Készült: 2019.11.19.09:28:18 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

224. ülésnap (2001.09.24.), 89. felszólalás
Felszólaló Balczó Zoltán (MIÉP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:05


Felszólalások:  Előző  89  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BALCZÓ ZOLTÁN (MIÉP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! A benyújtott határozati javaslatban egyetértünk azzal, amit magunk is többször kifejtettünk, hogy az Országgyűlés fejezze ki együttérzését az Egyesült Államok népével. Természetesen azzal is egyetértünk, hogy a Magyar Köztársaság tegyen meg mindent a saját keretein belül a terrorizmus elleni fellépésben. A javaslat további részei a kormány állásfoglalásához, intézkedéseihez kérnek utólagos jóváhagyást, egyetértést, valamint előzetes felhatalmazásokat.

Nem értünk egyet azzal az alapaxiómával, amit a külügyminiszter úr most is kifejtett, nevezetesen azzal, hogy a szeptember 11-ei csapás az egész emberiség, a teljes szabad világ ellen irányult. A terrorizmus mindenütt veszélyes, a terrorizmus az egész emberiség ellen irányul. A szeptember 11-ei csapás nem az egész emberiség ellen irányult. Hadd idézzem Susan Sontag neves amerikai írónőt: "Hol marad annak beismerése, hogy itt nem a civilizáció, a szabad világ és az emberiség ellen intézett gyáva támadásról van szó, hanem az Egyesült Államok, a világ egyetlen önjelölt szuperhatalma elleni akciókról, egy támadásról, amely következménye az Egyesült Államok politikájának, cselekedeteinek és érdekeinek?"

Hiányzik az állásfoglalásból az az ominózus rész - amit többen említettek, ez az indoklás utolsó előtti bekezdése -, amelyben a kormány az Országgyűléssel el akarja ítéltetni azokat, akik a terrortámadás egyértelmű megbélyegzése mellett - és nem helyett, ahogy ez tényszerűen ismert, és ki is fejtjük majd a részletes vitában - indokot próbál keresni erre a cselekedetre.

 

 

(19.20)

 

Nos, természetesen, amikor ez a megbélyegzés fölmerül, akkor nem tudjuk elfogadni, ha a külügyminiszter úr nevesítette a MIÉP-et mint pártot, és mögötte nagyon sok embert, akinek ez a véleménye - nem is MIÉP-szimpatizáns -, akkor ezt valóban a határozati részben kell megtenni. Ön nincs tisztában azzal, hogy mit nyújtott be, amikor a televízió háttérműsorában azt jelezte, hogy az Országgyűlésnek lehetősége lesz erről most szavazással dönteni. Az indoklási részről nem dönt az Országgyűlés, nincs lehetősége dönteni. Ezért emeltük be mi is ezt módosító javaslatként, megnevezve a Magyar Igazság és Élet Pártját; természetesen nem mazochizmusból, hanem hogy világossá váljon tisztán, elítéli-e a Magyar Országgyűlés azt a pártot, amely a részvét egyértelmű kifejezését követően, a terrortámadás megbélyegzésével együtt és azt követően mert gondolkodni, mert indokokat keresni, ahogy azt nagyon sokan teszik Európában és Amerikában.

Nem tudom, hogyan keverhető össze a magyar nyelv ismeretével rendelkező ember számára az a két szó, hogy indokot, okot keresni azzal, hogy mentséget keresni, mentséget találni. Sosem állítottuk azt, hogy erre a sok ezer ártatlan ember életét követelő terrortámadásra van mentség, de azt igenis állítjuk, hogy vannak olyan okok, amelyeket meg kell keresnünk.

Ernst Otto Czeimpel, hesseni konfliktuskutató szerint: "Szembe kell néznünk Észak és Dél egyre feszülő ellentétével, az erre ráépülő, ebben is táplálkozó, globális színtéren megjelenő terrorizmussal. Megkerülhetetlen a harmadik világ problémájának a kezelése." Nos, ez jelenti az okok megkeresését, és természetesen nem a mentség megtalálását.

Érthetetlen számunkra, hogy ebben a határozati javaslatban most, az előző döntés után hogy maradt meg az ötödik pont. Az ötödik pont a katonai akciók támogatását a washingtoni szerződés 5. cikkelye alapján teszi lehetővé a kormány számára. Azóta világossá vált, hogy nem NATO-akcióról van szó, az Egyesült Államok akciójáról van szó, amelynek az az alapja, hogy "aki nincs velünk, az a terroristákkal van".

Nos, nekünk sajnos van arról tapasztalatunk, hogy a "nincs velünk" kezdetű szlogenekből mi következik. Természetesen mi a terrorizmus ellen vagyunk, természetesen egyetértünk azzal, hogy mindent meg kell tenni, de azt, hogy egy háborús cselekményben, amelynek mérete ismeretlen, célpontja ismeretlen, csak azon az alapon vegyünk részt, mert tudjuk, hogy állítólag Magyarországnak ki mellett kell állnia, nos, ez így önmagában kevés.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a MIÉP soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  89  Következő    Ülésnap adatai