Készült: 2020.09.27.13:38:13 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

154. ülésnap (2000.09.05.),  68-75. felszólalás
Felszólalás oka Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
Felszólalás ideje 5:34


Felszólalások:   60-67   68-75   76-83      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Göndör István úr, az MSZP képviselője, kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek: "A kör bezárult, autópálya-építés tárgyában" címmel. A miniszterelnök halaszthatatlan közfeladatai ellátása miatt válaszadásra Járai Zsigmond pénzügyminiszter urat jelölte ki. Megkérdezem, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét. (Jelzésre:) Igen. Öné a szó.

 

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Miniszter Úr! A kormány szakított az eddigi gyakorlattal, és mellőzte a közbeszerzési pályázatot az M3-as autópálya építésénél. A két perc kevés lenne számomra, hogy elmondjam, a kormány tagjai hányszor és hol bizonygatták: nem költségvetési forrásból épül az autópálya. Valóban, a kormány az ÁPV Rt.-n, a Magyar Fejlesztési Bankon, a Nemzeti Autópálya Rt.-n keresztül finanszírozza az építést.

Miniszter Úr! A kör bezárult. Az ön nyilatkozatai szerint a zárszámadásban közpénzeket csoportosítanak át az ÁPV Rt. kiadásainak fedezetére. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezek mögött a kiadások mögött mind-mind kormánydöntések vannak. A kormány kezdeményezésére, a parlamenti többséget is felhasználva, ellenőrizetlen módon áramoltatják a közpénzeket. Hogy hogyan? Az ÁPV Rt. tőkét emel 32 milliárd forinttal a Magyar Fejlesztési Bankban. A Magyar Fejlesztési Bank finanszírozza a tulajdonában lévő Nemzeti Autópálya Rt.-t. És a kormány az ÁPV Rt.-nek juttatja a közlekedési tárca költségvetésében autópálya-építésre elkülönített milliárdokat.

Tisztelt Miniszter Úr! Számomra a pénz körbejáratás ellenére is közpénz marad. Ezért tisztelettel kérdezem önt: van-e joga az Állami Számvevőszéknek a Nemzeti Autópálya Rt.-nél ellenőrizni a közpénzek felhasználását? (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiban.)

 

ELNÖK: Válaszadásra megadom a szót Járai Zsigmond pénzügyminiszter úrnak.

 

DR. JÁRAI ZSIGMOND pénzügyminiszter: Először is el kell mondanom a tisztelt képviselő úrnak és a tisztelt Háznak, hogy valóban úgy döntött a kormány, hogy az autópálya-építéseket fel akarja gyorsítani, olcsóbbá akarja tenni az autópályákat, és olyan építési konstrukciót akar választani, ahol a hazai vállalkozók és a hazai kivitelezők a korábbinál kedvezőbb arányban részesülhetnek a megrendelésekben.

El is indult az autópálya-építés, fel is fog gyorsulni, remélem, hogy az M3-as után majd nemsokára már az M7-es felújításáról, meghosszabbításáról és más autópályák vagy autóutak építéséről is dönthetünk, és az ehhez szükséges források a jövő évi költségvetés készítése során a Nemzeti Autópálya Társaság részére biztosítva lesznek. Mindenesetre addig is biztosíthatom a képviselő urat, hogy a kormány tevékenysége során, törvényes eljárások alkalmazásakor, maradéktalanul figyelembe veszi az érvényes rendelkezéseket.

A kormány által elfogadott határozat, amely a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési programjának megvalósításáról szól, úgy szól: "Az adósságszolgálatból származó fizetési kötelezettségért a kormány kezességet vállal akként, hogy az erről szóló határozataiban az így szerzett pénzforrásból történő beszerzésekre a közbeszerzési törvény szabályait nem rendeli alkalmazni." Erre a közbeszerzési törvény 1. §-ának d) pontja biztosít lehetőséget, így tehát a kormány az autópálya-építés finanszírozása kapcsán teljes mértékben betartja az érvényes jogszabályokat.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

 

 

(13.30)

 

ELNÖK: Viszontválasz illeti a képviselő urat.

 

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! A miniszterelnök úr a félidős értékelésében többek között a következőt is mondta: "az ország erkölcsi alapon nyugvó újraformálása is feladatunk". Ez lenne a minta? A költségvetés megkerülésével állami beruházást finanszírozni? Vagy közpénzeket juttatni a kormány szabadon kezelhető másodköltségvetésébe, az ÁPV Rt.-be? Vagy egyszerűen közpénzeket kivonni a költségvetésből és kivonni az ellenőrzés alól? Ez lenne az új norma? Pult alatt bonyolítani üzleteket olyan vállalkozásokkal, akik, mondjuk, a mérlegüket sem adják le a cégbíróságon?

Ha a kormány nem tartja be a törvényeket, miniszter úr, akkor hogyan várhatjuk el, hogy az állampolgárok jogkövető magatartást tanúsítsanak? (Taps az MSZP és az SZDSZ padsoraiban.)

 

ELNÖK: Viszontválasz illeti a miniszter urat.

 

DR. JÁRAI ZSIGMOND pénzügyminiszter: Tisztelt Képviselő Úr! Ismételten biztosíthatom a képviselő urat, hogy a kormány tevékenysége során a törvényes eljárások alkalmazásakor maradéktalanul figyelembe veszi az érvényes rendelkezéseket. Szó sincs arról, hogy ne tartaná be a törvényeket. Arról sincs szó egyébként, amit a képviselő úr említett, hogy pult alatt folyna bármilyen autópálya-építkezés. A Magyar Fejlesztési Bank száz százalékban a magyar állam tulajdonában van és a Nemzeti Autópálya Társaság pedig száz százalékban a Magyar Fejlesztési Bank tulajdonában van. Azért választottuk ezt a finanszírozási konstrukciót, mert úgy gondoljuk, hogy ettől gyorsabban fognak felépülni az autópályák (Dr. Kis Zoltán: Miből?), egyszerűbb lesz az építkezés, és bízunk abban, hogy olcsóbban is fognak elkészülni. (Dr. Kis Zoltán: Te is mosolyogsz!)

Köszönöm szépen.

 
Felszólalások:   60-67   68-75   76-83      Ülésnap adatai