Készült: 2020.08.14.10:28:59 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

9. ülésnap (2006.06.27.), 80. felszólalás
Felszólaló Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó Alkotmányügyi bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 4:52


Felszólalások:  Előző  80  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BÁRÁNDY GERGELY, az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság előadója: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság a T/239. számú törvényjavaslatot megtárgyalta, és azt általános vitára alkalmasnak találta.

A kormány képviselője két lényeges tartalmi elemre hívta fel a figyelmet, akárcsak miniszter úr az expozéban. Az egyik a mentelmi jog egységesítése. A bizottság ülésén e tekintetben tartalmi vita nem zajlott, ezzel a vonatkozásával mindenki egyetértett a javaslatnak. Másrészt a mentelmi joggal kapcsolatos jogi szabályozás egyértelművé tétele volt, amire a kormány képviselője a figyelmet felhívta.

Vita alakult ki a bizottságban a tekintetben, hogy a tervezett szabályozás a mentelmi jogot korlátozza-e vagy sem. Azonban abban mindenképpen egyetértés mutatkozott, és itt a Fidesz bizottsági alelnöke szó szerint azt mondta, hogy "Igen, tisztelt bizottság, ezt a lényegtelen javaslatot is támogatjuk.", magyarán szólva, hogy lényegi tartalmát a mentelmi jognak az előterjesztés nem érinti, nem tartalmazza.

A bizottsági ülésen vita alakult ki a tekintetben, hogy egyáltalán a mentelmi jogot szabad-e korlátozni bármilyen mértékben is. Egyetértés volt a bizottság ülésén annak vonatkozásában, hogy a mentelmi jog nem a képviselő privilégiuma, tehát nem a mentelmi joggal rendelkező személy privilégiuma, hanem a parlament integritásának a védelmét szolgálja, a parlament jogosítványa ez tulajdonképpen, egész egyszerűen fogalmazva azt a célt szolgálja, hogy a végrehajtó hatalom a törvényhozást befolyásolni ne tudja oly módon, hogy a neki nem tetsző magatartást tanúsító képviselővel szemben szabálysértési vagy büntetőeljárást kezdeményez.

A módosítás azonban valóban - és ez a bizottság ülésén elhangzott, és egyértelmű volt - nem változtatja tartalmilag jelentősen a mentelmi jogot. A törvénytervezet ugyanis továbbra sem engedné meg egyetlenegy esetben sem azt, hogy a mentelmi jog felfüggesztése nélkül bárki ellen, aki ezzel rendelkezik, szabálysértési vagy büntetőeljárást kezdeményezzenek, csupán a büntetőeljárás vagy szabálysértési eljárás megkezdésével nem járó hatósági intézkedéseknek kell alávetni magát a mentelmi joggal rendelkezőnek. Tehát tulajdonképpen az adatgyűjtésről, az adatok rögzítéséről van itt szó. Aztán, hogy ebből büntetőeljárás indul-e vagy sem, ez majd a parlament, illetve aki a mentelmi jog felfüggesztésére jogosult, annak a döntésén múlik.

A többségi álláspont szerint azonban a törvénytervezet semmiféle új korlátot nem állít a mentelmi joggal kapcsolatban, hanem ahogy a miniszter úr is expozéjában fogalmazott, csupán arról van szó, hogy egy bírói vagy egy jogalkalmazói gyakorlatot tesz egyértelműbbé.

Felmerült az, hogy vajon szükséges-e, hogy ez törvény formájában történjen meg. Felvetődött az is, hogy esetleg, ha itt csak értelmezési problémáról van szó, akkor az Országgyűlés értelmezheti saját maga a törvényt. Ezt azonban a bizottság többsége elvetette, hiszen ez csak az Országgyűlés számára jelent kötelező hatályt, a jogalkalmazók számára nem. Tehát ilyenformán valóságos megoldást nem jelent.

Kérdésként merült fel, hogy mi történik, ha a mentelmi joggal rendelkező személy az intézkedés foganatosítását nem engedi meg, tehát, mondjuk, nem fújja meg a szondát. Kifejtette a kormány képviselője, és a bizottság többsége is azt az álláspontot képviseli, hogy nem kényszeríthető a mentelmi joggal rendelkező, hogy ezt megtegye. Ez a szabályozás mindössze konkretizálja azt, hogy ezt neki meg kell tenni, de természetesen személyi szabadság elvonásával járó kényszerintézkedést továbbra sem lehet alkalmazni a mentelmi joggal rendelkező személyekkel kapcsolatban.

Mindezen érvek alapján tehát a bizottság a javaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

(11.40)
Felszólalások:  Előző  80  Következő    Ülésnap adatai