Készült: 2020.09.20.02:51:39 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

226. ülésnap (2001.09.26.), 234. felszólalás
Felszólaló Bernáth Ildikó (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 11:22


Felszólalások:  Előző  234  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BERNÁTH ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A Fidesz képviselőcsoportja kiemelkedő és fontos kérdésnek tartja a közszférában dolgozók megbecsülését, számukra a megfelelő szakmai karrier biztosítását és a biztos megélhetést nyújtó életpályamodell felvázolását. Ennek érdekében történt meg a köztisztviselői szolgálati viszonyról szóló törvény megalkotása a parlament tavaszi ülésszakán, amely a rendvédelmi szervek, a fegyveres szervek állományának tagjaira is kiterjed, az ő szolgálati viszonyukat is szabályozza.

E felelősség tudatában a Honvédelmi Minisztérium is kidolgozta a katonai szolgálati viszonnyal, a hivatásos és szerződéses katona jogállásával kapcsolatos törvényt. A polgári kormány önálló törvényt dolgozott ki a katonai szolgálatot választókra. Az önálló jogszabály azonban elveiben, felépítésében és jogintézményeiben összhangban áll a közszféra egyéb területein szolgálók életviszonyait szabályozó rendelkezésekkel.

A kormány célja a benyújtott javaslattal az, hogy meggyőzze a katonatársadalom jelenlegi és leendő tagjait arról, hogy szakmájuknak, hivatásuknak van jövője. A törvényjavaslat a hivatásos állomány tagjainak legalább a szolgálati nyugdíjjogosultság eléréséig terjedő, tervezhető, belátható életpályát biztosít. A szerződéses katonák részére alkalmasság esetén biztos előmenetelt kínál, vagyis képzettsége és teljesítménye alapján egyre magasabb beosztásba kerülhet. A szerződés leteltével a katona előre tervezheti kilépését, a polgári életben történő elhelyezkedését. Ezt a visszailleszkedést szolgálja többek között a megemelt összegű leszerelési segély is. Ugyanakkor a javaslat lehetővé teszi, hogy az arra alkalmas szerződéses katonák teljesítményük és szándékuk szerint hivatásos állományba léphessenek.

A kormány eddigi honvédelmi politikájának, különösen a stratégiai felülvizsgálatnak az volt a célja, hogy Magyarországnak olyan hadereje legyen, amely összetételében, felszereltségében és gondolkodásában a NATO-n belül egyenrangú félként tud részt venni a közös munkában.

 

 

(19.10)

 

Öntudatos, önbecsüléssel rendelkező és a közvélemény szemében tekintéllyel bíró honvédségre van szükségünk. A kormány ehhez most megfelelő jogi kereteket és forrást kíván biztosítani.

A törvényjavaslat - a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztésére vonatkozó országgyűlési és kormányzati döntésekkel összhangban - a korábbitól lényegesen eltérő módon határozza meg a katonai pálya előmeneteli rendjét és előmeneteli lehetőségeit. Ez a katonai pálya egyik legfontosabb tartalmi elemét képezi. A fentiek következtében a polgári kormány ismét megteremti a katonai pálya társadalmi elismertségét és presztízsét.

Az illetményrendszer korszerűsítésének koncepciója azonban szervesen alkalmazkodik a más fegyveres szerveknél már kialakított és az Országgyűlés által már elfogadott szerkezetekhez, de kifejezi és elismeri a katonai szolgálat ezektől eltérő sajátosságait. A hivatásos és a szerződéses állomány évtizedek óta várja az illetmények emelését, az illetményrendszer piaci viszonyokhoz való igazítását. Ahogy Vidoven Árpád képviselőtársam is említette, a magyar katona volt a Varsói Szerződés legrosszabbul fizetett katonája. Sajnos, a NATO-ban is a hátsó sorokban kullog a fizetéseket tekintve. Ezért támogatjuk a polgári kormánynak azt a szándékát, miszerint új előmeneteli és illetményrendszert akar bevezetni, olyat, amely figyelembe veszi a katonák fokozottabb igénybevételét, ezért jelentős és állandó jövedelemnövekedést garantál.

Anélkül, hogy elvesznék a számok tengerében, egy-két adattal szeretném érzékeltetni, hogy mit jelent az illetményrendszer változtatása, hozzáigazítása a más közszférában dolgozók fizetéseihez. Ma egy szerződéses katona kezdő alapilletménye bruttó 46 ezer forint körül mozog. Ez január 1-jétől 75 800 forintra fog emelkedni. Annak a szerződéses katonának, aki nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a legalacsonyabb kezdő fizetése - a törvény elfogadását követően - nem lehet kevesebb bruttó 73 440 forintnál, ami nettóban 50 ezer forintot jelent. A legalacsonyabb tiszthelyettesi fizetés nem lesz kevesebb 104 ezer forintnál, ami nettóban 60 ezer forint. A legalacsonyabb kezdő tiszti fizetés pedig bruttó 133 ezer forint, mely nettóban - a jelenlegi adózási szabályok szerint - 80 ezer forintot jelent.

Természetesen jogosan merül fel az a kérdés, hogy mi történik a katonák illetményével akkor, amikor a törvény bevezetésre kerül - reményeink szerint január 1-jével -, de eltelik fél év a köztisztviselői törvény elfogadása és a törvény hatálybalépése között. Ezt a kérdést feltettük a honvédelmi tárca illetékes képviselőinek, akiktől a következő választ kaptuk. A rendvédelmi szerveknél, illetve a köztisztviselőknél ez év július 1-jén a különbözet 40 százalékát kapták meg, és januárban további 30 százalékot, tehát a különbözet 70 százalékát kapják meg. A honvédelmi tárca javaslata szerint - amivel a kormány egyetértett - januárban a különbözetnek pontosan a 70 százalékát kapják meg a katonák, így 2002. január 1-jén pontosan ugyanannyival kap többet egy hivatásos katona arányaiban, mint azok, akik a közszférában az idén júliusban már megkapták, illetve januárban megkapják a következő illetményemelést. A további 30 százalék kérdésében a törvény konkrét időpontot határoz meg, vagyis 2003. január 1-jét.

Tisztelt Képviselőtársaim! Országgyűlési képviselőként különösen a szívemen viselem ennek a törvénynek a sorsát és nemcsak a beterjesztett törvényjavaslatra fordítok nagy figyelmet, hanem azokra a módosító javaslatokra is, amelyeket a következőkben fogunk megtárgyalni a bizottsági üléseken. Teszem ezt azért, mert Veszprémben működik a légierők vezérkara, Szentkirályszabadján a harcihelikopter-bázis. Nagyon sok katona, több százezer katonacsalád él Veszprémben, és sem nekik, sem nekem mint megválasztott országgyűlési képviselőjüknek nem közömbös, hogy hogyan alakul az ő életük, a sorsuk. Az ő életük szempontjából természetesen nagyon fontos kérdés, hogy a katonai pályán dolgozók illetménye hogyan fog felzárkózni a közszolgálat egyéb területein dolgozók béréhez. Ezért is ismertettem azokat az adatokat, amelyekről úgy gondolom, rendkívül fontos, hogy ne csak azok ismerjék meg, akik itt ülnek, hanem azok is, akik a rádióközvetítést hallgatják.

Tisztelt Ház! A Magyar Köztársaság NATO-tagsága ellenére sem takaríthatja meg, hogy ütőképes, modern, hatékony haderőt alakítson ki. A reformokra szükség van, és nemcsak a korszerű haditechnikai eszközök beszerzésében, hanem az illetményrendszer korszerűsítésében is. Ezek révén a tisztek és a tiszthelyettesek karrierje tervezhetővé, előmenetele objektív körülményekhez kötötté válik, és reményeink szerint helyreáll a tisztek és tiszthelyettesek aránya. A Fidesz frakciója mindezért cserében azt várja a magyar hadsereg tisztjeitől és tiszthelyetteseitől, hogy legyenek becsületesek, odaadók, műveltek és szigorúak; szigorúak önmagukkal és az alárendeltjeikkel szemben. Katonáink becsületes helytállását azonban csak akkor várhatjuk el, ha tisztességes feltételeket is biztosítunk a számukra. Ezért született meg ez a törvény. Feladata az, hogy olyan lehetőséget kínáljon, amely után a pályán való elindulás értelme célként kitűzhető legyen fiatal és kevésbé fiatal részére egyaránt.

Tisztelt Képviselőtársaim! A benyújtott törvényjavaslattal egyetértünk. A benyújtott törvényjavaslat időszerű, és válaszokat ad azokra az elvárt reformokra, amelyeket az előzőekben már ismertettem. A törvényjavaslat jó, de nincs olyan törvényjavaslat, ami ne lenne még jobbá tehető. Ezért képviselőtársaimmal néhány módosító javaslatot nyújtottunk be a törvényhez, amely részben a hivatásos katonák végkielégítésével, valamint a repülőhajózók és ejtőernyősök egyszeri juttatásával kapcsolatos módosító javaslatainkat tartalmazza; egészen pontosan, a benyújtott törvényjavaslathoz képest magasabb összegben kívánjuk ezeket a juttatásokat a tárca figyelmébe ajánlani.

Nagyon remélem, tisztelt képviselőtársaim, hogy a vezérszónoklatok és az általános vitában elhangzottak alapján nemcsak azokat a módosító indítványokat fogják támogatni, amelyeket saját maguk nyújtottak be, hanem valóban olyan támogatást fog élvezni ennek a törvényjavaslatnak az elfogadása, amely eléri azt a kitűzött célt, hogy a hivatásos és a szerződéses katonák helyzetét a kor követelményeinek és a velük szemben való elvárásnak megfelelően rendezzük.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti oldalon.)

 
Felszólalások:  Előző  234  Következő    Ülésnap adatai