Készült: 2020.06.03.15:24:25 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Vadai Ágnes
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló

Az ülésnapokat 2020.05.25. (132)-ig vettük figyelembe.

Összes felszólalás szövege
1 - 80
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2020.05.05.(125)   10 Napirend előtti felszólalások "(S az álmosaknak, piszkosaknak, Korcsoknak és cifrálkodóknak, Félig-élőknek, habzó szájúaknak, Magyarkodóknak, köd-evőknek, Svábokból jött magyaroknak Én nem vagyok magyar?)" napirend előtti felszólalás 4:02
  92 Általános vita lefolytatása T/10312 A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről vezérszónoki felszólalás 13:31
 122 Általános vita lefolytatása T/10308 Az agráriumban létrehozandó krízisbiztosítási rendszer működéséhez szükséges egyes törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 7:09
 134 Általános vita lefolytatása T/10308 Az agráriumban létrehozandó krízisbiztosítási rendszer működéséhez szükséges egyes törvények módosításáról kétperces felszólalás 1:51
 150 Általános vita lefolytatása T/10311 Egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi kérdésekkel foglalkozó törvények módosításáról felszólalás 15:09
 168 Általános vita lefolytatása T/10309 Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról vezérszónoki felszólalás 15:17
 172 Általános vita lefolytatása T/10309 Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról kétperces felszólalás 1:41
 178 Általános vita lefolytatása T/10309 Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról kétperces felszólalás 1:06
 182 Általános vita lefolytatása T/10309 Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról kétperces felszólalás 0:46
 198 Általános vita lefolytatása T/10310 Egyes törvényeknek a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzésére vonatkozó európai uniós jogi szabályozás módosításával összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról vezérszónoki felszólalás 4:45
2020.05.04.(124)  258 Összevont vita P/10393 A gyermekek és nők védelmének fontosságáról, valamint az Isztambuli Egyezményhez való csatlakozás elutasításáról felszólalás 8:45
2020.04.21.(121)   10 Napirend előtti felszólalások "A koronavírus-járvány hatása a magyar társadalomra" napirend előtti felszólalás 5:15
 258 Általános vita lefolytatása T/10097 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 15:14
 272 Általános vita lefolytatása T/10099 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról felszólalás 3:49
2020.04.07.(117)    8 Napirend előtti felszólalások napirend előttihez hozzászólás 2:06
<< 1  2  3  4  5  6 >>
Összesen: 80