Készült: 2019.11.18.01:45:38 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

14. ülésnap (2018.06.28.), 16. felszólalás
Felszólaló Nacsa Lőrinc (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 15:30


Felszólalások:  Előző  16  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Urak! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Elsőként a család témájával foglalkoznék, hiszen a család- és népesedéspolitika célja a demográfiai stabilitás elérése a magyar gyermeket vállaló és nevelő családok megerősítésével, a családbarát közgondolkodást erősítő szakmai programok és akciók végrehajtásával, a családok jólétének növelésével, a munka- és a családalapú társadalom kiépítésével, amelyhez fontos programokkal és kampányokkal, a családbarát szemlélet erősítésével járul hozzá. A család- és népesedéspolitika területén továbbra is kiemelt szerep jut a gyermekvállalás ösztönzésének, hogy olyan környezetet tudjunk teremteni, ahol a kívánt gyermekek minden esetben megszülethetnek, és amelynek során az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kap a határainkon kívül élő magyar honfitársaink gyermekvállalási szándékainak támogatása, amely egyidejűleg a nemzeti identitás, az anyaországhoz fűződő kapocs megerősítését is szolgálja. A babakötvény és az anyasági támogatás kiterjesztéséről is beszélek.

A magyar kormány 2010 óta családbarát politikát folytat, és a jövőben is ez a célunk. Jövőre nemcsak hogy megmarad a családi adókedvezmények rendszere, hanem bővülni is fog. 2019-ben 2015-höz képest a duplájára, havi 40 ezer forintra fog nőni a kétgyermekesek családi adókedvezménye, így közel 350 ezer családnál marad több pénz. Ez az az egy- és kétgyermekesek adókedvezménye, amit a szocialista-liberális kormányzat elvett az emberektől. A növekedés így éves szinten 2019-ben akár 240 ezer forint többletjövedelmet biztosít majd a családoknak 2015-höz képest, miközben a jövő évben is megmarad az első házasok adókedvezménye, a 3 éves gyes és gyed extra, nő az otthonteremtésre szánt állami források összege is.

2019-ben minden eddiginél több pénzt fordítunk az otthonteremtés támogatására. Jövőre az ideinél is 16 milliárd forinttal több jut az otthonteremtésre. A CSOK a 2015-ös bevezetése óta már több mint 75 ezer család otthonteremtését segítette. Véleményünk szerint a családtámogatási rendszer kifejezetten jó úton halad. A családi adókedvezmények rendszerének köszönhetően 2011 és 2018 között 1900 milliárd forint maradt a gyermekes családoknál. 2019-ben minden eddiginél több pénz, 2004 milliárd forint jut a családok támogatására. Ez az inflációval már nem magyarázható  László képviselőtársamnak mondom , hiszen 2010-ben alig haladta meg az 1000 milliárd forintot ez az összeg, most 2004 milliárd forint lesz. Így tehát ez több mint kétszer magasabb, mint amennyit a balliberális kormány erre 2010-ben fordított. 130 ezer szülő pedig már semmiféle adót vagy járulékot nem fizet a jövedelme után.

A 2019-es költségvetésben kiemelt hangsúlyt kap a gyermekek napközbeni ellátása területén az átalakult bölcsődei és óvodai intézményrendszer további megerősítése, továbbfejlesztése mind a finanszírozási helyzet javítása, mind pedig a férőhelyek bővítése tekintetében, amely még hatékonyabban segíti a család és a munka összeegyeztetését.

Kiemelt feladatnak gondoljuk a módszertani szervezetek feladatellátásának támogatását, valamint az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek és az örökbefogadásokban közreműködő civil szervezetek támogatását. A Kereszténydemokrata Néppárt nagy örömmel üdvözli, hogy jövőre 10 milliárd forint áll rendelkezésére családbarát szülészetek kialakítására, hiszen az a célunk, hogy méltó körülmények fogadják a családokat minden szülészeti osztályon, ahol a legkevésbé kiszolgáltatottan, az emberi méltóságot leginkább szem előtt tartva, a legnagyobb biztonságban adhat életet az édesanya a gyermekének. Itt fontos megjegyezni azt a közgondolkodási változást, hogy 2010-hez képest 2017-re több mint 25 százalékkal csökkent a terhességmegszakítások száma.

Ezzel összhangban természetesen fontosnak tartjuk a természetes fogamzássegítés támogatását is. A családok gyarapodása érdekében a termékenységet javító egészségügyi, oktatási és lelki szolgáltatást nyújtó állami vagy egyházi fenntartású intézmények ellátásának a fejlesztésére a kormány támogatást biztosít, így a természetes fogamzássegítéssel összefüggő feladatokra, például terápiás programokra, tanácsadásra, továbbképzésekre. Ennek összege jövőre 140 millió forint lesz.

(9.30)

Tisztelt Képviselőtársaim! Két kormányzati cikluson át számos sokakat érintő pozitív intézkedés történt a szociális területen is. Végső soron mindig azokra lesznek hatással a szociális terület intézkedései, akik támogatásra szorulnak az élet valamely területén. Alapelvként leszögezném, hogy az a jó, ha minél több embernek tudunk segíteni, még mielőtt a szociális védőhálót igénybe kellene venni. Azok a gondolatok és alapelvek nem változnak, hogy segély helyett munkát próbáljunk meg adni, és legyen rendszeres, kiszámítható jövedelme valakinek, és olyan legyen a családtámogatás, aminek köszönhetően több pénz marad a családi kasszában.

Fontosnak tartjuk a nagy létszámú, kissé elavult gyermekotthonok megszüntetését. Az elmúlt években ez tizenöt megyében már megtörtént, a program befejező szakaszához érkeztünk. Szeretném megjegyezni, hogy a gyermekvédelemben részesülő 21 ezer gyermek és 2500 fiatal felnőtt többsége már nem intézményben lakik, kétharmaduk nevelőszülőknél él. A kormány célja 2010 óta ugyanis az, hogy minél több, az állam gondoskodására szoruló gyermek élhessen családi környezetben. Ezért erősítettük meg a nevelőszülői rendszert. Jövőre így tehát tovább emelkedhet a nevelőszülői hálózatok és a nevelőszülők támogatása, összesen 450 millió forinttal több jut jövőre erre a célra.

Emlékezhetünk, hogy a magyar kormány 2014ben vezette be a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt, így tehát teljes körű egészség- és nyugdíjbiztosításra jogosítja a nevelőszülőt. Korábban az egy gyermekről gondoskodó nevelőszülő 15 ezer forintot kapott, ma már 60 ezer forintot kap. Három gyereknél 45 ezerről 113 ezer forintra nőtt ez az összeg.

Megőrizzük és tovább emeljük azoknak a kezdeményezéseknek a támogatását, amelyek eddig is eredményesek voltak. Nemzetgazdasági szempontból, és ami még fontosabb, társadalmi szempontból is fontos, hogy több foglalkoztatott legyen a megváltozott munkaképességűek körében is. Egyértelműen ki kell mondani, hogy igenis tud értékes munkát teremteni, hozzáadott értéket előállítani megváltozott munkaképességű honfitársunk.

Az érintettek számára egészen új életminőséget, életcélokat nyújthat, ha lehetőséget kapnak arra, hogy munkát végezzenek. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási rátája jelenleg 40 százalékos, míg 2010-ben csupán 18 százalékos volt. A kormány célja a 40 százalékos foglalkoztatási ráta további emelése. Mi ebben természetesen támogatjuk a kormányt, hiszen ez egy nagyon fontos, kiemelt cél. Éppen ezért a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatására jövőre 2,7 milliárd forinttal többet fordít a kormány, így már közel 42 milliárd forint szerepel a költségvetésben erre a célra. Nyilván itt elengedhetetlen további piaci szereplők bevonása is, hogy a program a lehető legsikeresebb legyen.

Tisztelt Országgyűlés! 2010 októberében határozatot fogadott el az Országgyűlés arról, hogy a kormány készítsen országos programot azért, hogy valamennyi, köznevelésben tanuló magyar fiatal legalább egyszer magyar állami támogatással eljusson a szomszédos országok magyarlakta területeire, és cserekapcsolatok keretében minél több külhoni magyar diák juthasson el Magyarországra. Ezzel indult útjára akkor a Határtalanul-program, ahol anyaországi hetedikesek, gimnazisták, szakiskolások tízezrei juthatnak el egy-egy elcsatolt területre, fedezhetik fel Erdély, Délvidék, Felvidék, Muravidék vagy Kárpátalja szépségeit, ellátogathatnak a tanulmányaikból, irodalmi vagy történelmi tanulmányaikból megismert helyekre, és találkozhatnak ott élő és tanuló, ugyancsak magyar fiatalokkal.

Ezen túlmenően a határon túli fiatalok is lehetőséget kapnak arra, hogy eljöjjenek Magyarországra, és egy kis képzés keretében pár napot itt töltsenek, megismerjék a fővárost vagy az ország más pontjait.

Számunkra fontos, hogy a kettős állampolgárság mellett a személyes élményeken alapuló kapcsolat legyen az összetartozás alapja. A fiataloknak az iskoláskorban kell hogy ez kialakuljon, így a felnövekvő nemzedék is felelősséget tud majd vállalni a határon túli magyar testvéreinkért. A Határtalanul-pályázat rendkívül népszerű, hiszen folyamatosan egyszerűsítés történik a pályázati elszámolásban, az elszámolható költségeket kiterjesztettük. Mind-mind a diákok kiutazását és a tanárok adminisztrációját segíti ez. Ezért is örvendetes, hogy több mint 5,6 milliárd forint áll majd rendelkezésre ezekre az utazásokra a jövő évben.

Fiatal képviselőként és ifjúsági vezetőként külön örvendetes számomra, hogy a kormány partnerként tekint a fiatalokra, és az elmúlt években is számtalan alkalommal bizonyítottuk, hogy a fiatalok is számíthatnak ránk. 5 százalékos lett az internet áfája, nőtt a diákhitel összege, a fesztiválok támogatása, mobilitási és önkéntességi programok kerültek beindításra, a szociális ösztöndíj 40 százalékkal fog emelkedni, és soha nem látott kollégiumi fejlesztési program indul el, valamint a fiatal családosok segítése is csak pár példa, amit a fiatalokért tettünk.

Az előttünk fekvő költségvetésben is a fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatására 2,79 milliárd forint áll rendelkezésre, és a fiatalok vezetői engedélyének, tehát jogosítványának megszerzésével összefüggő hozzájárulásra, az ingyenes KRESZ-vizsga, a kedvezményes jogosítvány megszerzésére jövőre 1676 millió forint jut majd.

Fontos szót emelni a roma szakkollégiumok ügyéről is. Ezek az intézmények támogatják és segítik a hátrányos helyzetű, köztük roma származású, egyetemre vagy főiskolára járó hallgatók tanulmányi előmenetelét.

A 2011-ben létesített keresztény roma szakkollégiumi hálózat egyedülálló kezdeményezés európai szinten is, jó gyakorlatként azonosítható az európai országok számára, van is érdeklődés, folyamatosan érdeklődnek a program iránt különböző európai országokból. A roma szakkollégiumi hálózatok célja, hogy szakmailag jól felkészült cigány értelmiségi réteg tudjon közéleti szerepet vállalni a jövőben, támogatva és részt véve a hazai cigány nemzetiségű emberek felzárkózásának elősegítésében, továbbá hogy a diplomamegszerzéssel a munkaerőpiacon eséllyel tudjanak elhelyezkedni a hátrányos helyzetű, köztük roma származású hallgatók.

A roma szakkollégiumok fontos nevelési eleme az együttlakás, így a hallgatók diákotthonokban vannak elhelyezve. Tanulmányi programjuk három alapvető pillérre épül: a cigány-magyar kettős identitás fejlesztése, a spirituális modul, valamint közéleti ismeretek elsajátítása. Jelenleg tizenegy darab ilyen szakkollégium működési célú támogatása valósul meg a vidéki egyetemi városokban, illetve a fővárosban, összesen 325 fő hátrányos helyzetű roma hallgatóval. A hallgatók a humán szakokon túl az orvosi, a műszaki és a gazdasági szakok mellett a művészeti szakokon is jelen vannak.

2019-ben mind a tizenegy szakkollégium lezárja majd az európai uniós program finanszírozását, így a továbbiakban a roma szakkollégiumok teljes körének fenntartása és szakmai működtetése, valamint az uniós támogatásból nem finanszírozható költségek támogatása a hazai költségvetésbe kerül majd beépítésre. A fejlesztési szakasz zárásainak időpontja kollégiumonként különböző: 2018. év áprilisától, tehát az elmúlt két hónaptól kezdődően 2019. év januárjáig tart. Ennek többlettámogatása így a költségvetésben a 2019-es évben 410 millió forint.

Fontos megjegyezni, és Demeter képviselőtársam már beszélt arról, de itt ülnek köztünk az Országgyűlésben egy képviselő és tizenkettő szószóló személyében a tizenhárom hazai nemzetiség képviselői is. A magyar kormány és a kormánypártok kapcsolata a hazai nemzetiségekkel kiváló. Mint a számok is jól mutatják, Magyarország nemcsak szavakban, de európai szinten is kiemelkedő módon támogatja a velünk élő tizenhárom őshonos nemzetiséget. 2010 óta mintegy háromszorosára nőtt a magyarországi nemzetiségek támogatása.

Kiemelt célként fogalmaztuk meg, hogy ez a támogatási rendszer, amely megerősítette a hazai nemzetiségeket, például szolgáljon azokban az országokban is, ahol magyar kisebbségek élnek, így ezekkel a szószólókkal kiemelten is tartjuk a kapcsolatot. Itt elsősorban a szlovák, az ukrán, a román, szerb, horvát, szlovén szószólókra gondolok. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy példát mutassunk azokban az országokban, ahol magyar kisebbségek élnek, hogy mi itt a kormányzatban és a parlamentben is hogyan bánunk a kisebbségekkel, hogyan támogatjuk a nemzetiségeket és hogyan támogatjuk az ő intézményeiket. Hiszen egyre több ember vallja magát nemzetiséghez tartozónak, valamint az általuk fenntartott intézmények és az ott tanuló vagy oda valamilyen módon kapcsolódó fiatalok, diákok száma is nő.

A nemzetiségi táborok, ahol kulturális, hitéleti, sport- és egyéb programokkal a nemzetiségi identitás erősödhet, akár anyanyelvi tanárokkal, cserediákokkal egy nagyon fontos eleme a hazai nemzetiségek életének. 2010 óta, és ez szintén nem magyarázható az inflációval, a nemzetiségi táborokra pályázható összeg több mint tízszeresére nőtt.

A jövő évi költségvetésben a korábbi években megemelt előirányzatoknál a nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra és felújításra vagy pályázati önrészre használható része, ez a keret 200 millió forinttal fog nőni több mint 1,2 milliárd forintra. A nemzetiségi támogatások sorról finanszírozza a szakterület többek között a nemzetiségi önkormányzatok és a civil szervezetek számára elérhető pályázatokat. Itt is 100 millió forintos növekedésnek lehetünk szemtanúi, így már 2 milliárd 847 millió forintról beszélhetünk majd jövőre. Így tehát ezen a kiemelt és fontos területen is, mint eddig minden évben 2010 óta, most is előrelépést tapasztalhatunk, 300 millió forintos többlettámogatás áll majd rendelkezésre a 2019-es esztendőben.

Végezetül még egy területről hadd szóljak, ez az egyházi terület, amelyről bővebben Szászfalvi László képviselőtársam is fog beszélni. Én csak azt szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos és milyen látható hatása van a közösségépítésre szánt összegeknek. Az egyházi közösségi célú programok támogatása soron lévő pénz egy részéből olyan pályázat kerül kiírásra, ahol kisebb, maximum 5 millió forintig terjedő támogatásból közösségi programok, táborok, zarándoklatok, kisebb közösségi beruházások valósulnak meg.

(9.40)

A KDNP rendkívül fontosnak tartja a közösségeket, mi hisszük, hogy a közösségek erősödése, a közösséghez tartozás segíti az országot, a nemzetet és a benne élőket is. Fontos célunk  és ez az elmúlt években rendezvények, fesztiválok, táborok, táborhelyek és ezeket keretbe foglaló közösségépítő szervezetek, egyházak támogatásában meg is mutatkozott -, hogy a fiatalok, akik keresik, meg is találják az értékalapon álló, nemcsak öncélú, hanem másokat is segítő közösségeket.

Az elmúlt percekben tehát bemutathattuk, hogy a közösségek, a rászoruló emberek támogatása, valamint a nemzetiségek és a határon túli diákok támogatása is nő a jövő évi költségvetésben. Mi ezt mind örvendetesnek gondoljuk, és éppen ezért támogatjuk a 2019-es költségvetési javaslatot. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiból.)
Felszólalások:  Előző  16  Következő    Ülésnap adatai