Készült: 2020.07.13.05:06:33 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

169. ülésnap (2008.10.28.), 26. felszólalás
Felszólaló Farkas Sándor (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Környezetvédelmi bizottság
Felszólalás oka Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése
Videó/Felszólalás ideje 5:31


Felszólalások:  Előző  26  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

FARKAS SÁNDOR, a környezetvédelmi bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Valóban, a környezetvédelmi bizottság kisebbségi előadójaként szólok, azért is, mert úgy gondoljuk, hogy azoknak a kérdéseknek a taglalása során, amik az agrárgazdasági jelentésben, az agrárgazdaságról szóló jelentésben megfogalmazásra kerültek, több hiányosság, több téveszme és több tévhit is felmerülhet.

Engedjék meg, hogy a legeslegelőször is az Agrárgazdasági Tanács megállapításának egy mondatát idézzem önöknek, ez pedig a következőképpen szól: "Az agrárnépesség kereseti viszonyai javultak, mégis egyre tartósabbá válik a társadalom egészéhez képest mért elmaradás. Emiatt tendenciájában nem teljesültek az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló törvényben leírt arányos munkajövedelemre vonatkozó kritériumok." Mit is tartalmaz ez a mondat? Először is talán néhány számmal szeretném ezt alátámasztani. A nemzetgazdaságban a foglalkoztatottak száma 2007-ben 3,93 millió fő volt, a mező- és erdőgazdaságban együtt 182 900 fő dolgozott, ami az összes foglalkoztatott 4,7 százalékát teszi ki. Ez a szám 2002-ben 6,2 százalék volt, 2004-ben 5,3 százalék, tehát látszik tendenciájában, hogy a foglalkoztatottak számában komoly visszaesést tapasztalunk.

A foglalkoztatottak egyhavi bruttó átlagkeresete 2007-ben 122 072 forint/fő volt. A nemzetgazdasági átlag 184 907 forintnak ez mindössze a 66 százaléka. Azt hiszem, elgondolkodtatók ezek a számok, főleg azért is, mert akik az agrárágazatban, a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban dolgoznak, jövedelmükkel messze-messze nem tudnak ehhez az országos átlagkeresethez felzárkózni.

A másik komoly gond hasonlóan ebben az ágazatban a munkaidőalap kérdése. Erről nagyon kevés szó esik, hogy egyáltalán mit is jelent Magyarországon mezőgazdasági üzemben vagy vállalkozásban a munka törvénykönyvének megfelelő foglalkoztatást végezni, a munka törvénykönyvében foglaltak betartása hogyan történik. Én azt gondolom, és úgy tudom, hogy ezeknek a kérdéseknek a megoldására egy jobb, áttekinthetőbb, ágazati specifikus foglalkoztatás biztosításának a feltételét kellene kidolgoznia az agrárkormányzatnak a munkacsúcsok, munkaidő-túllépések miatt, mert a napi 8 órás munkaidőt ezekben a vállalkozásokban a fizikai, a szellemi és a vezető dolgozók is messze-messze túllépik. Ezeknek a törvényes megalkotására, úgy gondolom, nagyon nagy szükség lenne az agrárágazatban.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy néhány olyan speciális kérdéssel is foglalkozzak, ami a bizottsági ülésen is felvetésre került. Nem találjuk azokat a központi célokat, nem találjuk azokat a központi, mármint az agrárkormányzat által megfogalmazott célokat ebben az anyagban sem, amelyek az agrárágazat jövőbeli szerepének az eredményét mutatnák, nem látjuk konkrétan bizonyos ágazatoknak az elképzeléseit, terveit. Az igaz, hogy ez egy előző évnek a gazdálkodásáról szóló jelentést tartalmaz, és erről beszélünk, de én úgy gondolom, hogy egy jelentés akkor tud igazán jól működni, akkor igazán hatékony, ha megfogalmazza azokat az elvárásokat is, amelyek az elkövetkezendő éveknek a terveit foglalják magukba.

(10.30)

Csak néhány gondolat. Az állattenyésztés kérdéséről évek óta beszélünk, a fejlesztése messze-messze elmarad a lehetőségeinkhez képest. Bár az előző évben és azt megelőzően is kértem a tisztelt agrárkormányzatot, hogy legyen szíves a statisztikái közé egy fontos állatfaj kérdését beemelni, ez sajnos az előző évi, a 2007. évről szóló agrárgazdasági jelentésben sem fogalmazódott meg. A lótenyésztés ágazati szerepére szeretném felhívni ismételten a minisztérium figyelmét, hogy legyen szíves pótolni ezt az anyagban. A korábbi évben is felhívtam erre a hiányosságra a figyelmet, kérem szépen, hogy ennek tegyenek eleget.

Nagyon fontosnak tartanánk azt is, hogy a kertészeti ágazat - mint a legnagyobb kézi munkaerőt foglalkoztató ágazat - megfelelő támogatási lehetőségei, céljai tekintetében dolgozzon ki az agrárkormányzat egy specifikus ágazatirányítási lehetőséget. Talán végül, de nem utolsósorban, mivel az időm lejárt, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a környezetvédelem területén sokkal súlyosabb követelményekkel, feltételekkel kell szembenézni az agráriumban tevékenykedőknek, mint az azonos versenytársaknak. Ebben kérném szépen, hogy ne csak mérsékeljék, hanem enyhítsék is ezeket a feltételeket.

Összességében: a kisebbségi vélemény előadójaként az előterjesztést támogatni nem tudjuk. Köszönöm szépen.
Felszólalások:  Előző  26  Következő    Ülésnap adatai