Készült: 2021.06.18.00:38:39 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

71. ülésnap (2011.03.01.), 32. felszólalás
Felszólaló Tasó László (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 5:30


Felszólalások:  Előző  32  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TASÓ LÁSZLÓ, az önkormányzati és területfejlesztési bizottság előadója, a napirendi pont előadója: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Kedves Jelenlévők! Bizottságunk, az önkormányzati és területfejlesztési bizottság február 22-én tárgyalta a napirendeket, és hosszas vita nem alakult ki, hiszen mint hallottuk az imént a két jelentésből, valóban szakszerűen, pontosan és a törvényes keretek közötti rendnek megfelelően bonyolították le a választásokat 2010. október 3-án és 2011. január 9-én.

Az OVB jelentésében hallottunk néhány fontos és valóban kiemelésre is jogosult tételt. Engedjék meg, hogy egy dolgot mindenképpen kihangsúlyozzak. Hadd hangsúlyozzam ki, az, hogy csökkent a képviselők létszáma 2010. október 3-tól kezdődően, nemcsak egy számszerű eredmény, hanem egyértelműen egy választói akarat is. Hiszen valamennyi parlamenti párt a zászlajára tűzte azt, hogy csökkenti a képviselők számát. Ezzel kapcsolatban számos vélemény látott napvilágot, de mégiscsak hozzá kell tenni, hogy csökkent azok létszáma, akik ma tisztségviselőként dolgozhatnak az önkormányzati szférában. Megmondom férfiasan és őszintén, gyakorló polgármesterként is, én magam mindig azon leszek, hogy legyen meg megfelelő arányban és megfelelő súllyal azok száma, akik a választóktól közvetlenül kapnak felhatalmazást.

Október 3-án, 2010-ben, mint korábban minden más alkalomkor, a választópolgárok ünnepet tartottak, hiszen ünnepi esemény minden településen az, amikor a választópolgárok az urnákhoz járulhatnak. Őszintén megmondom azt is, örömmel tapasztalom, hogy az elmúlt években rengeteget változott a hangulat, és rengeteget változott minden közreműködő szereplő hozzáállása.

(10.30)

Akár a közszféra dolgozói, akár a pártok delegáltjai, mindannyian komolyan veszik a feladataikat, és valóban minőségi munkát végeznek. Amikor a választási hadjárat során kimegyünk az utcára vagy elmegyünk a választási fórumokra, egészen más a hangulat, mint egy választási bizottságban. A választási bizottságban az együttműködésre való törekvés és a korrekt magatartás a jellemző, ennek egyébként, azt gondolom, valamennyi itt lévő embernek is, magyar polgárnak örülnie kell.

A jelentésben, amelyről az imént hallottunk egy bővebb kiegészítést, mindenképpen fontos kiemelni azt is, hogy az a változás, ami bekövetkezett 2010 tavaszától, és 2010 nyarán történt meg két alkalommal a választási eljárási jog területén, nem okozott semmiféle problémát. Minden az előkészületeknek megfelelően történt, minden lebonyolításhoz szükséges jogi környezet a rendelkezésünkre állt.

De engedjék meg, hogy hozzátegyem: az önkormányzati választásokról szóló környezetben és eljárási rendben rengeteg hiba van még most is, van bizonytalanság bőséggel, úgyhogy nem mondhatjuk azt, hogy a választási eljárásról szóló törvény úgy, ahogy van, megfelel és hosszú távon jól működhet. Azt gondolom, hogy a következő időszakban, a következő hónapokban hozzá kell nyúlni, és azokat a problémákat, amelyeket részben az OVB elnöke is említett, illetve a miniszteri jelentésben is hallhattunk, orvosolni kell.

A bizottság meghallgatta a 2228-as jelentést, meghallgatta a 2304-es jelentést, és meghallgatta a miniszter úrnak az állami tevékenységgel kapcsolatos munkájáról szóló tájékoztatását is. Mind a három esetben az volt a konklúzió, hogy a jelentés maradéktalanul megfelel az előírásoknak, és megfelel minden egyes követelménynek, ami ezzel kapcsolatban támasztható és felróható. A miniszter úr jelentésében egy kísérő mellékletben nagyon sok számszerű adatot láthattunk, aki kíváncsi volt rá - gondolom, nagyon sokan -, megnézte, mekkora a számszerű változás, amely a négy évvel korábbihoz képest bekövetkezett.

Azt gondolom, itt is még egyszer ki kell emelni, nem az számít, hogy hányan képviselik Magyarországon a választópolgárokat, hanem az számít, hogy milyen minőségű munkát végeznek, és az a választói akarat, amelyet megfogalmaznak egy szavazás alkalmával, valóban tükröződik-e a törvényhozás munkájában.

Én tisztelettel azt javaslom, hogy az Országgyűlés ne sokat tétovázzon, és fogadja el a jelentéseket; ezen túl pedig engedjék meg, hogy ismertessem azt a három javaslatunkat, amelyet az Országgyűlés minden tagja, gondolom, már megismert.

A 2426-os jelentésben csupáncsak annyi a különbség, hogy itt az OVB jelentését kell elfogadni, és javasoljuk ott is, hogy állapítsa meg az Országgyűlés, hogy a választások a törvényes rendnek megfelelően kerültek lebonyolításra és lezajlottak.

A miniszteri rendelettel kapcsolatban pedig csupán annyi a különbség az előzőhöz képest, hogy a miniszter úrnak fogadjuk el a jelentését, és állapítsuk meg azt is, hogy ennek a jelentésnek ő teljes egészében eleget tett.

És van egy harmadik jelentés még, ami a 2011. január 9-ei kisebbségi választásokról szólt, ott pedig egyértelműen hozzá kell tenni, hogy itt is a törvényes rendben és a nyilvánosság előtt zajlott le a választás, és itt sem jeleztek semmiféle problémát, és nem is tapasztalhattunk ilyet.

Természetesen az OVB elnöke és a miniszter úr is minden alkalommal külön kiemelte a jelentésében, és szeretnénk mi is kiemelni a bizottság nevében, hogy köszönje meg az Országgyűlés, és javasoljuk is egyben, hogy 3. pontban köszönje meg minden egyes javaslat végén valamennyi, a közszférában dolgozó és a bizottsági tagságban munkát végző országos választási bizottsági tagnak, illetve a helyi választási bizottságoknak és - a területiekről se feledkezzünk el - valamennyi területi választási bizottsági tagnak a munkáját, és köszönje meg mindenkinek, aki a választások lebonyolításában közreműködő volt, és segítette annak törvényes rendjét.

Köszönöm szépen. (Taps.)
Felszólalások:  Előző  32  Következő    Ülésnap adatai