Készült: 2021.07.27.16:53:53 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

169. ülésnap (2004.09.29.), 157. felszólalás
Felszólaló Dr. Mikes Éva (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:07


Felszólalások:  Előző  157  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. MIKES ÉVA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! A közigazgatás területén az előttünk fekvő kormányprogram egy néhány mondatos szakmai és politikai frázisgyűjtemény, egyébként több alfejezetben említve ezeket a mondatokat. Olyan, alig értelmezhető mondatokat tartalmaz, mint hogy “a teljesítmények növelésének ösztönzésével stabilizáljuk a közszolgálatotö - ami másként nehezen értelmezhető, csak úgy, hogy tervbe vették a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény megváltoztatását, aminek idáig semmi előjelét nem tapasztaltuk -, illetve olyan baljós mondatokat, hogy “az önkormányzatiság erősítése egyben a lehetőségek és felelősségek kiterjesztését jelentiö, aminek a nyelvtani értelmezésébe felesleges belemenni; azt viszont nem lehet nem megjegyezni, hogy az önkormányzati feladatok és hatáskörök vizsgálata nélkül vagy az erre épülő finanszírozási rendszer reformja nélkül ez a mondat egyszerűen nem értelmezhető, legfeljebb fenyegetésként.

Ráadásul amellett, hogy konkrétumot alig tartalmaz ez a néhány mondat, és azon túl, hogy bekezdésenként az eddig megszokott egységnyi mennyiségben tartalmazza a “kistérségö, illetve a “régióö szavakat, úgy tesz, mintha egy új kormányprogram indulna ezen a területen, mintha idáig nem történt volna semmi.

Az eddig eltelt két esztendőben nagyon sok nyilatkozattal bevezetett módon azt hallottuk, hogy önök két fejezetre akarják bontani a közigazgatási reformot, egy úgynevezett kistérségi fejezetre és egy úgynevezett regionális fejezetre; valamint azt is hallottuk a nyár elején, hogy a kistérségi fejezet lezárult, a kistérségi közigazgatási reform ilyen módon elvégezhető munkája befejeződött. Ebből a kistérségi reformból, s ezt meg sem említi a kormányprogram, bele sem rezdül abba a történésbe, hogy mindössze a kistérség földrajzi fogalma hullott ki egy három héttel ezelőtti alkotmánybírósági döntés okán, amikor is azt történt, hogy egy ki nem hirdetett, hatályba nem lépett, a köztársasági elnök úr által előzetes normakontrollt kérő beadvánnyal megtámadott törvény és egy alkotmánysértő módon rendelkező kormányrendelet alapján elkezdték tervezni a kistérségeket, majd erre pályázati rendszert is építettek.

 

(14.50)

 

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az említett okok miatt és az Alkotmánybíróság által kifejtettek okán a területfejlesztési törvényből is ugyanígy kizuhant a kistérség földrajzi fogalma, jelen esetben pedig az a tevékenység, ami a területfejlesztési törvény nyomán zajlik - hogy az egyébként alkotmányellenesen megszervezett kistérségekben próbálnak területfejlesztési társulásokat felállítani -, megint csak kérdésessé és kétségessé teszi ezt az egész folyamatot.

Ez a kormányprogram nem szól arról a regionális fejezetről, amelyet önök az ilyen módon befejezett és el is esett kistérségi közigazgatási reform után előttünk fenyegetőleg meglebegtettek, hanem csak az általánosságok szintjén marad, illetve olyan mondatokat tartalmaz, hogy “együttműködő partnerként tárgyalásokat kezdeményezünk a közigazgatás átalakításárólö.

Tisztelt kormánypárti Képviselőtársaim! Tisztelt Belügyminiszter Asszony! Ha már a közigazgatás átalakításáról szóló egyeztetéseknél tartunk, akkor az általam említett alkotmánybírósági döntés előtt, mindenfajta politikai felhang nélkül, szakmai egyeztetéseken, négypárti egyeztetésen, e Ház falai között, plenáris ülésen, valamint bizottsági ülésen is jeleztük alkotmányossági aggályainkat a tekintetben, hogy a kistérségek kötelező társulásaira, a kistérségek kötelező megszervezésére vonatkozó szabályokat kormányhatáskörben nem lehet meghozni.

Önök rendületlenül figyelmen kívül hagyták ezeket az érveket. Ha a továbbiakban is ezen itt kifejtett frázisok alapján óhajtanak önök valamifajta, önök által reformnak nevezett folyamatot elvégezni, akkor nem tudok mást vélelmezni, mint vissza kell térnem ahhoz az általam baljósnak nevezett mondathoz, hogy önök az önkormányzatok megnövekedett lehetőségeiről és megnövekedett felelősségéről, vagyis megnövekedett feladatairól annak megnövekedett finanszírozása nélkül beszélnek.

Bátorság és lendület - ez nagyon gyakran említett két fogalom, miniszterelnök-jelölt úr szájából is és az önök szájából is. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy van-e bátorságuk, hogy ugyanezzel a lendülettel haladjanak tovább a szakmai érveket nélkülöző, politikai döntésekkel kikövezett, alkotmányellenes úton.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  157  Következő    Ülésnap adatai