Készült: 2021.06.24.10:11:09 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

250. ülésnap (2002.02.04.), 73. felszólalás
Felszólaló Márton Attila (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Gazdasági bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 5:12


Felszólalások:  Előző  73  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

MÁRTON ATTILA, a gazdasági bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Jegybankelnök Úr, Miniszter Úr, tisztelt Képviselőtársaim! A Magyar Nemzeti Bank 2000. évi tevékenységéről szóló beszámolót a gazdasági bizottság - ahogy azt már elöljáróban Ivanics képviselőtársam is említette - egy másik ülésén, 2001. augusztus 28-án tárgyalta meg, és ha valaki megnézi a bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet, akkor megállapítható, hogy igencsak mélyrehatóan és részletesen tárgyalta meg a bizottság ezt a jelentést.

Az idő rövidségére tekintettel csak néhány fontosabb momentumot, fontosabb gondolatot szeretnék kiemelni mind az ott elhangzott jegybankelnöki beszámolóból, mind pedig a bizottsági vita során elhangzott legfontosabb témakörökből, kérdésekből.

A bizottsági vitában és a beszámolóban is az infláció csökkentését támogató monetáris politikai kérdések voltak azok, amelyekkel a bizottság igen sokat és hosszan foglalkozott. Talán nem véletlenül, hiszen 2000. április 1-jén volt egy olyan pillanat, amikor az akkori csúszó leértékelés mértékében csökkenés következett be, ugyanis 0,4-ről 0,3 százalékra csökkent a csúszó leértékelés mértéke. És ha emlékszünk még rá, tisztelt képviselőtársaim, azért is alakult ki elég komoly vita és polémia az infláció csökkentését szolgáló jegybanki lehetőségekről, hiszen akkor volt a gazdasági folyamatokban egy olyan időszak, amikor pillanatnyilag az infláció csökkenése megtörni látszott, ugyanakkor a bizottsági vitában mind a kormánypárti, mind az ellenzéki képviselőtársaim elismerték, és erről nagyon korrekt tájékoztatást is kaptunk az elnök úrtól, hogy lényegében az infláció döntő részben úgynevezett importált infláció volt, hiszen ez volt az az időszak, amikor az energiahordozók árai közel 70 százalékkal vagy 70 százalékot meghaladó mértékben is emelkedtek.

Ez volt tehát az egyik kérdéskör, az infláció csökkentését támogató monetáris politika és annak lépései, ami a bizottságban elég hosszú vitát és polémiát váltott ki.

A másik kérdéskör, amelyet itt már képviselőtársaim is említettek, és azt hiszem, nem lehet mellette szó nélkül elmenni, a bankrendszer stabilitása, amely kérdéskört megvizsgálva több hozzászóló is a bizottsági vitában elemezte azokat a gazdasági folyamatokat, amelyek Magyarországon lejátszódtak. Ennek kapcsán meg lehetett állapítani egyrészt, hogy Magyarországon igen stabil a bankrendszer, a Nemzeti Bank is stabilan működött, de ki kell emelni és a bizottságban többen is kiemelték hozzászólásukban a kereskedelmi bankok tevékenységét, mégpedig azt, hogy a gazdaság fejlődésének jól látható mutatója, hogy a lakossági hitelállomány a 2000-es időszakban közel 47 százalékkal nőtt, és a kereskedelmi bankok kiemelkedően jól teljesítettek ebben az időszakban, kiemelkedő nyereséget értek el, és ebben bizony nagyon nagy szerepe van a gazdaság fejlődésének, a lakosság fogyasztásának és a megélénkülő beruházási kedvnek.

A Magyar Nemzeti Bank tevékenységét, belső folyamatait, gazdálkodását vizsgálva összességében egy ilyen mondat hangzott el, hogy a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodására a normál, de nem biztos, hogy jó és hatékony jelző mondható. Nem véletlen ez, hiszen ha megnézzük az összehasonlító adatokat, akkor megállapítható, hogy a 2000. évben a Nemzeti Bank belső működési költségei 15,2 milliárd forintra növekedtek, amely bár normál ügymenetet, belső ügymenetet tételez fel, de a bizottság szinte valamennyi hozzászólója egyetértett abban és az elnök úr is egyetértett abban, hogy ez bizony nagyon magas költség, tehát a bank belső folyamatainak racionalizálása és gazdaságos átszervezések válnak szükségessé.

És még egy kérdés, amelynek a bizottságban komoly időt szenteltünk, itt csak megemlítem, később majd erről részletesen is szeretnék szólni: ez a már többször felemlegetett CW AG kérdése. Mindenkit megdöbbentett a bizottságban, hogy milyen mértékű veszteségek képződtek a CW AG-nál, és bizony a jegybank jelenlegi vezetése - ahogy már ez is elhangzott - lényegében semmit nem tehet arról, hogy ilyen örökséget kapott, de azoknak a károknak az enyhítése, felszámolása mégis a jelenlegi vezetés feladata.

Ezen részletkérdések megtárgyalása és hosszas elemzése után a gazdasági bizottság egyhangúlag elfogadta és az Országgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolta a Magyar Nemzeti Bank 2000. évéről szóló jelentést. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

 
Felszólalások:  Előző  73  Következő    Ülésnap adatai