Készült: 2020.10.01.14:54:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

218. ülésnap (2009.06.22.), 202. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Videó/Felszólalás ideje 45:11


Felszólalások:  Előző  202  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Határozathozatalunk következik. A tájékoztatót T/9635/41. számon kapták kézhez.

Figyelemmel arra, hogy az ajánlás 51. pontjában szereplő módosító javaslat elfogadásához a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a támogatott indítványokról két részletben határozunk.

Kérdezem önöket, tisztelt képviselőtársaim, elfogadják-e a minősített többséget igénylő támogatott javaslatot az ajánlás 51. pontja szerint.

Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályaira figyelemmel! (Szavazás.)

Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával, tisztelt képviselőtársaim, megállapítom, hogy az Országgyűlés 195 igen szavazattal, 116 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el az indítványt.

Most a további támogatott indítványokról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e azokat a kiadott tájékoztató szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával együtt, tisztelt képviselőtársaim, megállapítom, hogy az Országgyűlés az indítványt 206 igen szavazattal, 128 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett fogadta el.

A Házszabály értelmében még további indítványokról szavazni kell. Az ajánlás 9. és 18. pontjában a költségvetési bizottság javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával együtt, megállapítom, hogy az Országgyűlés az indítványt 1 igen szavazattal, 336 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el.

Az ajánlás 15. és 24. pontjaiban a költségvetési bizottság javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés Balla Mihály képviselő úr tartózkodásával együtt az indítványt 14 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 131 tartózkodás mellett utasította el.

A kiegészítő ajánlás 6., 8., 14., 15. és 16. pontjai visszavonva.

A kiegészítő ajánlás 10. pontjában a költségvetési bizottság javaslata következik.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával együtt az indítványt 15 igen szavazattal, 325 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett utasította el.

Határozathozatalunk végére értünk. Kérdezem, van-e olyan módosító javaslat, amelyről kellett volna, de nem határozott az Országgyűlés. (Nincs jelzés.) Nincsen. Zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény pénzforgalmi intézményekkel és pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/9636. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/9636/14. és 21. számokon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó már korábban elhangzott, így most határozathozatalunk következik.

A tájékoztatót képviselőtársaim T/9636/23. számon kapták kézhez.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a tájékoztatóban felsorolt támogatott indítványokat, a külön szavazásra kért indítványok kivételével.

Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával együtt 219 igen szavazattal, 125 nem ellenében, tartózkodás nélkül fogadta el.

Most a külön szavazásra kért javaslatokról döntünk. A kiegészítő ajánlás 9. és 10. pontjaiban a költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új rendelkezésekkel egészíti ki. Ezekben a hitelintézeti törvény 137. és 145. §-át változtatja meg. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére külön döntünk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával együtt a támogatott módosító javaslatot 343 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül fogadta el.

Az ajánlás 14. pontjában a költségvetési bizottság az 56. § (2) és (3) bekezdésében a hitelintézeti törvény 151. §-ának módosítását kezdeményezi. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz képviselőcsoportja kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával együtt 345 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatja.

A Házszabály értelmében még további indítványokról szavazni kell. Az ajánlás 1. pontja következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával együtt a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 341 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el.

Az ajánlás 9. pontjában a költségvetési bizottság javaslata következik.

Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával együtt 16 igen szavazattal, 327 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el.

Az ajánlás 10. pontjában Halmai Gáborné és Vidorné Szabó Györgyi képviselő asszonyok javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával együtt 8 igen szavazattal, 336 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el.

(19.10)

A határozathozatalunk végére értünk. Kérdezem, van-e olyan módosító javaslatról tudomásuk, amiről kellett volna, de nem döntöttünk. (Nincs jelentkező.) Nincs.

Tisztelt Képviselőtársaim! A zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést képviselőtársaim a T/9354. számon, az egységes javaslatot pedig T/9354/79. számon kapták kézhez. Mivel módosító javaslatok érkeztek az egységes javaslathoz, záróvitára is sor kerül. Az ezekről készült bizottsági ajánlásokat képviselőtársaim a T/9354/84. számon megkapták.

Tájékoztatom önöket, hogy az ajánlás 6. és 15. pontjában szereplő indítványokat előterjesztői visszavonták, ezért ezekről nem nyílik meg a vita, és szavazni sem lehet róluk.

Kezdeményezem, hogy a további benyújtott indítványokat egy vitaszakaszban tárgyalja az Országgyűlés. Aki ezzel az indítványommal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Az Országgyűlés látható többsége támogatja.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-16. pontjaira. Kérdezem, kíván-e bárki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Nem kíván.

Tisztelt Képviselőtársaim! Avarkeszi Dezső államtitkár úr jelzi, hogy nem kíván válaszolni a vitában elhangzottakra.

A záróvitát lezárom. A módosító javaslatokról döntünk.

Az előterjesztő által támogatott indítványok az ajánlás 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. pontjaiban szerepelnek. Kérdezem, hogy elfogadják-e ezeket. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az indítványt Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával együtt 204 igen szavazattal, 139 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett fogadta el.

A Szocialista Párt képviselőcsoportja kérte, hogy az Országgyűlés döntsön a szükséges bizottsági támogatást nem kapott indítványokról is. Most ezekről döntünk.

Az ajánlás 1. pontjában Kolber István és más képviselők javaslatáról szavazunk. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával együtt megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot 197 igen szavazattal, 140 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett fogadta el.

Az ajánlás 5. pontja és az ezzel összefüggő 16. pontja következik.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával együtt megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot 187 igen szavazattal, 155 nem ellenében, tartózkodás nélkül fogadta el.

A zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9354. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával együtt kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 202 igen szavazattal, 138 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett fogadta el.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényjavaslat zárószavazása.

Az előterjesztést T/9355. számon, az egységes javaslatot pedig T/9355/18. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, határozathozatalunk következik. Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, elfogadják-e a T/9355. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a törvényjavaslatot Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával együtt 340 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül fogadta el.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/9399. számon, az egységes javaslatot pedig T/9399/12. számon kapták kézhez.

Mivel módosító javaslat nem érkezett az egységes javaslathoz, határozathozatalunk következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/9399. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a törvényjavaslatot Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával együtt 344 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül fogadta el.

Soron következik, tisztelt képviselőtársaim, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Lendvai Ildikó képviselő asszony és más képviselők önálló indítványát T/9584. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/9584/8. és 11. számokon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó már korábban elhangzott.

Így most határozathozatalunk következik. Ennek során nem döntünk az ajánlás 1. és 4. pontjairól, mert azokat a benyújtó visszavonta.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő a kiegészítő ajánlás 2. pontját támogatja. Ennek elfogadásához az összes képviselő kétharmadának igen szavazata szükséges. A javaslat elfogadása kizárja az ajánlás 4. pontját, valamint a kiegészítő ajánlás 3. pontját. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezen támogatott indítványt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatot Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával együtt 194 igen szavazattal, 153 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Most a további benyújtott indítványokról döntünk.

Az ajánlás 1. pontja következik, Horváth János képviselő úr javaslata szerint. Ennek elfogadásához a képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot Balla Mihály képviselő úr tartózkodó szavazatával együtt 7 igen szavazattal, 203 nem ellenében, 136 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 2. pontja következik, Csákabonyi Balázs képviselő úr és más képviselők javaslata szerint. Ehhez szintén a képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával együtt megállapítom, hogy a módosító javaslatot az Országgyűlés 6 igen szavazattal, 340 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el.

Az ajánlás 3. pontja következik, Lukács Tamás képviselő úr javaslata szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés Balla Mihály képviselő úr tartózkodó szavazatával együtt a módosító javaslatot 23 igen szavazattal, 204 nem ellenében, 119 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Figyelemmel arra, hogy a támogatott indítványt az Országgyűlés nem fogadta el, most annak alternatíváiról történő határozathozatalok következnek.

(19.20)

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában Wiener György, továbbá az ajánlás 4. pontjában Répássy Róbert alternatív javaslatot terjesztettek elő. Mindegyik elfogadásához kétharmad igen szavazat szükséges.

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában Wiener György képviselő úr javaslatáról döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával együtt a módosító javaslatot 7 igen szavazattal, 340 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül utasította el.

Most az ajánlás 4. pontjában Répássy Róbert képviselő úr javaslatáról határozunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával együtt 146 igen szavazattal, 202 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 5. és 6. pontjában Répássy Róbert képviselő úr javaslatáról döntünk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával együtt 138 igen szavazattal, 202 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett utasította el az indítványt.

A kiegészítő ajánlás 5. pontja következik, ugyancsak Répássy Róbert képviselő úr ajánlása szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával együtt a módosító javaslatot 138 igen szavazattal, 204 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett utasította el.

Tisztelt Képviselőtársaim! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Göndör István képviselő úr önálló indítványát T/9796. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/9796/4. számon kapták kézhez.

Az előterjesztői zárszó már korábban elhangzott, így most határozathozatalunk következik. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 1. és 2. pontjában szereplő indítványokat támogatja. Felhívom figyelmüket, hogy ezek elfogadásához az országgyűlési képviselők kétharmadának, azaz 257 képviselőnek az igen szavazata szükséges. Kérem, szavazzanak; illetve kérdezem önöket, elfogadják-e az alkotmányügyi bizottság előterjesztő által támogatott javaslatait, ahogy idéztem, az 1. és 2. pontok szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával együtt a támogatott módosító javaslatokat 331 igen szavazattal, 16 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! A zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Göndör István képviselő úr önálló indítványát T/9797. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/9797/4., 9. és 11. számokon kapták kézhez. Az előterjesztő jelezte, hogy nem kíván válaszolni a vitában elhangzottakra, így határozathozatalunk következik.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő a 2. ajánlás 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 1. pontját támogatja. Ezek közül a 3-10. pontok elfogadásához, továbbá a 13. pont tiszteletdíjtörvényt, illetve jogállási törvényt érintő rendelkezéseinek elfogadásához, valamint a kiegészítő ajánlás 1. pontjának elfogadásához a jelen lévő képviselőtársaim kétharmadának igen szavazata szükséges. A támogatott indítványokról erre figyelemmel két részletben döntünk.

Először a minősített többséget igénylő javaslatokról határozunk a kiegészítő ajánlás 1. pontja kivételével, amelyről a Fidesz képviselőcsoportja külön szavazást kért. Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, elfogadják-e a további minősített többséget igénylő indítványokat. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával együtt a támogatott módosító javaslatokat 333 igen szavazattal, 13 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő támogatott javaslatokról határozunk a 2. ajánlás 11. és 12. pontja, valamint 13. pontjának az szja-törvényt és a központi államigazgatási szervekről szóló törvényt érintő része szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával együtt 333 igen szavazattal, 16 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül fogadta el.

Most a külön szavazásra kért indítványokról szavazunk. A kiegészítő ajánlás 1. pontjában a gazdasági bizottság új rendelkezéssel egészíti ki a képviselőitiszteletdíj-törvényt. Tájékoztatom önöket, hogy a kormány állásfoglalása - a bizottsági ajánlástól eltérően - a javaslattal nem ért egyet. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatot Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával együtt 9 igen szavazattal, 339 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

A támogatott indítványok elfogadása után még további javaslatokról is döntenünk kell. A 2. ajánlás 1. pontjában a mentelmi bizottság az 1. § elhagyását javasolja. Az indítvány összefügg a 2. pontban szereplő javaslattal. Ehhez elegendő az egyszerű többség is. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés Balla Mihály képviselő úr tartózkodó szavazatával együtt a módosító javaslatokat 5 igen szavazattal, 203 nem szavazat ellenében, 140 tartózkodó szavazat mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 1. pontjában Kocsi László képviselő úr javaslata következik. A képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges hozzá. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával együtt 3 igen szavazattal, 344 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Zárószavazásra, tisztelt képviselőtársaim, a következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/9553. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/9553/6. és 9. számokon kapták kézhez.

Az előterjesztői a részletes vita lezárását követően már elhangzott, így határozathozatalunk következik. Nem döntünk az ajánlás 2., 3. pontjairól, tekintettel arra, hogy nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást. Bejelentem azt is, képviselőtársaim, hogy az előterjesztő a kiegészítő ajánlás 1., 2. pontjában szereplő indítványt támogatja. A Fidesz képviselőcsoportja külön szavazást kért a kiegészítő ajánlás 2. pontjáról.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a kiegészítő ajánlás 1. pontjában szereplő támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával egyetemben 345 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

(19.30)

Most a külön szavazásra kért indítványokról döntünk. A kiegészítő ajánlás 2. pontjában Hankó Faragó Miklós a 18. §-ban a büntetőeljárási törvény 132. §-ában javasolt módosítást. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával együtt 208 igen szavazattal, 137 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett fogadta el.

A szavazás során még egy javaslatról kell döntenünk. Az ajánlás 1. pontjában ugyancsak Hankó Faragó Miklós képviselő úr javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával együtt a módosító javaslatot 343 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett fogadta el. Zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/9554. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/9554/14. és 17. számokon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó már elhangzott a részletes vita lezárását követően, így határozathozatalunk következik. A főtitkár úr tájékoztatóját T/9554/19. számon kapták kézhez.

Kérdezem tehát önöket, tisztelt képviselőtársaim, elfogadják-e a támogatott módosító javaslatokat a tájékoztatóban felsorolt ajánláspontok szerint, kivéve a külön szavazásra kért indítványokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával együtt 199 igen szavazattal, 144 nem ellenében, tartózkodás nélkül a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Most a külön szavazásra kért indítványról határozunk. Az ajánlás 9. pontjában Balog Zoltán képviselő úr a 43. § (5) bekezdésében a büntető törvénykönyv 137. § 17. pontját javasolja módosítani. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával együtt a támogatott módosító javaslatokat 334 igen szavazattal, 16 nem ellenében, tartózkodás nélkül fogadta el.

Még további javaslatokról kell döntenünk a bizottsági állásfoglalásokra figyelemmel. Az ajánlás 3. pontjában Répássy Róbert képviselő úr javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával együtt 148 igen szavazattal, 201 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 4., 5., 6., 7. és 8. pontjai következnek, ugyancsak Répássy Róbert képviselő úr javaslata alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával 148 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 10. pontja következik Balog Zoltán képviselő úr javaslata alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával együtt 149 igen szavazattal, 200 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 11. pontja következik Hankó Faragó Miklós képviselő úr javaslata alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával egyetemben 163 igen szavazattal, 187 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Így most a kiegészítő ajánlás 5. pontjáról döntünk Avarkeszi Dezső képviselő úr javaslata alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt Balla Mihály képviselő úr tartózkodó szavazatával együtt 189 igen szavazattal, 15 nem ellenében, 140 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 12. pontja következik Bárándy Gergely képviselő úr javaslata szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával együtt 3 igen szavazattal, 346 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül utasította el. Zárószavazásra, tisztelt képviselőtársaim, a következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik a közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/9555. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/9555/25. és 32. számon kapták kézhez. A határozathozatalt segítő tájékoztató T/9555/34. számon az informatikai hálózaton is elérhető, és megkapták képviselőtársaim.

Az államtitkári zárszó a részletes vita után már elhangzott, határozathozatalunk következik. Először az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokról határozunk, azok kivételével, amelyeknek külön szavazását kérték.

Kérdezem önöket, tisztelt képviselőtársaim, elfogadják-e a tájékoztatóban felsorolt, a frakciók számára támogatott módosító javaslatokat, azok kivételével, amelyekről a frakciók külön szavazást kértek. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat Balla Mihály képviselő úr tartózkodó szavazatával együtt 208 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 141 tartózkodás mellett fogadta el.

Most a külön szavazásra kért módosító javaslatokról és azok alternatíváiról határozunk.

Az ajánlás 12. pontjában Gusztos Péter és Hankó Faragó Miklós a 23. §-ban a közterület-felügyeleti törvény 24. §-ának elhagyását javasolja. A javaslat elfogadása kizárja az ajánlás 13. és 14. pontjait. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával egyetemben 157 igen szavazattal, 191 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 13. pontjában Lázár János képviselő úr javaslatáról döntünk. Az előterjesztő támogatja, a Fidesz képviselőcsoportja és a Szabad Demokraták Szövetsége kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával együtt a támogatott módosító javaslatokat 329 igen szavazattal, 17 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 22. pontjában Gusztos Péter és Hankó Faragó Miklós... (Göndör István: A 14-es is kell! - Dr. Avarkeszi Dezső: Igen, a 14-est is! - A főtitkárhelyettessel konzultál.)

(19.40)

Képviselőtársaim, kis vitánk volt főtitkárhelyettes úrral. Az ajánlás 14. pontját teszem fel szavazásra Lamperth Mónika és Gy. Németh Erzsébet képviselő asszonyok javaslata szerint. Az előterjesztő támogatja, a Szabad Demokraták Szövetsége kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával együtt a támogatott módosító javaslatokat 347 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Az ajánlás 22. pontja következik most Gusztos Péter és Hankó Faragó Miklós javaslata alapján. A javaslat elfogadása kizárja az ajánlás 23. pontját. A bizottságok nem támogatják. És önök?

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával együtt 166 igen szavazattal, 183 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 23. pontja következik Ecsődi László képviselő úr javaslata alapján. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz és az SZDSZ kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával együtt 350 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatja.

További indítványokról döntünk, amelyekről még szavazni lehet. A 4. pontban Lázár János javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával együtt 150 igen szavazattal, 199 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el.

Ugyancsak Lázár János képviselő úr javaslata következik a 16. és 18. pontok szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával együtt 150 igen szavazattal, 194 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el.

A 20. és 21. pontok szerint a sportbizottság javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával 139 igen szavazattal, 207 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett utasította el.

Határozathozatalunk végéhez értünk. Kérdezem, hogy van-e olyan módosító javaslatról tudomásuk, amelyről kellett volna, de nem határoztunk. (Nincs jelzés.) Nincsen. A zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/9081. számon kapták kézhez. Figyelemmel arra, hogy módosító indítvány nem érkezett a javaslathoz, az eredeti szövegről fogunk dönteni. A törvényjavaslat elfogadásához az alkotmány 71. § (3) bekezdése alapján a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem önöket, képviselőtársaim, elfogadják-e a T/9081. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával együtt a törvényjavaslatot 200 igen szavazattal, 144 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el. (Felzúdulás az MSZP soraiban. - Zaj. - Csenget.) Kis türelmüket kérem még.

Soron következik a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/9080. számon kapták kézhez. Figyelemmel arra, hogy módosító javaslat nem érkezett a törvényjavaslathoz, az előterjesztés eredeti szövegéről döntünk. Ennek az elfogadásához is az alkotmány 24. § (3) bekezdése értelmében a képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/9080. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a törvényjavaslatot Balla Mihály képviselő úr igen szavazatával együtt 144 igen szavazattal, 24 nem ellenében, 176 tartózkodás mellett nem fogadta el. (Zaj. - Felzúdulás az MSZP soraiban.)

Most az Alkotmánybíróság által részben alkotmányellenesnek nyilvánított előterjesztések megtárgyalására kerül sor. Elsőként soron következik az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló, az Országgyűlés 2006. december 11-ei ülésén elfogadott, de ki nem hirdetett törvény záróvitája és zárószavazása. (Zaj. - Csenget.)

A Házszabály 110. § (2) bekezdésében és a házbizottság 1997. február 13-án, illetve 1998. november 26-án kelt általános érvényű állásfoglalása értelmében az Országgyűlés által elfogadott, de ki nem hirdetett törvény tárgyalása során a záróvita és a zárószavazás szabályait kell alkalmazni. A köztársasági elnök átirata és a visszaküldött törvény T/1306/13. számon került kiosztásra. Az átiratot kiadtam az alkotmányügyi bizottságnak, és egyúttal felkértem, hogy a zárószavazás szabályainak megfelelően készítse elő.

Az alkotmányügyi bizottság benyújtotta ajánlását, amelyet T/1306/15. számon kaptak kézhez.

Megnyitom a záróvitát az ajánlásban szereplő 1-8. pontokra. Kérdezem Herczog László miniszter urat, hogy kíván-e 10 perces időkeretben felszólalni. Igen. Öné a szó, miniszter úr. (Zaj. - Csenget.)
Felszólalások:  Előző  202  Következő    Ülésnap adatai