Készült: 2020.09.26.21:06:34 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

255. ülésnap (2005.10.17.), 225. felszólalás
Felszólaló Halmai Gáborné (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó Kulturális bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 4:46


Felszólalások:  Előző  225  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HALMAI GÁBORNÉ, a kulturális és sajtóbizottság előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A kulturális bizottság 2005. szeptember 27-ei ülésén tárgyalta az ORTT 2004. évi költségvetési beszámolóját. Mint ahogy az előzőekben is elhangzott, a problémák régről datálódnak, és ebben az évben a költségvetési beszámoló mellett a bizottság rendelkezésére állt még az ÁSZ jelentése is, amely ugyan nemcsak ezt az időszakot, hanem egy négyéves időszakot tekintett át, de ugyanúgy rámutatott a problémákra.

Maga a médiatörvény 1996-ban szabályozta a szervezet felállását, valamint a forrásokat, és hagyott egy tartalékképzési lehetőséget. Így, amikor egyik évről a másikra - nemcsak a mostani, hanem a korábbi kormányzati ciklusban is - egyre kevesebb pénz állt rendelkezésre, keresni kellett egy olyan megoldást, amely átcsoportosítást engedett a kereteken belül. Ezt tette meg a 2001. évben még az előző kormányzat, amely lehetővé tette az ORTT számára azt, hogy a tartalékból tulajdonképpen évről évre a működőképesség megtartásához átcsoportosításokat tegyen. Ezért tehát - úgy, ahogy Szabó Lajos is elmondta - elsőként azt kellett vizsgálnunk, hogy a meghatározott keretek között szabályosan használta-e fel az ORTT a számára rendelt összeget. Azt mondhatjuk tehát, hogy ebből a szempontból megfelel a beszámoló a lehetőségeiknek.

Emellett vita tárgya lehetett az is, hogy átláthatóan, szakszerűen használják-e fel ezeket a pénzeket. Úgy, ahogy a korábbi években erre többször rámutattak, az ÁSZ-jelentés is rámutatott arra, hogy akár a Műsorszolgáltatási Alap felhasználásánál, annak szabályozottságánál, a pályázatok kiértesítésénél egyre több probléma volt, ezeket a bizottságban is jeleztük, és erre ugyanúgy az ÁSZ-jelentés is rávilágított.

Az ORTT a 2004. évben megpróbált e kihívásoknak megfelelni, tehát kialakított egy belső ellenőrzési rendszert, belső szabályzatokat hozott létre, ennek függvényében ebben az évben már átláthatóbb és szakszerűbb volt a gazdálkodás is. Ezt maga az ÁSZ-jelentés is megfogalmazta, és dr. Podonyi László is, aki részt vett az ülésen, így fogalmazott: “A 2004. évben a zárszámadásban már tetten érhető az átláthatóság növekedése.ö Nagyon fontos tehát, hogy a gazdálkodási rendszer megszigorodott, a pályázati rendszer szigorodott, és a szabályzatok is elkészültek ebben az időszakban. Éppen ezért, bár tudjuk, hogy az alapproblémára az egyetlen megoldás a kétharmados médiatörvény újragondolása és Országgyűlés elé terjesztése lehet, ennek ellenére minden évben azzal a bizonyos 2001-től datálódott feles törvénnyel íródott felül a szabályozás, és ez tette lehetővé egyáltalán azt, hogy az ORTT és benne a műsorok támogatása, a Műsorszolgáltatási Alap is működni tudjon. Összesen 800 millió forint még az a tartalékkeret, amelynek átcsoportosításával ez a probléma egy ideig megoldható, de nem tudjuk elkerülni azt, hogy ez után a médiatörvény módosításra kerüljön.

Vita volt a bizottságban az is, hogy ez kinek a dolga, hiszen az aktuális kormányzat minden évben előkészített egy médiatörvényt - így volt ez az előző évben is. Hogyha azt vizsgáljuk, hogy magának az ORTT-nek van-e ilyen szakmai feladata, az ORTT ezt felvállalta, hiszen ő is éppen az előző évi költségvetési törvény módosításánál konkrét javaslatot tett le a bizottság és az Országgyűlés elé; sajnos akkor a kétharmadosság miatt ez a törvény nem került beterjesztésre. Most ismét készülőben van egy tervezet, reményeink szerint még ez év őszén ez a különböző fórumokon megtárgyalásra kerül, és akkor valóban tudunk egy olyan megoldást találni, amely nemcsak azt teszi lehetővé, hogy a formai követelményeknek megfelelően a saját keretei közötti mozgástérben meg tudjuk szavazni az ORTT zárszámadását, hanem közösen, a patkó mindkét oldaláról találunk olyan finanszírozási és szerkezeti megoldásokat, amelyek hosszabb távra is biztosítják a működést.

Köszönöm. (Taps a kormánypárti oldalon.)
Felszólalások:  Előző  225  Következő    Ülésnap adatai