Készült: 2020.08.09.19:52:20 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

315. ülésnap (2013.10.24.), 212. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 10:39


Felszólalások:  Előző  212  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A költségvetésnek egy szűkebb szeletéhez szeretnék hozzászólni, ez elsősorban a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területe. Egy különösen érzékeny időszakban vagyunk az agrártámogatások tekintetében, hiszen valamennyiünk előtt ismert, hogy a 2007-13 közötti időszak lezárása, a források felhasználása, az azokkal való elszámolás előkészítése még erre az időszakra esik, és ehhez megfelelő forrásokat kell biztosítanunk. Ugyanakkor a 2014-20-as időszakra vonatkozóan a költségvetés fő számait az Európai Unió elfogadta, de valamennyiünk előtt ismert, hogy egy átmeneti esztendő lesz, tehát 2014 még átmeneti év, és itt elsősorban a nemzeti források biztosítása nélkülözhetetlen az ágazati támogatások tekintetében.

Ezek előrebocsátásával azt kell mondjuk, ismerve az agrár- és vidékfejlesztés teljes támogatási volumenét, hogy pozitív kilátásokra van lehetőségünk, hiszen az agrár- és vidékfejlesztés tekintetében a teljes támogatási volumen 703 milliárdról 724 milliárdra emelkedik. Még egyszer aláhúzva, ez a teljes támogatási volumen. Ez biztosítja azt, hogy az előző időszakban megkezdett támogatások lezárása megtörténjen, ugyanakkor az új időszakra való felkészülés is lehetővé váljon. Hiszen tudnunk kell azt, hogy az elkövetkezendő hét esztendő az, ahol a közös agrárpolitika keretében Magyarország, egy aránylag jó pozíciót kiharcolva esélyt kapott arra, hogy a felzárkózás, a versenyképesség megteremtése az ágazat számára elérhetővé váljon. Hiszen valamennyien tudjuk, hogy az Európai Unióban a támogatások versenye is zajlik, és csak zárójelben jegyzem meg, hogy most értük el a 100 százalékot, magyarul: az európai uniós régi tagállamokkal összefüggésben is, ugye, mi 25 százalékról indultunk, és most értük el a teljes támogatottsági szintet, a 100 százalékot.

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt kell mondjam, hogy a felkészülésre, az elkövetkező hét év felkészülésére ebben a költségvetésben a tárca részére egy 7 milliárd forintot meghaladó összeg áll többletforrásként rendelkezésre. Ennek azért van különös jelentősége, mert a programok elindításához a felkészülés, a gazdaság szereplőinek helyzetbe hozása most kell hogy megtörténjen. Ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy a nemzeti támogatásokra különösen szükség van azért, hogy a megkezdett programokat érdemben le tudjuk zárni. 2014-ben a megkezdett programok lezárására, olyan támogatások meghirdetésére, olyan források biztosítására, amelyek még az Új Magyarország vidékfejlesztési program keretében rendelkezésre állnak... - hiszen valamennyiünk előtt ismert, hogy az Új Magyarország vidékfejlesztési programban sajnos olyan szerződések köttettek, ahol a beruházásra pályázatot elnyert vállalkozásoknak nem volt előírva, nem volt kötelezővé téve az, hogy ha nem kívánják a beruházást megvalósítani, akkor határidőhöz kössék ennek bejelentését, és a legutolsó pillanatig lehetőségük van arra, hogy esetlegesen egy elmaradó beruházást bejelentsenek. Nyilván erre a kormány megtette a szükséges intézkedéseket, és a 2014-es évben erre 224 milliárd fejlesztési forrás áll rendelkezésre.

Azt gondolom, hogy az állattenyésztés fejlesztése, a kertészeti gépek támogatása, az élelmiszer-ipari fejlesztések nélkülözhetetlenek, fontosak az ágazat működésének szempontjából is. Azonban azt is egyértelművé kell tegyük, hogy például az "Igyál tejet" program, az iskolagyümölcs-program, a tészek, bészek támogatása úgyszintén jelentős mértékben növekszik. Meggyőződésem, hogy azon túl, hogy forrást biztosítunk az egyik oldalon, ez hatással van a termelői oldalra, hiszen magyar termékek kerülnek az iskolába, a gyerekekhez, ugyanakkor ez hatással van az ágazat szereplőire és a gyerekekre egyaránt. Persze indokolt, és ez a bizottsági üléseken is felvetődött, és valószínű, hogy erre majd teszünk is javaslatot, hogy ne csak az iskolákban, hanem - nem lehet elég korán kezdeni - már az óvodáskorban a lehetőséget biztosítsuk az egészséges magyar élelmiszerek fogyasztására, azaz az óvodát is bekapcsoljuk ebbe a programba.

Tisztelt Képviselőtársaim! Nagyon fontos még kiemelni azt, hogy a Turizmus Zrt., illetve most már a Turizmus Zrt. kereteiben működő Agrármarketing Centrum esetében nem tudtunk igazán jelentős növekedést elérni. Éppen ezért nyilván ezen pont is az lesz, ahol majd jelezzük, és módosító javaslatot teszünk annak érdekében, hogy az Agrármarketing Centrum megfelelő forrásokkal rendelkezzen. Ezt, azt gondolom, nem kell hosszan magyaráznunk, hiszen a marketing az, ami a versenyképességet nagyon nagy mértékben segíti, és ebben a hatalmas nemzetközi versenyben fontos, hogy a gazdaság szereplői szervezetten tudjanak nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi piacokon is megjelenni.

(19.40)

Tisztelt Képviselőtársaim! Fontos szólnom még arról, hogy a közvetlen támogatásokon túlmenően vannak olyan programok is, amelyek nem a támogatást segítik, azonban a források biztosítása érdekében kedvezményes támogatott hitelprogramok segítik az ágazat működőképességét. Meggyőződésem, hogy ezek a különböző hitelprogramok olyan mértékben tudják segíteni az ágazat működését, fejlesztését, amely megfelelő stabilitást tud adni. Itt különösen a forgóeszközhitel-programok esetében kell hogy kiemelten szóljunk.

Tisztelt Országgyűlés! Az a meggyőződésünk, hogy a kormány az agrár- és vidékfejlesztés vonatkozásában a költségvetés összeállításánál különös tekintettel volt arra, hogy az elkövetkező időszakban mindenképpen legyen lehetőség a felkészülésre; amikor az uniós támogatások, az uniós források megnyílnak, akkor lehetőleg a forrásokat olyan célokra használjuk fel, amelyek közvetlen a termeléssel, a feldolgozással, a piacra jutással kapcsolatosak. Ez a költségvetés ennek a célnak, ennek a törekvésnek a megalapozását segítette, segíti. Meggyőződésünk, hogy néhány módosítóval valóban elmondhatjuk azt, hogy az ágazat szereplői ezzel a költségvetéssel elégedettek lehetnek. Természetesen gazdaember még soha nem volt elégedett, nem is lesz, hisz mindig lehet jobb, mindig lehet eredményesebb költségvetést összeállítani. Azonban ha a lehetőségeket, a valós, reális lehetőséget vesszük figyelembe, akkor ez a költségvetés az ágazat szereplőinek érdekét szolgálja, összhangban a nemzetgazdasági érdekekkel.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti sorokból.)
Felszólalások:  Előző  212  Következő    Ülésnap adatai