Készült: 2020.09.20.02:17:42 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

244. ülésnap (2001.11.29.), 230. felszólalás
Felszólaló Dr. Vojnik Mária (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó Egészségügyi bizottság
Felszólalás oka Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése
Videó/Felszólalás ideje 5:01


Felszólalások:  Előző  230  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VOJNIK MÁRIA, az egészségügyi és szociális bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról és az orvosi tevékenység végzésének formáiról szóló törvényjavaslathoz a bizottság november 22-ei üléséig 70 módosító kormánypárti indítvány érkezett. Ez a 70 indítvány önmagáért beszél: megsemmisíti azt a legfőbb érvet, amellyel a kormány elénk terjesztette ezt az indítványt, amely szerint egy többéves előkészítés után kiérlelt javaslatként hozta elő a 24 paragrafusból álló ajánlást.

A kormánypárti módosító indítványok gyakorlatilag az alapajánlás szövegének közel 90 százalékát változtatták meg vagy tettek rá kísérletet. Az ellenzéki pártok a bizottsági ülésig, az általános vitában elhangzottakkal egybehangzóan, nem nyújtottak be módosító indítványt; az volt a határozott véleményünk, hogy ez a törvényjavaslat olyan minőségű, hogy módosító indítványokkal sem hozható olyan állapotba, hogy elfogadható legyen.

A bizottsági ülésen elhangzottak után a benyújtott kormánypárti csomagban és önálló képviselői indítványként benyújtott javaslatok több helyen egymást kioltó, és a bizottsági szavazások után egymás mellett fennálló javaslatok formájában állnak tisztelt képviselőtársaim előtt. Nem arról van tehát szó, hogy az ellenzéki pártok sajnálták az időt vagy a fáradságot arra - ahogy ezt az egyik kormánypárti képviselő a bizottság ülésén megjegyezte -, hogy a törvényjavaslathoz módosító indítványt nyújtsanak be, hanem a kormánypárti képviselők fáradságos munkával benyújtott 70 módosító indítványa gyakorlatilag azt mutatja, hogy ez a törvényjavaslat nem javítható. A bizottsági ülésen példátlan volt, hogy a kormánypárti indítványokat az indítványtevők és helyenként a minősítő ágazati minisztérium sem tudta megindokolni, helyenként ketten együtt sem tudtak racionális magyarázatot adni arra, hogy miért, mi célból került a bizottság elé az indítvány.

Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány képviselője a bizottsági ülésen több alkalommal jelezte, hogy a benyújtott indítványt több egyeztetés után sem tudja elfogadni, és kapcsolódó módosító indítványok benyújtására kérte a kormánypárti képviselőket, azokat azonban képviselőtársaim, a különféle szavazási eredmények után egyszerre láthatják most, az elénk rakott ajánlásban.

 

 

(18.20)

 

A tragikomikus elemekben sem szűkölködő bizottsági ülés után megállapíthatjuk, hogy ez volt ennek a parlamenti ciklusnak az egyik legszánnivalóbb bizottsági vitája, amikor a kormánypárti képviselők egymással nem egyeztetett, egymás mellett létező, a kormány által támogatott indítványai gyakorlatilag az egyébként sem túlságosan jó minőségű alapajánláshoz képest gyakorlatilag még tovább rontották a szöveget, és így egy inkoherens normaszöveg-javaslat van ma a parlament előtt, amiről a későbbiekben szavazni kell.

A kormánypárti képviselőtársaim azt a látszatot keltették, mintha a Magyar Orvosi Kamara a politikailag megcélzott, támogatandó réteg képviseletében egy olyan ajánlási csomagot nyújthatott volna be Hegedűs képviselőtársam által, amelyet a kormány támogatni szándékozik. Az azonban jól látható, hogy míg a kamarai javaslatokat a bizottsági ülésen a kisgazdák és a szocialista-szabad demokrata, helyenként a MIÉP képviselőjének javaslatával el tudtuk fogadtatni, más bizottságokban ezek az ajánlások rendre az egyharmadnyi támogatást sem kapták meg.

Így aztán, tisztelt képviselőtársaim, a részletes vitában kénytelenek leszünk rámutatni arra, hogy sem a kormány által benyújtott alapjavaslat, sem a módosító indítványok nem szolgálják az egészségügyi ellátás érdekeit, a betegek biztonságát, nem nyújtanak garanciát arra, hogy az ellátás biztonsága a jövőben szavatolható lenne.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

 
Felszólalások:  Előző  230  Következő    Ülésnap adatai