Készült: 2021.08.05.02:57:05 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

169. ülésnap (2004.09.29.), 221. felszólalás
Felszólaló Pichler Imre László (MDF)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:20


Felszólalások:  Előző  221  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

PICHLER IMRE (MDF): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Lendületről szól ez a program, hasonlóan az elmúlt két év ígéreteihez. Viszont egyre nyomasztóbb a mindennapi tapasztalás, ezért ennek egyik legfontosabb eleme a társadalmi méretű kiszolgáltatottság megfékezése, oldása lenne.

Nemcsak a kétkezi munkások és a munkanélküliek, de a közalkalmazottak és -tisztviselők, a mindenféle alkalmazottak, sőt a magasan kvalifikált értelmiségiek, a kis- és középvállalkozók, egyszóval száz- és százezrek szinte elemi védelem nélkül állnak az érdekek és a könyörtelen profithajsza mindennapi hullámverésében.

(Az elnöki széket Mandur László, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Noha már az Unióban múlatjuk az időt, de ha jól tudom, nincs semmiféle kidolgozott koncepciója, cselekvési programja a kormánynak. A rögtönzések itt nem elégségesek, sőt egyenesen károsak is lehetnek. Pontosan kellene tudnunk, mit hogyan és legfőképpen kikkel lehetne a magyar érdekeket érvényre juttatni ebben a meglehetősen kaotikus, kiforratlan világban.

Tisztelt Ház! Oktatásunk a jövőnk megalapozásának egyik legfontosabb eszköze, minősége nemzeti sorskérdés. Nyilvánvalóan először meg kell szerezni, fejleszteni kell a tudást, az innovációs képességet, alaposan meg kell ismerni a világot, a korunkat meghatározó globalizáció kérdéseit. Tehát mindenekelőtt jelentősen fokozni kell a beruházást az emberi tőkébe, hiszen tudjuk, hogy a tudás az egyetlen olyan termelési tényező, amelynek hozadéka nem csökken.

A 30/2004. számú országgyűlési határozat 3/2. pontja írja elő a kormány részére, hogy a kormányprogramban foglaltak szem előtt tartásával készítsen javaslatot az iskolabezárások, illetve -átszervezések miatt hátrányosabb helyzetbe kerülő gyermekeknek, tanulóknak biztosítandó szolgáltatások, kedvezmények és juttatások körének a központi költségvetés terhére történő fejlesztésére annak érdekében, hogy ezek érdemben szolgálják az esélyegyenlőség megteremtését. A helyi önkormányzat önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles a közoktatási feladatok megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés előkészítését szolgáló feladatellátási intézményhálózatot működtetni, és fejlesztési tervet kell készítenie.

Az előbb Botka Lajosné azt mondta, hogy a kormányváltás nem befolyásolhatja az oktatási rendszer alapjait. Csak emlékeztetni szeretnék arra a tényre, hogy 2001 végén az Oktatási Minisztérium megbízásából készült egy, a felnőtt lakosságot, valamint pedagógusokat reprezentáló kutatás, amelynek eredménye szerint a közvélemény elégedett volt az Oktatási Minisztérium akkori tevékenységével, és úgy ítélte meg, hogy a tárca az esélyteremtés, az oktatás színvonalának és anyagi helyzetének javítása terén lényegesen többet tett, mint elődje.

A kormányváltást követően, 2002 őszén az Oktatási Minisztérium egyik háttérintézménye, az Országos Közoktatási Intézet megrendelésére a Szonda Ipsos által végzett kutatás tapasztalatai megerősítették a Tárki eredményeit. Ezzel szemben mára a gyereklétszám csökkenésével a minőségi munka feltételei beszűkültek. A választókerületem egyik önkormányzatának jelentésén keresztül szeretném érzékeltetni, hogy a kisiskolák fenntartása mekkora problémát okoz a településnek. A drávafoki önkormányzat egy napközi otthonos óvodát és egy körzeti általános iskolát működtet. Az intézmény az új tanévben a tanulók létszámának csökkenése miatt nehéz helyzetbe került.

Az iskola létszáma 74 fő, szeptembertől a készségtárgyakat összevonva tanítják. Osztálylétszámaik nem minden évfolyamon érik el a törvényben előírtakat, így elesnek a működésükhöz szükséges önhikis pályázaton igényelhető forráshiány 4/12 részétől, és valószínű, hogy a kistérségi társulás által nyert pályázatuk rájuk eső részétől is. A bevételük összesen 38 millió forint, a kiadásuk 58 millió, nem nehéz kiszámolni, hogy a forráshiány 20 millió forint.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az idő rövidségére való tekintettel a kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzésére 2 milliárd 500 millió forint került elvonásra, ahogy önök mondják: zárolásra. Erre szokták azt mondani, hogy a szegény embert még az ág is húzza.

Végezetül a pedagógusok béremelésével kapcsolatban el kell hogy mondjam: körzetemben 73 településen várják a polgármesterek a 6 százalékos központi fedezetet.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps az MDF padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  221  Következő    Ülésnap adatai