Készült: 2021.07.31.20:12:38 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

169. ülésnap (2004.09.29.), 104. felszólalás
Felszólaló Dr. Szekeres Imre (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:03


Felszólalások:  Előző  104  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Elnök Úr! Köszönöm a szót. A Szocialista Párt támogatja a kormányprogramban lévő legfontosabb célt, hogy Magyarországon stabil és növekedő gazdaság legyen. Ez a cél természetesen túlmutat a kormányzati felhatalmazás időhatárán, 2006-on, ez a cél átível a következő kormányzati ciklusra is, és ennyiben a kormányprogram világosan kijelöl hosszabb távon követhető és teljesítendő célt is.

Ez a cél tehát, hogy stabil és növekedő legyen a gazdaság, széles politikai konszenzus támogatását is élvezheti, megvalósítása azonban komoly feladat és komoly dilemma elé állítja nemcsak a most megalakuló kormányt, hanem a mindenkori kormányokat. Ugyanis Magyarország gazdasága ezekben az években, évtizedekben olyan hármas kihívás elé néz, amelynek egyenkénti megválaszolása is embert próbáló feladat. Mert kihívás a globalizáció, hiszen az Audi vagy az Elektrolux főmérnöke azt fogja mondani, hogy a magyar középvállalat nem egy másik magyar vállalattal, hanem egy szlovákkal, olasszal vagy némettel versenyez, amikor beszállító lesz.

A másik kihívás sem kisebb, nevezetesen az integráció, hiszen nem volt elegendő elérni az európai uniós tagságot, az azon belüli versenyt is állni kell, és ez nem kis feladatot jelent a magyar gazdaság számára. A harmadik nagy kihívás a modernizáció, hogy Magyarország hogyan tud versenyképes termékeket és szolgáltatásokat létrehozni és előállítani, és ezáltal az ország olyan jövedelemre szert tenni, amely a fejlődést biztosíthatja.

Tisztelt Ház! Azt szokták mondani a költségvetési viták elején, hogy egy költségvetés általában egy kormány társadalom- és gazdaságfilozófiáját fejezi ki. Most, ezt a költségvetést megelőzően egy olyan kormányprogramról vitázik a Ház, amely nem csupán ezt a filozófiát van hivatva megalapozni, hanem nagyon világos célokat is kitűzni és eszközöket is hozzárendelni.

Két ilyen nagyon fontos kitörési pontról szólok. Az egyik a már nagyon sokat hangoztatott, kormány és ellenzék által egyaránt hangoztatott cél, nevezetesen, hogy több nőnek és férfinak legyen Magyarországon munkája. (Lengyel Zoltán: Öregecske nőnek is?) Nem, képviselő úr, több nőnek és több férfinak: fiatalnak is, középkorúnak is és idősebbnek is.

 

(12.40)

Annál is inkább, mert az aktív korú lakosság mintegy 57 százaléka rendelkezik ma munkaviszonnyal. Persze tudom, hogy van 10-11 százalék, aki egyetemre, főiskolára jár, vannak 7 százaléknyian, akik különböző anyasági ellátásban vannak, és vannak, akik munkanélküli-ellátást kapnak 6 százaléknyian, mégis vannak olyanok még rajtuk kívül is, akiket semmiféle statisztika nem mutat ki. Akkor tehát az a kérdés, hogy ki legyen még az a nő és férfi, aki a munkában részt tud venni. Kérem, azok a nők és férfiak, akik nagyon nehezen foglalkoztathatók. Azok a nők és férfiak, akiknek rossz a szakmájuk, akik rossz helyen laknak, és akik eddig is nehezen jutottak munkához. Azt gondolom tehát, a kormányprogramnak az a célkitűzése, hogy mind a munkaadó, mind a munkavállaló oldaláról a nehezen foglalkoztathatók munkába állását van hivatva támogatni, olyan cél, amelyet össztársadalmi és össznemzeti érdek képvisel és fogalmaz meg.

A másik kérdés, hogy vajon hogyan lehet ezeket az új termékeket és szolgáltatásokat Magyarországon létrehozni, hogyan lehet olyan hozzáadott értéket termelő beruházásokat Magyarországon létrehozni, amelyek a versenyképességet biztosíthatják. Erre szokták azt mondani, ha a költségvetés egyensúlyban van, ha a hiány kicsi, ha a monetáris politika jó, akkor a dolgok alapvetően rendben vannak. A kormányprogram abban hoz újat, hogy ezeket csak feltételnek tekinti, de önmagában nem elegendőnek, és lépni kíván abban is, hogy ez a bizonyos hozzáadott érték, ez a bizonyos többlet, ez a bizonyos versenyképesség valóban innováción alapuljon. S azt gondolom, a magyar vállalati szektor erre jól válaszol.

Önök is, tisztelt ellenzéki képviselők, majdnem megszavazták - hangsúlyozni szeretném, majdnem megszavazták; tartózkodtak - azt a törvényt, amely létrehozta az Innovációs Alapot. Az első félévben majdnem 10 milliárd forintot fizettek be a vállalatok, amikor közösen egész évre összesen 11 milliárdot terveztünk. Ez azt jelzi, a magyar vállalati szektor világosan tudatában van annak, hogy az igazi kitörési pont az új termékek és szolgáltatások létrehozása. Ez a kormányprogram erre vállalkozik. Ha másban nem is, azt kérem, hogy ebben a két kérdésben - hogy minél több nőnek és férfinak legyen munkája, illetve hogy új termékek és szolgáltatások jöjjenek létre Magyarországon - önök is támogassák a kormányt, mert ezzel a magyar nemzetet fogják támogatni.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypárti oldalon.)
Felszólalások:  Előző  104  Következő    Ülésnap adatai