnyomással szavazunk. (Szavazás.) Köszönöm.

Az Országgyűlés 260 igen szavazattal, 38 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztés 5 óra 10 perces időkeretben történő tárgyalását elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A mai házbizottsági ülésen elhangzottaknak megfelelően indítványozom, hogy az előterjesztéshez a kapcsolódó módosító javaslatokat holnap 16 óráig lehessen benyújtani. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen, hogy figyelnek.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

(16.10)

Tisztelt Országgyűlés! Most pedig soron következik a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökének és két tagjának titkos szavazással történő választása. Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Pálinkás József urat, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, aki a díszpáholyban foglal helyet (Taps.), és köszöntöm tisztelettel a jelölteket, meghívott vendégeinket, akik részt vesznek az ülésünkön.

Tisztelt Országgyűlés! A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvény rendelkezései alapján a bizottsági elnökjelölt személyére 84 képviselő, a tagjelöltek személyére pedig 81, illetve 84 képviselő nyújtott be érvényes ajánlást. Az ajánlásokat a jelöltek elfogadó nyilatkozatával, valamint a megválasztáshoz szükséges feltételek fennállását igazoló dokumentumokkal együtt megkaptuk. Az ajánlóíveket és a dokumentumokat H/13625. számon, H/13626. számon és H/13627. számon, az elnöki javaslatot pedig H/13644. számon a hálózaton megtekinthetik.

Az érvényes ajánlások alapján javaslatunkat úgy terjesztem elő, hogy az Országgyűlés a bizottság elnökének Földváryné Kiss Rékát - kérem szépen, hadd mutassam be Földváryné Kiss Rékát (Taps a kormánypártok soraiban.) -, két tagjának pedig Ötvös Istvánt - köszöntöm (Taps a kormánypártok soraiban.) - és Soós Viktor Attilát válassza meg (Taps a kormánypártok soraiban.) Köszönöm szépen.

Tájékoztatom az Országgyűlést, hogy Pálinkás József úr, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a törvényben biztosított jogával élve a bizottság tagjának dr. Bank Barbara asszonyt delegálta. Köszöntöm. (Taps a kormánypártok soraiban.) Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter úr pedig Máthé Áron urat delegálta a bizottság tagjává. Köszöntöm őt is.

Tisztelt Országgyűlés! Az ajánlásokat és az azokhoz kapcsolódó dokumentumokat továbbítottam az oktatási, tudományos és kutatási bizottság részére, amely a ma délelőtti ülésén ezeket megvizsgálta. A bizottság vizsgálatával megállapította, hogy az elnökjelölt és a két tagjelölt megválasztásához szükséges feltételek fennállnak. Az erről szóló bizottsági véleményt H/13644/1. számon a honlapon megismerhették. A törvény 8. § (1) bekezdése értelmében az Országgyűlés a bizottság választott tagjait és elnökét a megválasztásukhoz szükséges feltételek megvizsgálását követően, az Országgyűlés kutatási és tudományos kérdésekkel foglalkozó állandó bizottsága véleményének ismeretében választja meg.

Tisztelt Országgyűlés! Most a titkos szavazás következik. Az Országgyűlésről szóló törvény 61/A. §-a szerint az Országgyűlés a bizottság elnökét és két választott tagját titkos szavazással, az országgyűlési képviselők kétharmadának, azaz 255 képviselőnek a szavazatával kilenc évre választja meg.

Tisztelt Országgyűlés! A titkos szavazás menetét röviden ismertetem. A szavazás kezdetét és végét a csengő jelzi. A képviselők a Duna-parti folyosón vehetik át a szavazólapokat a képviselők neve szerinti ábécésorrendben, hat csoportban. Tájékoztatom önöket, hogy a szektoroknál az elnökjelölt és a két tagjelölt nevét tartalmazó sárga színű szavazólapot, továbbá egy borítékot vehetnek át. Kérem, hogy az átvétel tényét az asztaloknál elhelyezett íveken aláírásukkal igazolni szíveskedjenek. Kérem, hogy a szavazás során vegyék igénybe a folyosó végén elhelyezett szavazófülkéket. Kérem önöket továbbá, hogy a szavazólapon mindhárom név mellett az "igen" vagy a "nem" négyzetbe helyezzék el a szavazatukat.

Tisztelt Országgyűlés! Felkérem Göndör István jegyző urat, hogy röviden ismertesse a szavazás szabályait.

Felszólalások:  <<  67  >>    Ülésnap adatai