Készült: 2020.04.04.05:19:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

97. ülésnap, 219. felszólalás
Felszólaló Dr. Szájer József (Fidesz)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 7:11

Felszólalások:  <<  219  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Az előterjesztők a törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatot támogatják. Most erről döntünk az ajánlás 1. pontja szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 177 igen szavazattal, 162 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel az Országgyűlés döntött, és elfogadott módosító indítványa van, ezért zárószavazásra a mai napon nem kerül sor, és az Országgyűlés az imént ismertetettekkel ellentétben nem fogadta el a Házszabálytól való eltérést, ezért a későbbiekben, a következő ülésünkön döntünk az indítványról.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által feltárt brókerbotránynak, ezen belül különösen a Pannonplast Rt. részvényeinek megvásárlása körülményeinek, a K&H Equities Rt.-nél történt milliárdos sikkasztásnak, a Britton-cégcsoportnak a tranzakciókban betöltött szerepének, a Medgyessy Péter által elnökölt Inter-Európa Bank Rt.-ben történt pénzmosásnak és az egész botránysorozattal kapcsolatos kormányzati és kormánypárti politikusok érintettségének kivizsgálására országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. Az előterjesztést H/5246. számon, az egységes javaslatot pedig H/5246/10. számon kapták meg. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, ezért a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/5246. számú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 343 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodással az előterjesztést elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Most az imént felállított vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztására kerül sor. A házbizottság H/6048. számú javaslatában azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a bizottság elnökének Demeter Ervint, alelnökének Wiener Györgyöt, tagjainak pedig Simon Gábort, Tóth Károlyt, Répássy Róbertet, Szijjártó Pétert, Font Sándort és Gulyás Józsefet válassza meg.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a házbizottság személyi javaslatával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a személyi javaslatot 349 igen szavazattal és 5 tartózkodással elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A bizottság működéséhez sok sikert és türelmet kívánok!

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a személyi javaslatok megtárgyalása. Az Országgyűlés alelnöke a Házszabály 19. § (2) bekezdés g) pontjának megfelelően személyi javaslatokat terjesztett elő H/6046. és H/6047. számokon.

A H/6046. számú javaslatban azt kezdeményezi az Országgyűlés, hogy 2003. november 1-jei hatállyal Ékes József helyett Csapody Miklóst a területfejlesztési bizottság alelnökévé, Csapody Miklós helyett pedig Ékes Józsefet az emberi jogi bizottság tagjává válassza meg.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a személyi javaslattal. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 346 igen szavazattal, 1 tartózkodással a személyi javaslatot elfogadta.

Az Országgyűlés alelnöke a H/6047. számú személyi javaslatában azt indítványozza, hogy az Országgyűlés Kis Zoltán helyett Világosi Gábort válassza meg a nemzeti lovasprogramot előkészítő eseti bizottság tagjává.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy egyetért-e a személyi javaslattal. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 330 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a személyi javaslatot elfogadta. (Zaj.)

Kérem képviselőtársaim türelmét, mert még egy szavazás lesz.

Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében a megválasztott bizottsági tisztségviselőknek és tagoknak eredményes munkát kívánjak!

Az imént a részletes vitára bocsátások kapcsán nem szavaztunk egy kérdésről, ezért a kutatási és technológiai innovációs alapról szóló T/5157. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátásáról kell döntenünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e ezt az előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (A szavazógép nem működik.)

Kis türelmet kérek. Tehát az innovációs alap részletes vitára bocsátásáról van szó. Kérem, szavazzanak! (A szavazógép továbbra sem működik.)

Kérem, most szavazzanak! (A szavazógép továbbra sem működik.)

Kis türelmet kérünk, a gépet is megzavarta az, hogy később döntünk erről az indítványról, mint eredetileg terveztük. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 192 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 120 tartózkodással a javaslatot elfogadta.

Megadom a szót Sisák Imre képviselő úrnak. (Közbeszólás: Nem jelzett.)

Megköszönöm képviselőtársaim közreműködését a szavazásban. Most két perc technikai szünetet rendelek el, és átadom az elnöklést Wekler Ferenc alelnök úrnak. A kártyáját ne felejtse senki a gépben! (Rövid szünet.)

 

 

(19.00)

 

(Az elnöki széket dr. Wekler Ferenc, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

 

 

Felszólalások:  <<  219  >>    Ülésnap adatai