Készült: 2020.09.28.04:31:31 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

231. ülésnap (2001.10.16.), 288. felszólalás
Felszólaló Bernáth Ildikó (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka kétperces felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 2:05


Felszólalások:  Előző  288  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BERNÁTH ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Az indítványozók olyan hangzatos javaslatot terjesztettek elénk, amely valójában egyetlen elemet ragad ki egy összefüggő rendszerből.

Képviselőtársaim előtt is ismert, hogy a közszféra területén hosszú évek óta garantált illetmény-előmeneteli rendszer működik, amelyet parlamenti döntések, illetve törvények szabályoznak. E rendszerekben nemcsak a diplomások, hanem az alacsonyabb képesítési fokozattal, illetve oklevéllel rendelkezők számára is fizetési osztályok, illetve ehhez tartozóan fizetési fokozatok vannak, amelyekhez természetesen garantált illetmény tartozik. A diplomásoknak garantált bérminimumok alkalmazásáról tehát e tekintetben nem kell külön országgyűlési határozatot hozni.

Ami a konkrét mértéket illeti: a közszféra jelentős területein voltaképpen már jövőre, 2002-ben megvalósul - szervesen illeszkedve az új életpálya-előmeneteli rendszerbe - a havi 100 ezer forint körüli, tehát a minimálbér kétszeresének megfelelő induló diplomás illetményszint is. Ugyanez fog megtörténni a honvédségnél is, mint ahogy ez a rendvédelmi szerveknél megtörtént. A bírói és az ügyészi illetmények pedig a köztisztviselőkénél jóval magasabbak.

 

 

(18.50)

 

Természetesen tudjuk, hogy a közalkalmazottak illetményrendszerét is át kell alakítani, e kérdésben a kormányhoz hasonlóan gondolkodnak az érintett szakszervezetek, amint azt a kormánnyal kötött megállapodásban is kifejezésre juttatták. A benyújtott országgyűlési határozat megkötné a kormány kezét abban, hogy a közalkalmazottak kereseti helyzetének a számottevő javítását egy mainál jobb, célravezetőbb illetményrendszer keretei között hajtsa végre.

Az elmondottak alapján a tárgysorozatba-vételt nem javasoljuk és nem támogatjuk. (Taps a Fidesz soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  288  Következő    Ülésnap adatai