Készült: 2020.09.20.03:38:46 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

223. ülésnap (2001.09.06.), 97. felszólalás
Felszólaló Bernáth Ildikó (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Önkormányzati bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 5:06


Felszólalások:  Előző  97  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BERNÁTH ILDIKÓ, az önkormányzati és rendészeti bizottság előadója: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Az önkormányzati és rendészeti bizottság augusztus 29-ei ülésén tárgyalta meg a T/4644. szám alatt benyújtott törvényjavaslatot, amely egy törvénycsomag, és négy törvény módosítását javasolja. A benyújtott törvényjavaslat részben az európai közösségi joganyag átvételével kapcsolatos, az európai uniós csatlakozásunkat előkészítő és elősegítő módosításokat tartalmazza, ezzel együtt, illetve ezen túlmenően pedig olyan módosításokat javasol a tervezet, amelyek a kormánypárti képviselők megítélése szerint a munkavállalók érdekeinek védelmét szolgálják.

 

 

(13.50)

 

Ezek közül kettőt különösen jelentősnek és fontosnak tartunk, nevezetesen a bérgarancia alaprész módosításával összefüggő tervezetet, valamint a munkavédelemmel kapcsolatos módosításokat. A bérgarancia alaprészt illető módosítás elfogadása esetén ugyanis megszűnik a felszámolók mérlegelési joga, és lehetővé, pontosabban kötelezővé válik azon munkavállalók részére a bérgarancia alaprészből igényelhető támogatás folyósítása, akik egyébként ez idáig nem jutottak vagy nem juthattak hozzá jogos bér-, illetve végkielégítési összegekhez.

Véleményünk szerint ezek az elképzelések, javaslatok mindenképpen a munkavállalók érdekeit szolgálják, hiszen nemegyszer lehetünk tanúi annak, amikor dolgozók önhibájukon kívül kerültek olyan helyzetbe, hogy a munkahelyük, a cég, amely addig a piacon jelen volt, valamilyen oknál fogva felszámolás alá került. Erről, mint említettem, a munkavállaló nem tehetett, ennek ellenére nem jutott hozzá ahhoz a jogos követeléshez, amely őt a végzett munkája alapján megillette volna. Reméljük, hogy ezzel a módosítással a jövőben ezek a helyzetek elkerülhetőkké válnak, és mindenki megkapja jogos bérigényét, illetve az őt megillető végkielégítést.

A munkavédelmi törvény módosítását illetően rendkívül jelentősnek és támogatandónak tartjuk, hogy a bírság a törvény elfogadását követően telephelyenként is kiszabható lesz. A megyei munkaügyi felügyelőségek vezetőivel folytatott konzultációk során magunk is tapasztalhattuk nemegyszer, hogy ilyen igény merült fel azoknak a munkavédelmi felügyelőknek, főfelügyelőknek a részéről, akik munkájuk során testközelből, mondhatni, nap mint nap találkoznak olyan szabályszegésekkel, amelyek a munkavállalók testi épségét súlyosan veszélyeztetik.

Úgy gondolom - és ez volt a kormánypárti képviselők véleménye is -, hogy a bírság összegének felemelése mindenképpen indokolt, hiszen jó néhány évvel ezelőtt került megállapításra az az összeg, amely jelenleg is hatályos. Nemcsak az eltelt évek inflációs mértékének növekedése teszi ezt indokolttá, hanem megítélésünk szerint a munkavállalók védelmének érdekében is szükséges, hogy olyan összegű bírság kerüljön kiszabásra - természetesen akkor és abban az esetben, ha ez valóban törvénysértő működés következménye -, amely nemcsak a megbírságolt munkáltatónak, hanem a többi munkáltató számára is, ha kell, elrettentő példával szolgáljon. Mindenképpen a dolgozók testi védelmét célozza ez a módosítás. Éppen ezért a benyújtott törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találtuk.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a Fidesz padsoraiból.)

 
Felszólalások:  Előző  97  Következő    Ülésnap adatai