Készült: 2021.06.21.11:34:38 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

262. ülésnap (2013.03.18.),  37-43. felszólalás
Felszólalás oka Interpelláció megtárgyalása
Felszólalás ideje 10:01


Felszólalások:   37   37-43   43-49      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre, a vezérszónoki felszólalásokra elnöki jogkörömben terjesztettem elő ajánlásomat. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak.

Tisztelt Országgyűlés! Most a napirend módosítására irányuló javaslatról döntünk. A Jobbik képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a szovjet megszállást követő szocialista rendszerek által biztosított politikai nyugdíj-privilégiumok megszüntetéséről és a szocializmus áldozatainak társadalombiztosítási kompenzációjáról szóló T/893. számú törvényjavaslat általános vitájának folytatására és lezárására ezen az ülésen kerüljön sor. A frakció azt kérte, hogy a napirend módosításáról szavazatszámláló gép alkalmazásával döntsünk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Tisztelt Ház! Megállapítom, hogy a képviselők 48 igen szavazattal, 209 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elvetették a javaslatot.

Tisztelt Országgyűlés! Az MSZP frakciója azt kezdeményezte, hogy a házbizottság március 4-ei ülésén vitatott, a mentelmi bizottság működését érintő eljárást az Országgyűlés tűzze ma kezdődő ülése napirendjére. Tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a házbizottság ülését követően megkerestem az alkotmányügyi bizottságot annak érdekében, hogy alakítsa ki álláspontját az eddig precedens nélküli ügyről. Az alkotmányügyi bizottság még nem bírálta el a megkeresésemet, ezért a napirend kiegészítésére irányuló indítványt nem terjesztem az Országgyűlés elé. Erről a frakcióvezető urat már írásban tájékoztattam.

Tisztelt Ház! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Házat, hogy elfogadja-e napirendi ajánlásomat.

Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Most, 13 óra 55 perckor áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására.

Tisztelt Országgyűlés! Szanyi Tibor, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez: "Fiatalok, szegények, nők a hatalom kalapácsa alatt" címmel. Szanyi Tibor képviselő urat illeti a szó.

DR. SZANYI TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Picit sajnálom, hogy az ön főnöke eliszkolt innen az imént, de igazából boldog Sándor névnapot is szerettem volna neki kívánni, kérem, tolmácsolja. (Taps az MSZP soraiban. - Moraj a kormánypárti oldalon.)

Tisztelt Országgyűlés! Március 11-én, tehát múlt hétfőn az orbáni rendőrség összepakolt több középiskolást, majd hosszadalmas kihallgatás után fejenként 50 ezer forint pénzbírságra ítélte őket. A középiskolások cselekedete az volt, hogy meg akarták akadályozni, hogy a kormány erőszakot kövessen el a jogállamiság ellen. (Folyamatosan zaj, felzúdulás a kormánypártok soraiban.) Igen, leültek a parlamenti sorompó elé, és transzparenseken fejtették ki a véleményüket. Szerintem ezek a srácok hősök, és mélyen igazuk volt abban, hogy önöket, kormánypárti képviselőket meg akarták akadályozni abban, hogy alkotmánytipró bűneiket elkövessék. Önök ezzel szemben erőszakot alkalmaztak, erőszakkal távolították el a fiatalokat, akik a haza védelmében jártak el. Önök ezt követően bejöttek ebbe a Házba, és kedélyesen megerőszakolták az országot, kiirtották a magyar jogállamiságot.

Önök 263-an azt hiszik, hogy 10 millió embert rabigába hajthatnak. Önök azt hiszik, hogy a hatóságaik képesek az erőszak fenntartására. Önök szellemi terrort is alkalmaznak, de már egyre inkább remegnek odahaza a frissen zabrált, méregdrága villáikban, hogy vajon mi lesz, ha a hatalom kipenderül a kezükből. (Közbekiáltások a kormánypártok soraiban.) 50 ezer forint - ennyit koboznak el az érintett diákoktól, de leginkább a szüleiktől. Önök átlagosan és fejenként, ámde naponta markolnak fel 50 ezer forintot, tehát méltán hihetik, hogy ez talán nem is olyan nagy pénz. Ha azt is idevesszük, hogy az önök üzleti holdudvara mit harácsol össze másodpercenként, akkor ez az 50 ezer forint tényleg nem nagy ügy, sőt alighanem ennyit akár tized másodpercenként is kiemelnek az ország zsebéből.

Kérdezem hát: bátor-e az a hatalom, amely tizenéveseket vág le többre, mint egy közmunkás havi bére? Bátorságnak gondolják-e azt, hogy marcona rendőrökkel vitetnek el diákokat, akik a véleményüket fejtik ki az önök bűneiről? (Zaj, közbekiáltások a kormánypártok soraiból.) Értsük-e úgy ezt a hatósági erőszakot, hogy a fémkordont anno önök bontották le, de az élő kordon eltakarítását már csak a szerencsétlen, noha marcona rendőrökre képesek tolni?

Várom válaszát. (Taps az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Válaszadásra megadom a szót Kontrát Károly államtitkár úrnak.

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Magyarország demokratikus jogállam (Dr. Józsa István: Volt! - Moraj az MSZP soraiban.), ahol a közrend és a közbiztonság alapja az, hogy senki nem állhat a törvények fölött. Ezt az alkotmányos jogelvet követik a magyar hatóságok a napi munkájuk során. Akik a szabályokat megszegik, azoknak viselniük kell a következményeit, legyen az szabálysértési vagy büntetőjogi.

2013. március 11-én, hétfőn, néhányan leültek a földre a Parlament I-es, IX-es és XVII-es kapuja előtt, és ezzel akadályozták a Parlamentbe való be- és kihajtást. Elmondták, hogy tisztában vannak azzal, hogy nem állhatják el a kapukat, de az a szándékuk, és nem hagyják el a helyszínt. Miután az ismételt felszólításra sem hagyták el a területet, a rendőrök előállították őket. Szándékos jogsértést követtek el, tudták, hogy magatartásuk következményekkel jár. Jogszerű rendőri intézkedéssel szembeni engedetlenség, szabálysértés miatt a fiatalkorúakkal szemben figyelmeztetés, a nagykorúakkal szemben 50 ezer forintos pénzbírság került kiszabásra.

(14.00)

Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném emlékeztetni önt arra, hogy 2002 nyarán a kapolcsi fesztiválon Loppert Dánielt csak azért vitették el önök, mert véleményt mondott, a véleményét fejezte ki.

Képviselő Úr! Sajnálom, hogy korábban nem volt ilyen érzékeny, amikor a Gyurcsány-kormány alatt 2006 őszén a védtelen és békés polgárokkal szemben gumilövedék, könnygázgránát (Felzúdulás az MSZP-frakció soraiból.), vízágyú, gyalogos és lovas rendőri egységek kerültek bevetésre, számos súlyos, több esetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérülés keletkezett, több mint száz ártatlan ember sérült meg. (Folyamatos moraj az MSZP-frakció soraiból.)

Tisztelt Képviselő Úr! Senkinek nem lehet büntetlenül megsértenie a törvényt. Az önök politikai célzatú, diktatórikus fellépésének következményei a jogállamot is megsebesítették. (Dr. Józsa István: Törvénymódosítással!) Tisztelt Képviselő Úr! Ha ön is a törvény előtti egyenlőség alkotmányos elvét vallja (Dr. Harangozó Tamás: Nem süllyedsz el? Hol van az a törvény?), akkor kérem, fogadja el a válaszomat.

Köszönöm szépen. (Dr. Józsa István: Tele vagytok koncepciós perekkel! - Taps a kormánypártok padsoraiban.)

ELNÖK: Megkérdezem Szanyi Tibor képviselő urat, elfogadja-e a választ.

DR. SZANYI TIBOR (MSZP): Hát, államtitkár úr, ön mint egykori kordonbontó, meglehetősen szánalmas magyarázkodásba fogott. Azért azt szögezzük le, a történelem azt bizonyítja, hogy minden diktatúra roppant ideges (Dr. Staudt Gábor: Szerintünk te vagy ideges!),ha a jogszabályait úgymond megsértve látja. (Felzúdulás a kormánypárti oldalon.) A demokratikus állam türelmes. De nem csak ez van itt.

Nemrég, négy nappal az eset előtt Szegeden egy csonkolt kezű asszonyt büntettek meg a rendőrök 50 ezer forintra azért, mert enni kért az ételmaradékokból. Hát, ehhez képest önök meg itt félnáci félidiótákat tüntetnek ki március 15-én. (Dr. Soltész Miklós: Botka, Botka!) Szóval, államtitkár úr, maradjunk annyiban: demokratikus államban diákokat véleményért, éhező nőket ételkérésért nem büntetünk. (Dr. Répássy Róbert: Munkát követelnek, munkát nekik!) Világos?!

Nem fogadom el a választ. (Dr. Soltész Miklós: Szondát neki!) (Dr. Szanyi Tibor leül, majd a bal kezének középső ujját felfelé tartva balra int.) (Taps az MSZP-frakció soraiból.)

ELNÖK: No! Tisztelt Képviselőtársaim! (Balla György a kormánypárti képviselőkhöz: Cssss!) Köszönöm szépen a segítséget. Kérem, nyugodjanak meg, az élet megy tovább! Szavazunk. Elfogadja-e a Ház a választ? (Szavazás.)

A Ház 205 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett a választ elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Mirkóczki Ádám, a Jobbik képviselője, interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez: "Valóban büntetés a büntetés?" címmel. Parancsoljon, képviselő úr!
Felszólalások:   37   37-43   43-49      Ülésnap adatai