Készült: 2020.10.24.05:01:53 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

165. ülésnap (2000.10.18.),  363-366. felszólalás
Felszólalás oka Napirend utáni felszólalások
Felszólalás ideje 10:26


Felszólalások:   1-363   363-366   367-368      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Aktuálpolitikai, gazdaságpolitikai kérdés most.

Tisztelt Országgyűlés! Az általános vitát elnapolom, folytatására holnap kerül sor.

 

A mai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Bauer Tamás képviselő úr, az SZDSZ részéről: "Háttal Európának XXXIII." címmel.

Megadom a szót 5 perces időkeretben.

 

BAUER TAMÁS (SZDSZ): Köszönöm a szót, elnök úr. Üdvözlöm a még el nem fáradt fideszes képviselőket is. A mai napon arról kívánok szólni, hogy néhány nappal ezelőtt sajátos ülést tartott az Országos Munkaügyi Tanács. Ennek az ülésnek a napirendjén a minimálbér megállapítása szerepelt volna, és az ülést megtisztelte első ízben - és talán utolsó, nem tudjuk - a jelenlegi miniszterelnök. El akarta fogadtatni azt a szándékát, hogy jövőre 40 ezer, 2002-re 50 ezer forintra emelkedjék a minimálbér. Hogy erről kinek mi a véleménye, azt most ne vitassuk.

A tény az, hogy az Országos Munkaügyi Tanács résztvevői, a munkáltatók és a munkavállalók képviselői ezen az ülésen nem jutottak egyezségre egymással és a jelenlegi miniszterelnök úrral. A munkavállalóknak kevés volt a javasolt emelés 2002-re, a munkáltatók pedig úgy ítélték meg, hogy a béremelés költségkihatásaiért fölajánlott kormányzati kompenzáció megítélésük szerint kevés. Gondolom, a kormány szerint is kevés, hiszen korábban egy 3 százalékos járulékcsökkentéssel gondolták ellensúlyozni a költségkihatást, ezt 2 százalékra csökkentették, és azt gondolták, hogy ez is elég.

Azt gondolom, az, hogy egy ilyen alku folyik, természetes dolog. Az már kevésbé, hogy a vitában, amikor kiderült, hogy nincs megállapodás, a jelenlegi miniszterelnök azzal állt elő, hogy semmi gond, akkor majd egy képviselői módosító indítvánnyal a maguk részéről megoldják a problémát, és kiveszik az Országos Munkaügyi Tanács, tehát a szociális partnerek hatásköréből a minimálbér meghatározását. No, képviselői módosító indítvány persze nem volt elegendő, hiszen az adótörvények... - hogy kerül ide az adótörvény, kérdezhetnénk, ha nem itt élnénk a Fidesz kormányozta Magyarországon -, képviselői módosító indítvány persze nem volt elég, bizottsági módosító indítványt kellett az utolsó pillanatban benyújtani. Ezt a bizottság, majd az Országgyűlés a Fidesz kormányozta Magyarországon természetszerűen elfogadta.

És ezek után mi történik, tisztelt Országgyűlés? A társadalom életének még egy szférájában, ahol eddig a kormánytól független két intézmény, a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviselet megállapodása döntött valamilyen kérdésben, ezentúl maga a kormány dönt.

Tisztelt Országgyűlés! Az európai demokráciákban, amelyeknek háttal áll ma ez az ország, legalábbis a kormánya, a demokrácia nemcsak abból áll, hogy négyévenként választások vannak, hanem abból is, hogy a hatalom megosztott. Abból áll, hogy fékek és ellensúlyok rendszere érvényesül. Nemcsak a törvényhozó és végrehajtó hatalom hagyományos megosztásában áll, hanem a gazdaságban is érvényesül hatalommegosztás; például a bérekről, ezen belül a minimálbérről nem a kormány dönt. Ahol Európában minimálbér van, ahol Európában bérmegállapodások vannak, ott ezt vagy a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók hármas megállapodása, vagy ahol jobban működik a dolog, ott kormány nélkül, munkáltatók és munkavállalók megállapodása szabályozza. Mármint Európában. '94-ben a Fidesz még maga is megállapodást ígért a választásokon. '99-ben a Fidesz újra inflációellenes megállapodással állt elő. De ha nincs megállapodás, akkor majd mi magunk döntünk.

Íme, egy példa a sok közül, hogy a Fidesz-kormány minden korlátot, ami a teljhatalommal szemben áll, félresöpör, legyen szó önkormányzatokról, legyen szó bíróságokról, legyen szó ügyészségről, legyen szó szociális partnerségről; mindent - legalábbis amíg kormányon van. Még másfél évig.

Köszönöm a figyelmet. (Szórványos taps az MSZP soraiban.)

 

ELNÖK: A kormány nevében Varga Mihály államtitkár úr kíván reagálni az elhangzottakra.

 

 

(24.00)

 

VARGA MIHÁLY pénzügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Az ön pártjában most nagy változások vannak, és mindent meg kell tenni azért, hogy a leendő új elnök csapatába valaki bekerüljön. Úgy látom, ön is igyekszik, hasonlóan itt néhány ma hozzászóló képviselőtársához. (Bauer Tamás: Én nem!) De azt gondolom, hogy ennek azért nem kellene azt is jelentenie, hogy ön a józan ész korlátait is félresöpri egy-egy ilyen felszólalásakor.

Hadd utaljak csak címszavakban azokra a tévedésekre, ferdítésekre, csúsztatásokra, amelyeket itt ön most öt percben előadott. Először is, a miniszterelnök nem először vett részt az érdekegyeztető partnerek megbeszélésein. (Bauer Tamás: Országos Munkaügyi Tanács.) A Gazdasági Tanács ülésén már több alkalommal részt vett személyesen, és amikor az Országos Munkaügyi Tanács is ülésezett, és ott fontos kérdésről volt szó, a miniszterelnök személyesen is részt vett azon az ülésen.

Tehát abból, tisztelt képviselő úr, hogy most ezen az ülésen megjelent, azt gondolom, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy igenis, a kormány számára fontos az érdekegyeztetés, ennek a megfelelő formáin és a megfelelő keretek közötti tárgyalásain részt is vesz. Ezek a megbeszélések több szinten zajlanak. A miniszterelnök ezen a legutóbbi ülésen a téma fontosságára való tekintettel részt vett.

A második megjegyzésem: ha ez a kormány csak 1 százalékkal is csökkentette volna - de jóval többel csökkentette - a tb-járulék szintjét, már akkor is többet tett volna, mint az előző négy esztendő parlamenti ciklusa alatt a Horn-Kuncze-kormány. Mert bizony, kedves képviselőtársaim, mennyivel is csökkentette a Horn-Kuncze-kormány a tb-járulékok szintjét? (Bauer Tamás: Kettővel.) Kettővel? Bravó, gratulálok! Nekünk az első évben sikerült ennek a háromszorosával csökkenteni. Úgyhogy azt gondolom, emiatt nem érheti kritika ezt a kormányt. Mindent megtettünk azért, hogy a vállalkozói terheket csökkentsük.

Most erről a képviselői módosító indítványról, amit itt a képviselő úr említett. (Bauer Tamás: Bizottsági!) Valóban, a miniszterelnök úr az Országos Munkaügyi Tanács ülésén tájékoztatta a két érdekelt partnert, hogy a minimálbér ügyében tudomása van egy készülő, ő úgy mondta, képviselői módosító indítványról, amit azután bizottságon keresztül nyújtottak végül be.

Tegyük fel a kérdést, tisztelt képviselő úr, mi volt a korrekt eljárás. (Bauer Tamás közbeszól.) Az lett volna a korrekt eljárás, ha azt mondja a miniszterelnök, hogy csak tárgyaljunk, tárgyaljunk, miközben ő már tudja, hogy van egy ilyen készülő módosító indítvány? Azt gondolom, sokkal korrektebb volt az a megoldás, hogy erről tájékoztatta a partnereket, és elmondta, igen, van tudomása egy ilyen módosításról, sőt, ezt a kormány meg is tárgyalta, és támogatja, tisztelt képviselő úr, pontosan azért, mert legalább több mint fél éve tudomása van az érdekegyeztető partnereknek erről javaslatról. A kormány szeretné elkerülni azt a lehetőséget és azt a helyzetet, hogy nem születik megállapodás, hiszen esetleg erre is van esély.

Inkább azt gondolom, hogy teljesen fair volt ez az eljárás, teljesen korrekt volt mind a két érdekegyeztető partnerrel. (Bauer Tamás közbeszól.) Igen, november végéig még több mint hat hét van, tisztelt képviselő úr. Hat hét alatt nagyon sok mindenről lehet tárgyalni, és ha van hajlam és akarat az érdekegyeztető partnerekben arra, hogy ez a megállapodás megszülessen, akkor ez a megállapodás megszülethet. Továbbra is a munkaadói és a munkavállalói oldal kezében van az a döntés, hogy a minimálbér ügyében hogyan fognak megállapodni. De ha nincs megállapodás, tisztelt képviselő úr, akkor igenis a kormány fenntartja magának azt a jogot, hogy lépjen ebben a kérdésben; lépjen ebben a kérdésben, hiszen az egész költségvetés azokra a számításokra épül, amelyek a kormány minimálbér-javaslatának a hátterét adják.

Azt gondolom, az eljárással semmi gond nem volt, ez korrekt, tisztességes eljárás volt, a kormány megfelelően cselekedett, és saját személyes véleményem szerint a miniszterelnök helyesen tette, hogy erről tájékoztatta az érdekegyeztető partnereket. El tudom képzelni egyébként, hogy önnek mi lett volna akkor a napirend utáni hozzászólása, ha az ülésen nem derül ki, hogy van egy ilyen módosítás, hanem csak másnap, ön is és a munkaadói, munkavállalói partnerek is az újságból olvassák ennek az indítványnak a meglétét.

Tisztelt Képviselő Úr! Engedje meg, hogy javaslatot tegyek önnek. Ön keresztelje át ezeknek a napirend utáni hozzászólásoknak a címét, és igen, adja azt a címet, hogy "Háttal a demokráciának", de nem a kormány tekintetében, hanem az SZDSZ vagy az ön személyes képviselői munkája tekintetében. Köszönöm.

 
Felszólalások:   1-363   363-366   367-368      Ülésnap adatai