Készült: 2020.09.22.09:49:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

233. ülésnap (2001.10.18.), 282. felszólalás
Felszólaló Dr. Horváth János (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Gazdasági bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:53


Felszólalások:  Előző  282  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HORVÁTH JÁNOS, a gazdasági bizottság előadója: Elnök Úr! Tisztelt Ház! A gazdasági bizottság megtárgyalta a tőkepiacról szóló T/5127. számú törvényjavaslatot. A kormány képviseletében jelen lévő főtisztviselő részletesen ismertette az anyagot, és a jelen lévő bizottsági tagok aktív részvételével és érdek-képviseleti személyek hozzájárulásával folyt az ismertetés és a vita.

A törvényjavaslat a tőkepiac minden területére kiterjedően egy egységes törvényi szabályozásra tesz javaslatot. A törvény igen átfogó; tartalmazza az értékpapírok forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokat, a vállalatfelvásárlási szabályokat, a befektetési szolgáltatásokra és a befektetési szolgáltatókra vonatkozó szabályokat, a befektetési alapokra vonatkozó szabályokat; a tőzsde, az elszámolóház szabályozását, valamint a felügyeletre vonatkozó szabályokat is.

 

 

(18.40)

 

Hangsúlyos célja a törvényjavaslatnak - ez ismételten téma volt -, hogy nagyon egyértelműen elhatárolja egymástól az ügyfél és a bróker vagyonát, és az ügyfélvagyon számára megfelelő csődjogi védelmet biztosít a bróker csődje esetére.

A felügyeletre vonatkozóan átfogó módon tartalmaz szabályozást a törvény, különösen a felügyelet eszközeit tekintve, amelyek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének rendelkezésére állanak. A továbbiakban a bizottság meghallgatta az érdekképviseletek részéről különösképpen a Befektetési Szolgáltatók Szövetsége hozzájárulását. Tőlük hallottuk, hogy igen komoly munkának tekintik a törvény előkészítését, amiben ők maguk is részt vettek; bár megjegyezték, hogy volt néhány olyan téma, amely számukra nyitva maradt, amelyet nem sikerült nekik teljes mértékben és pontossággal végigtárgyalni, de írásba foglalták nézetüket és eljuttatták a bizottsághoz, ez nyilván anyaga lesz a további vitának és a Házban való beterjesztésnek.

Ugyancsak meghallgatta a bizottság a Budapesti Értéktőzsde képviselőjét, ahonnan szintén nem hallottunk koncepcionális problémákat.

Mindent összevéve, ezt az igen összetett és sokféle témával foglalkozó törvényjavaslatot az Országgyűlés gazdasági bizottsága általános vitára és elfogadásra ajánlja az Országgyűlésnek. A szavazatarány 16 igen és 10 tartózkodás volt.

Köszönöm, tisztelt Ház. (Taps a Fidesz padsoraiból.)

 
Felszólalások:  Előző  282  Következő    Ülésnap adatai