Készült: 2021.06.13.15:29:06 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

224. ülésnap (2005.05.11.), 100. felszólalás
Felszólaló Kapás Zsolt (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:11


Felszólalások:  Előző  100  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KAPÁS ZSOLT (MSZP): Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Azzal szeretném kezdeni, hogy engedjék meg nekem, hogy nem fényezni akarok, nem szalagokat akarok felkötni valami nem látható dicsőségtáblára; én arról szeretném tájékoztatni a tisztelt Házat, a minket néző tévénézőket és a közvéleményt, hogy a szociálpolitika területén mit tettünk az elmúlt időszakban, és hogy az én megítélésem szerint milyen értékei vannak ezeknek a mozgásoknak.

A társadalom szolidaritásérzését a szociálpolitika nagyon szépen és nagyon hatékonyan képes megjeleníteni. Külön ki szeretném emelni, hogy az elmúlt időszakban, a 2002-2005-ös időszakban a szociálpolitika valódi értékek és alapelvek mentén kezdett el működni, azon célok megvalósítása érdekében, amely célokat minden esetben a lehetőségek megragadásával, kellő időben, kellő hatékonysággal igyekezett elérni.

Az első ilyen alapérték, amit én úgy fogalmazok meg, hogy a hatékonyság alapértéke, abban nyer kifejezést, hogy lehetőség szerint az általunk adott támogatás tényleges segítséget jelentsen azoknak, akiknek azt nyújtjuk. 2002 és 2005 között a családtámogatásra kifizetett összegek 393 milliárd 671 millió forintról 458 milliárd 389 millió forintra, tehát több mint 19 százalékkal nőttek. Ebben már benne foglaltatik a 2002-ben végrehajtott 28 százalékos családipótlék-emelés, amely a 2001-hez viszonyított pillanatnyi értékén 43 százalékkal képvisel nagyobb összeget, mint tette azt 2001-ben. Ide szeretném sorolni a fogyatékos emberek ellátásával kapcsolatos támogatásokat is, amelyek 2002 és 2005 között 86 milliárd 270 millió forintról 110 milliárd 64 millió forintra, azaz 27 százalékkal nőttek.

A második alapelv, amely kapcsán én nagyon fontosnak tartom, hogy a későbbiekben is áthassa a szociálpolitikánkat, az igazságosság alapelve, hogy azok a segélyezések és támogatások valóban a legszegényebb rétegekhez jussanak el, amelyek azt a legjobban és a legnagyobb szükségben tudják felhasználni. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás gyermekenkénti összege az adott időszakban 4200 forintról 5430 forintra nőtt - ez 29,2 százalékos emelkedés -, ezt a támogatást 2004-ben 675 ezer gyermek után folyósítottuk. A rászorulók ingyenes tankönyvellátásának érdekében 2003-ban elindult program kiteljesedése eredményeképp 2005 szeptemberében a rászorultak a közoktatás mind a 12 évfolyamán ingyen kaphatnak tankönyvet. Az étkeztetést 2003 októberétől a rászorultak, tehát a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők az óvodában, 2004-től a bölcsődében, 2005 szeptemberétől pedig az általános iskola 1-4. osztályában vehetik igénybe.

Az esélyegyenlőséghez, az egyenlő jogokhoz való alapvetés értelmében nagyon fontosnak tartom, hogy a létrehozott fogyatékosügyi és idősügyi tanácsok működnek, megvalósítva ezzel azt az alapelvet, amelyet úgy fogalmazhatunk meg, hogy az érintettek nélkül róluk ne születhessen döntés ebben a Házban. Kiemelendőnek tartom, hogy elindult a roma településen élők lakhatási és szociális integrációs programja, folyik a társadalmi összetartozás programja, amely ennek a rétegnek az esélyegyenlőségét és az egyenlő joghoz való jogát megfelelőképpen szolgálja.

Nagyon fontosnak tartom az együttműködés és a partnerség alapelvének a megnyilvánulását, ezen belül főleg azokat az intézkedéseket és szándékokat, amelyek által az esélyegyenlőség kérdését regionális, kistérségi és települési szolgáltatórendszerek kiépítésével hatékonyabban próbálja a kormányzat megvalósítani.

Kiemelendőnek tartom az ötödik alapelvet, a prevenciót, amely a szociálpolitikában igen izgalmas kérdés, hogy hogyan tudjuk megelőzni azt, hogy szociálisan tartósan rászorulók legyenek emberek. Én itt csak a gyesen, gyeden, ápolási díjon lévő édesanyáknak, állampolgároknak a munka világába való visszatérését támogató támogatásainkat szeretném megemlíteni.

Sok vagy kevés ez az öt percben elmondott néhány teljesítmény? Azt gondolom, hogy a szociálisan rászoruló emberek számára nem mindig okozhat teljes megelégedést, de úgy vélem, hogy ha a szociálpolitika a további időszakban is így teljesít ezen alapelvek mentén, akkor egyre közelebb fogunk jutni azokhoz a célokhoz, amelyeket itt a családokkal kapcsolatosan és a szociálpolitika területén több ellenzéki képviselőtársam is megfogalmazott.

Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypárti képviselők soraiban.)
Felszólalások:  Előző  100  Következő    Ülésnap adatai