Készült: 2021.06.19.15:29:06 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

238. ülésnap (2012.11.19.),  200-216. felszólalás
Felszólalás oka Záróvita
Felszólalás ideje 1:16:48


Felszólalások:   200   200-216   217      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most megkérem Móring József Attila jegyző urat, hogy aláírásra készítse elő az esküokmányt, Z. Kárpát Dániel urat pedig, hogy kézjegyével lássa el azt. (Megtörténik. - Az esküokmányt aláírató Móring József Attila gratulál Z. Kárpát Dánielnek, és átadja az aláírt esküokmány egyik példányát.)

Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy az Országgyűlés új jegyzőjének az Országgyűlés és a magam nevében gratuláljak, munkájához jó egészséget és sok sikert kívánjak.

Tisztelt Országgyűlés! Megkezdjük a határozathozatalokat. Kérem, ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben.

Most részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Felvidékről kitelepítettek emléknapjáról szóló H/6340. számú országgyűlési határozati javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 313 egyhangú szavazattal részletes vitára bocsátotta.

(A jegyzői székben Hegedűs Lorántnét Nyakó István váltja fel.)

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjáról szóló H/8787. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 317 egyhangú szavazattal részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/8880. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 322 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását kezdeményező országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A kulturális és sajtóbizottság önálló indítványát H/8673. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor. Most a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a kormány támogató javaslata korábban már elhangzott.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/8673. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 245 igen szavazattal, 83 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását kezdeményező országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A kulturális és sajtóbizottság önálló indítványát H/8672. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor. Most a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a kormány támogató javaslata korábban már elhangzott.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/8672. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 247 igen szavazattal, 82 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Dunai Rendészeti Koordinációs Központ működtetéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/8884. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor. Most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/8884. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 329 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

(17.50)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/8883. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/8883. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 291 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 39 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank alapokmánya módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat határozathozatala. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/8882. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 294 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 37 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Rogán Antal és Puskás Imre Fidesz-képviselők önálló indítványát T/9061. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik. A kormány támogató álláspontja korábban már elhangzott.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9061. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 283 igen szavazattal, 38 nem szavazat ellenében, 12 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Soron következik a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek a közlekedésbiztonságot elősegítő európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges módosítását kezdeményező törvényjavaslat határozathozatala - ez egy mondat volt. - Az előterjesztést T/8885. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/8885. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 331 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Soron következik a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/8881. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/8881. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 301 igen szavazattal, 36 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Soron következik az egyes ingatlanok Fővárosi Önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/8887. számon, az önkormányzati és területfejlesztési bizottság ajánlását pedig T/8887/18. számon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 1., 3., 5., 6., 7., 10., 11., 15., 16., 17. és 18. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a 3., 6. és 11. pontokról a Jobbik kérte a szavazást. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 4., 12., 13. és 14. pontjait támogatja. Ezek közül a Jobbik külön szavazást kért a 4. pontról. Az előterjesztő tájékoztatása szerint a támogatott módosító javaslatok elfogadásához minősített többség szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat, a külön szavazásra kért 4. pont kivételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 253 igen szavazattal, 83 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Most a külön szavazásra kért indítványról és annak alternatívájáról döntünk.

A 3. pontban Szilágyi György az 1. § (2) bekezdése helyébe lépő rendelkezésben a Fővárosi Önkormányzat kötelezettségévé teszi a tulajdonjog-bejegyzési eljárás megindítását. Ennek elfogadása kizárja a 4. pontot. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 40 igen szavazattal, 281 nem szavazat ellenében, 12 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Most a 4. pontban Dankó Béla javaslatáról döntünk. Az előterjesztő támogatja, de a Jobbik kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 263 igen szavazattal, 71 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta.

Bizottsági állásfoglalásra és frakciókérésre figyelemmel még további javaslatról is döntenünk kell.

Az ajánlás 2. pontjában Láng Zsolt és más képviselők a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének módosítását javasolják, amelyben új célt határoznak meg az ingatlanhasználat átadásával kapcsolatban. A javaslat összefügg a 9. ponttal, amelynek elfogadása egyszerű többséget igényel. Arról azonban csak akkor határozunk, ha a minősített többséget igénylő 2. ajánláspontot az Országgyűlés elfogadta. Az önkormányzati bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak a 2. pontról a minősített többség szabályai szerint.

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 8 igen szavazattal, 320 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

(18.00)

Az ajánlás 8. pontjában Nagy Gábor Tamás a törvényjavaslat 4. §-ában az épített környezet módosításáról szóló törvény 14/A. § (3) bekezdésének módosítását javasolja. Az önkormányzati bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 4 igen szavazattal, 330 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

A 6. pontban Szilágyi György a 3. § (1) bekezdésében az önkormányzati törvény 33. § (1a) bekezdésében a polgármesteri összeférhetetlenségi kört bővíti. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 49 igen szavazattal, 286 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

A 11. pontban Szilágyi György és Hegedűs Lorántné a 6. § (1) bekezdésében az új önkormányzati törvény 16. § (6) bekezdésében szereplő adatszolgáltatási kötelezettség elhagyására tesznek javaslatot. A Jobbik kérésére szavazunk. Arra figyelemmel, hogy a javaslat azt kezdeményezi, hogy ne módosuljon az önkormányzati törvény, az indítvány elfogadásához egyszerű többség is elegendő. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 48 igen szavazattal, 286 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/8889. számon, a számvevőszéki és költségvetési bizottság ajánlásait pedig T/8889/54. és 59. számon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Az ezt segítő főtitkári tájékoztató T/8889/61. számon a hálózaton elérhető.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat, a külön szavazásra kért indítványok kivételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 251 igen szavazattal, 83 nem ellenében, tartózkodás nélkül a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a külön szavazásra kért indítványokról és azok esetleges alternatíváiról határozunk.

Az ajánlás 3., 5., 76. és 77. pontjaiban Pál Tibor és mások a törvényjavaslat normaszövegének és mellékletének módosításával azt kezdeményezik, hogy a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátó intézetek ne kerüljenek állami tulajdonba. Ennek elfogadása kizárja a 76/1., 76/8., 76/10. és 76/15. pontokban szereplő javaslatsort. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 39 igen szavazattal, 259 nem ellenében, 36 tartózkodó szavazat mellett a módosító javaslatot elutasította.

Most a 76/1., 76/8., 76/10. és 76/15. pontokban szereplő javaslatsorról döntünk Csizi Péter indítványa alapján. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 249 igen szavazattal, 48 nem ellenében, 37 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.

Az ajánlás 24. és 42. pontjaiban Tapolczai Gergely és mások a törvényjavaslat kiegészítésével a "Biztos kezdet" gyerekházra vonatkozó szabályozást terjesztenek elő. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP és az LMP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 335 igen szavazattal a módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta.

A 27., 33., 43. és 64. pontokban Talabér Márta a törvényjavaslat átfogó módosításával a fogyatékos gyerekek nevelésére vonatkozó rendelkezésekkel egészíti ki az előterjesztést. Az előterjesztő támogatja, de az LMP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 333 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Bizottsági állásfoglalásra és frakciókérésre figyelemmel még további javaslatokról is döntenünk kell.

Az ajánlás 8. pontjában Pál Tibor és más képviselők a 3. § kiegészítésével a bevételek felhasználási célját határozzák meg. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 75 igen szavazattal, 259 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 11. pontjában Baráth Zsolt és mások a 4. § kiegészítésével azt kezdeményezik, hogy az ellátási szerződések felmondása ne eredményezhessen ellátáscsökkenést. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 42 igen szavazattal, 256 nem ellenében, 37 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

A 30. pontban Baráth Zsolt és mások a 15. §-ban a szociális törvény 32. § (1) bekezdés a) pontjának módosítását kezdeményezik az ellátási kérelem előterjesztése helyszínének meghatározásával. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 88 igen szavazattal, 246 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 34. és azzal összefüggő 35. pontjában Pál Tibor és más képviselők a törvényjavaslat 18. § (1) bekezdésében a szociális törvény 88. §-ának módosításával azt javasolják, hogy a pszichiátriai betegek és fogyatékos személyek szakosított ellátásáról a Fővárosi Önkormányzat gondoskodjon. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 36 igen szavazattal, 256 nem ellenében, 39 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 41. pontjában Szűcs Erika a törvényjavaslat 30. §-ában a gyermekvédelmi törvény 15. §-ának kiegészítését javasolja a pedagógusi előmeneteli rendszerrel kapcsolatban. Az ifjúsági bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 89 igen szavazattal, 238 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

(18.10)

Az ajánlás 45. pontjában Szabó Timea a törvényjavaslat 33. §-ában a gyermekvédelmi törvény 48/A. § (6) bekezdés módosítását javasolja, a gyermekek befogadó szülőnél történő elhelyezésének új feltételével. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 87 igen szavazattal, 243 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

A 46. pontban Baráth Zsolt és mások a 37. §-ban a gyermekvédelmi törvény 54. § (1) bekezdését egészítik ki azzal, hogy a nevelőszülőnek legalább középfokú végzettséggel kell rendelkeznie. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 38 igen szavazattal, 293 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 47. pontjában Pál Tibor és más képviselők a 38. §-ban a gyermekvédelmi törvény 54/A. § (1) bekezdésének módosításával azt kezdeményezik, hogy a nevelőszülő legfeljebb négy gyermeket nevelhessen. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 39 igen szavazattal, 283 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 49. pontjában Szabó Timea a törvényjavaslat 45. §-ában a gyermekvédelmi törvény 66/R. § (9) bekezdését módosítja bejelentési kötelezettség előírásával. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 81 igen szavazattal, 248 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Az 53. pontban Szabó Timea az 54. §-ban a gyermekvédelmi törvény 84. § (6) bekezdésének módosításával azt kezdeményezi, hogy a gyám legfeljebb 20 gyermek gyámságát láthassa el. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 57 igen szavazattal, 239 nem ellenében, 37 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

A 67. pontban Szél Bernadett a törvényjavaslat kiegészítésével a tranzit foglalkoztatásra vonatkozó szabályt terjeszt elő. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 90 igen szavazattal, 243 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, hogy van-e valakinek tudomása olyan javaslatról, amelyről kellett volna, de nem döntöttünk. (Nincs ilyen jelzés.) Észrevételt tevőt nem látok. A zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Stágel Bence és más képviselők önálló indítványát T/7757. számon, az egységes javaslatot pedig T/7757/19. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, így záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a javaslatokat együttesen tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Így megnyitom a záróvitát a T/7757/22. számú ajánlás 1-4. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. Megadom a szót Novák Elődnek, a Jobbik képviselőjének.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Azért kezdeményezett a nemzeti ellenzék név szerinti szavazást a következő zárószavazás előtti módosító javaslatról, mert (Moraj a kormányzó pártok padsoraiból. - Közbeszólások ugyanonnan, többek között Németh Szilárd István: Micsoda? Ilyen félnótás, mint te vagy! Ne viccelj már!) rendkívül fontos, az állítólagos rendszerváltásnak egy nagyon fontos mulasztása pótlásáról van szó. Mert nem elég a kommunista utcanevek eltörléséről beszélni, legalább ilyen fontos a kommunista önkényuralmi jelképeket is megjelenítő emlékműveknek, közterületi alkotásoknak az eltávolítása a közterületekről. Elég, ha csak kinéznek itt, a kormánypárti folyosókon a Szabadság téri szovjet emlékműre, hiszen a Kossuth térre is árnyékot vet az az önkényuralmi emlékmű, amely "Dicsőség a felszabadító szovjet hősöknek" felirattal, önkényuralmi jelképekkel borzolja a magunkfajta hazafiak idegeit. Talán a nemzeti oldal becsületére váljék, hogy 2004 óta kordonok közé kell zárni ezt a gyalázatot, az állítólag szabadságról elnevezett téren.

De nemcsak ezt az egy emlékművet, hanem szerte az országban ezerszámra láthatunk különböző emléktáblákat akár, de számos település főterén is találhatunk még kommunista önkényuralmi emlékműveket. A Jobbik Magyarországért Mozgalom ezért javasolja, hogy ha nemcsak félmegoldásokkal szeretnének előrelépni, hanem komolyan veszik az általunk is követelt rendszerváltást, akkor bizony ki kell terjeszteni ezt a javaslatot az önkényuralmi emlékművekre is.

Ezért kérjük tehát, hogy a sorozatosan benyújtott és eddig leszavazott javaslatunkat ezúttal megfogadni szíveskedjenek, vagy pedig hitet tesznek amellett, hogy megint csak maszatolnak, megint csak félmegoldásokat alkalmaznak, és továbbra is megtűrik az önkényuralmi jelképeket, és akár önkényuralmi propagandát is biztosító emlékműveket a közterületen. Most itt az idő, hogy egy egyszerű döntéssel az önkormányzatok számára feladatul szabjuk azt, hogy ezeket az emlékműveket eltávolítsák az országból.

Elég volt abból, hogy nem elég, hogy itt élnek még az MSZMP Központi Bizottságának egykori tagjai, és itt ülnek egyben az Országgyűlésben is, nem elég, hogy Biszku Béla és haszonszőrű bűntársai továbbra is több százezer forintos luxusnyugdíjat kapnak, nem elég, hogy az ügynöklisták feltárásáról sem hajlandók önök beszélni, és még sorolhatnám a rendszerváltás mulasztásait, amik velünk élnek, önök most arra készülnek, hogy név szerinti szavazáson a kommunista emlékművek közterületen való maradására szavazzanak.

Én arra kérek mindenkit, hogy gondolják meg és mérlegeljék azt, hogy nem kellene-e végre legalább 2012-ben támogatni ezt a rendszerváltó javaslatot, miszerint nemcsak utcák kapcsán kellene közterületi elnevezésekről beszélni, hanem a kommunista emlékművek eltávolításáról is.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a Jobbik padsoraiból.)

ELNÖK: Megadom a szót Stágel Bencének, aki most akkor a KDNP időkeretére szól. Nyilván még zárszót is mondhat, ha szükséges.

DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A zárószavazás előtt két módosító indítvány érkezett a parlament elé, az egyik az előterjesztők részéről, a mi részünkről, a másik a Jobbik-frakció részéről. Engedjék meg, hogy mindkettőre röviden reagáljak!

Az egyik az előterjesztők zárószavazás előtti módosító indítványa. Tehát ez egyrészt egy nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz, másrészt az a célja, hogy kiterjessze azokat az esetköröket, amikor a polgártól független körülmények miatt, például az önkormányzatokról szóló törvény szerinti területszervezési eljárás következtében érvénytelenné váló személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt az állam ingyenesen és hivatalból cseréli, nem terhelve ezzel az állampolgárokat.

A zárószavazás előtti módosító javaslat elfogadása esetén nem kell a polgárnak kérelmeznie új lakcímkártya kiadását közterületi jelleg változása miatt, tehát például ha az utcát útra vagy mondjuk, körútra módosítja az önkormányzat. Ugyancsak nem kell a polgárnak új lakcímkártya kiadását kérelmeznie, ha területszervezési eljárásban hozott döntés eredményeképpen lakóhelye és lakcíme, például települési önkormányzatok közötti területrész-átadás és -átvétel eredményeképpen vagy települések egyesítése esetén ez megváltozik.

Az érintett állampolgárok ezekben az esetekben hivatalból fogják a zárószavazás előtti módosító javaslat eredményeképpen az új lakcímkártyát a feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóságtól megkapni. Ez tehát a mi módosító javaslatunk. Azt hiszem, mindenki, aki az általános vitában is támogatta a törvényjavaslatot, az ezt a módosítást is támogatni tudja majd.

(18.20)

Ami pedig a Jobbik módosító indítványát illeti, azt hiszem, az elvitathatatlan a kormánypártoktól, hogy mindenképpen a helyzet megoldását szeretnénk elérni. Hiszen több mint húsz év telt el a rendszerváltozás óta, és aki részt vett az általános vitában, hallhatta ott is, hogy rengeteg olyan önkormányzat van még, amely a szükséges közterületi névmódosítást nem hajtotta végre. Mi ezért korábban is már azzal a kéréssel fordultunk az állampolgárokhoz, hogy akik olyan kifogásolható közterületi elnevezéssel találkoznak még, amelyek egyértelműen diktatúrára utalnak - és itt elsősorban a kommunista diktatúrára kell utaljak (Lukács Zoltán: A nyilas rendben van, az elfogadható.) -, ezt mindenképpen jelezzék nekünk, és ez alapján, ennek a törvényjavaslatnak az elfogadásával ezt a kérdést rendezni tudjuk. Hiszen az ország közterületeit járva még most is egy különös időutazásnak lehetünk szemtanúi, a mai napig több száz utca vagy közterület van elnevezve a kommunizmus tömeggyilkos rendszereinek vezetőiről, kiszolgálóiról, eseményeiről és szimbólumairól. Így találkozhatunk Lenin utcával, Vörös csillag utcával, Kun Béla utcával vagy Szamuely Tibor utcával is. De hogy a szocialista képviselők aggályait itt is eloszlassam, a törvényjavaslat egyértelműen a XX. századi önkényuralmi rendszerekre általánosságban vonatkozik, és ezt a kérdést szeretnénk rendezni.

Ami pedig a Jobbik módosító indítványát illeti, jómagam is előterjesztői részről mondtam azt, hogy ezt támogatni tudom, hiszen vannak olyan közterületi műalkotások is, amelyek egyértelműen a szoborparkba kellene hogy kerüljenek, és teljesen egyértelmű, hogy azt hiszem, ezt minden képviselő támogatni tudja. Itt a megoldás az, ami kérdéses, és az, hogy hogyan tudjuk a tárgyi hatályt konkretizálni. Nem láttam a Jobbik részéről olyan indoklást, amelyik példálózó jelleggel felsorolná azokat a műemlékeket vagy közterületi szobrokat, amelyek ebbe a körbe esnének, tehát például a Szabadság-emlékmű vagy a Szabadság téri szovjet emlékmű egyértelműen idetartozik, de hogy melyek azok a műalkotások vagy esetleg a kommunista diktatúra alatt elhelyezett alkotások, amelyeket önök kifogásolhatónak találnak.

Tehát én személy szerint elviekben támogatni tudom ezt a módosító javaslatot, és a szavazatommal ezt meg is fogom tenni, viszont helyesebbnek láttam volna, ha az érveik alátámasztásaképpen példákat is felsorolnának. Hiszen akkor, amikor a közterületi névváltozások kapcsán a parlamenthez fordultunk, és törvényjavaslatot nyújtottunk be, akkor mi egy több százas listával indokoltuk azt, hogy miért van szükség erre a változásra. Tehát itt a nehézséget a tárgyi hatály meghatározása okozza, arról nem is beszélve, hogy esetleges nemzetközi szerződéseket mennyiben sért a magyar állam által elfogadott jogszabály.

Úgyhogy kérem, hogy ezeknek a megfontolásával és ezeknek a kérdéseknek a rendezésével döntsenek a képviselők arról, hogy támogatni tudják-e a Jobbik módosító javaslatát.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Megadom a szót Gaudi-Nagy Tamásnak, a Jobbik képviselőjének.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Hogy mennyire indokolt a mi zárószavazás előtti módosító javaslatunk, amit Novák Előd képviselőtársammal benyújtottam, annak ékes bizonyítéka, hogy a szocialisták soraiból több olyan kijelentés hangzott el, hogy éljen a szovjet emlékmű, de jó, hogy ott van. Tehát igenis... (Derültség, közbeszólások az MSZP soraiban. - Lukács Zoltán: Sőt!) Látják? Tehát ez még a mai napig is egy meggyőződéssel vallott hit sokak számára, akik elég kevesen vannak ugyan, de nagyon nagy a hangjuk.

Tehát az a kérésem, hogy ezt a törvényi felhatalmazást, amit az alaptörvény megalkotásánál is hivatkozásként használtak, hogy egy új rendszert építenek, és gyökeresen mást szeretnének csinálni, azt akkor legalább azokban a pontokban hajtsák végre és használják föl, ahol ennek igenis meglenne a törvényes lehetősége. A mi módosító javaslatunk határozottan és egyértelműen megrajzolja azt a felhatalmazási kört, amellyel igenis ki lehet kényszeríteni azt, hogy egyébként azt a több mint közel ezer szovjet emlékművet, a szovjet Vörös Hadsereg emlékét dicsőítő emlékművet el lehet takarítani.

Stágel Bence képviselőtársamnak tudnia kell, hogy a vitában számtalan ilyen emlékművet mondtunk. Elég akár a Hír TV legutóbbi, nagyon remek összeállítását megnézni, elképesztő mennyiségű ilyen emlékmű van. Ezt minden közösség tudja, bízzuk rá az emberekre, hogy ők majd kezdeményezzék utána az önkormányzatoknál, ha esetleg az önkormányzatok ebben hezitálnának. Egy biztos, hogy ezt a lehetőséget most ne hagyják ki, mert igenis ez egy lelkiismereti kérdés is mindazok számára, akik nagyon jól tudják, hogy a vörös csillagos diktatúra jegyében mennyi áldozata volt ennek az országnak, mennyi áldozata volt a világnak, és ilyen önkényuralmi jelképeket tartalmazó emlékműveknek nincs helye a magyar közterületeken.

Ezért itt és most ezt az alaptörvénnyel összeegyeztethető és egyébként céljában is a törvényhez igazodó, tehát az előterjesztők szándékához igazodó javaslatot igenis fogadják el. Terjesszük ki a közterületi emlékművekre, szobrokra is ezt a törvényt, amellyel legalább eggyel továbblépünk a valódi elszámoltatáshoz, igazságtételhez. (Közbeszólások, derültség az MSZP padsoraiból.) Ahhoz viszont még nagyon sok munkát kell végezni, mert lám-lám, a mai napig itt élnek köztünk a velünk élő utódok. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Mivel több felszólaló nem jelentkezett... (Jelzésre:) De jelentkezett, megadom a szót Varga Lászlónak, az MSZP képviselőjének. (Felzúdulás, közbeszólások a kormánypártok és a Jobbik padsoraiban.)

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Kormánytagok! Tisztelt Képviselőtársaim! Az általános és a részletes vitája lefolyt ennek a javaslatnak, és azt gondolom, hogy a sarokkérdéseket megvitattuk ebben a tekintetben. Sokszor volt olyan hangulat és olyan hangnem, amit előttem is hallhattunk, én azt gondolom, hogy a javaslat megvitatása során ez semmiképpen nem szerencsés.

A Fidesz részéről, a KDNP-s előterjesztő, Stágel Bence részéről érkezett egy zárószavazás előtti módosító, amely azonban nem orvosolja érdemben azokat a problémákat, amelyek elhangzottak többször a vita során, és én ezekre szeretném felhívni a figyelmet. Túl azon, hogy szeretném még egyszer leszögezni, hogy a mellékletben felsorolt elnevezések, utcanevek, közterületi elnevezések kapcsán lehet, hogy 90-95 százalékban egyetértünk, ugyanakkor a javaslat változatlanul nem felel meg a normavilágosság követelményeinek. Például nagyon nehéz megválaszolni azt, hogy mondjuk, egy adott elnevezés kapcsán egy önkormányzati eljárásban mi a kétség fogalma. Tehát mikor van kétség egy önkormányzati eljárás során? Az önök jelenleg éppen többségben lévő hatalomgyakorlói, mondjuk úgy, az ellenzéki észrevételeket nem nagyon tekintik kétségnek.

Az, hogy a megalapozásában, ilyen önkényuralmi rendszerben rész vett, ez is egy hihetetlenül szubjektív fogalom változatlanul, és hadd mondjam el, hogy ebben a tekintetben, mondjuk, Nagy Imre neve - róla egy egyesület is el van nevezve -, és adott esetben Földes Ferenc vagy az egyébként a XX. században nem is élt Frankel Leó ott van ebben a mellékletben. Azt hiszem, értem az irányokat, amiket önök mondtak, de ezek semmiképpen nem szerencsések.

Ráadásul itt valami hihetetlen nyomásról beszélni szintén érthetetlen. Néhány települést említenék: Paks, Mezőkövesd is megtalálható a mellékletben, ahol régóta önök vezetik a településeket, változtathattak volna ezen. De hogy egy másik észrevételt is tegyek, Tiszavasvári is a felsorolt települések között van. Tehát azt hiszem, az önkormányzatoknak saját demokratikus eljárásukban lett volna lehetőségük ezeket a kérdéseket megváltoztatni. De nincs kétségem, el fogják fogadni ezt a rendkívül fontos előterjesztést, ezután lesz lehetőségük - nagyon remélem - teljes elánnal azzal a négymillió létminimum alatt élővel is foglalkozni, akiknek a problémájával igazából tényleg kéne.

Tehát nem felel meg ez az előterjesztés a normavilágosság követelményeinek, ebből még komoly problémák lesznek; még egyszer mondom, úgy, hogy egyébként a felsorolt elnevezések 90-95 százalékával lehet, hogy egyet is értünk.

Köszönöm. (Taps az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Megadom a szót Schiffer Andrásnak, az LMP képviselőjének.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Az a helyzet, hogy nekem is azzal kell kezdenem, hogy újra egy olyan törvényjavaslat zárószavazása előtt állunk, amelyet jó eséllyel néhány héten vagy néhány hónapon belül itt találunk újra az asztalon, mert vélhetően nem fogja kiállni az alkotmányossági, illetve nagyon reménykedem, hogy a köztársasági elnöki kontroll próbáját.

Arról van szó, hogy valóban olyan fogalmakat használnak ebben a törvényjavaslatban, amelyek az Alkotmánybíróságnak a jogállamisággal összefüggésben a normavilágosságot értelmező tételei alapján nem állják ki az alkotmányossági próbát. Nem lehet olyan kategóriákkal operálni egy törvényben, hogy egy XX. századi önkényuralmi politikai rendszer megalapozásában részt vett valaki. Ez egész egyszerűen egy kodifikációs nonszensz, és a jogalkalmazói önkény előtt nyit utat.

Ezenkívül komoly alkotmányossági aggályunk van azzal kapcsolatban is, hogy annak idején önök egy olyan törvényjavaslattal jöttek elő, amelyik lapok, egyesületek esetében próbálja ilyen alapon korlátozni a névhasználatot. Elmondtuk az általános vitában azt, hogy abban nincs vita közöttünk, hogy tarthatatlan az a helyzet, hogy adott esetben tömeggyilkosokról vagy megszálló csapatok tábornokairól ma Magyarországon utca lehet elnevezve. De adott esetben, amikor egy egyesületet vagy egy lapot akarnak elnevezni akárhogyan, akárkiről, egész egyszerűen az egyesülési jogról, a véleménynyilvánítás szabadságáról kifejtett honi alkotmánybírósági, illetve európai emberi jogi bírósági normák, tételek alapján ilyen jellegű korlátozással élni a politikai szabadságjogokkal szemben nem lehet.

(18.30)

Mindenkinek szabadságában áll olyan elnevezéssel lapot alapítani, olyan elnevezéssel egyesületet alapítani, amilyet akar.

Mint az előbb mondtam, nincs vitánk abban, hogy morálisan megengedhetetlen az, hogy adott esetben tömeggyilkosokról legyenek ma, a XXI. században utcák elnevezve Magyarországon. (Balla György közbeszól.) Egyesületet lehet, Balla frakcióigazgató úr, utcát nem lehet. Egyik esetben egy politikai szabadságjogot korlátozunk közvetlenül, másik esetben nincs egy ilyen konkuráló alkotmányossági szempont. A vitánk abban van, hogy ha van egy morálisan tarthatatlan helyzet, ne gondoljuk mindig azt, hogy azt kizárólag jogszabályokkal lehet helyrepofozni. Annál kevésbé gondoljuk ezt, mert mint az általános vitában kiderült, olyan településeken is előfordulnak ilyen utcanevek, ahol fideszes polgármester uralkodik (Közbeszólások a Fidesz soraiból.), sőt Tiszavasváriban, ha jól tudom, jobbikos polgármester van hatalmon.

Végezetül azt szeretném elmondani... (Folyamatos közbeszólások a Fidesz soraiból. - Az elnök csenget.) Nem Szarvas városáról beszéltem, Babák képviselő úr. Azt szeretném elmondani önöknek, hogy mi azért nem tudjuk sem... (Zaj. - Az elnök csenget.)

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Az egyes frakcióknak... - a Fidesznek öt perc áll még rendelkezésére. Tehát nyugodtan, amennyiben reagálni akarnak, házszabályszerűen megtehetik. Köszönöm. Folytassa!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Azért nem tudjuk sem a törvényjavaslatot, sem Gaudi képviselőtársam zárószavazás előtti módosító javaslatát megszavazni, mert az a kategória, amit a törvényjavaslat tartalmaz, túlságosan tág.

Elmondtuk szintén az általános vitában, hogy a Lehet Más a Politika abban érdekelt, hogy legyen egy olyan közös nemzeti emlékezet, ahol tisztában vagyunk azzal, hogy ebben az országban, ebben a politikai közösségben különböző kulturális hagyományokban vagyunk, különböző kulturális hagyományokból jöttünk. Tömeggyilkosokról nem lehet utcát elnevezni, viszont nem szeretnénk egy olyan helyzetet, amikor adott esetben Frankel Leóról, Ságvári Endréről és éppúgy, amire vonatkozott egy módosító javaslat, Wass Albertről vagy Teleki Pálról ne lehetne utcát elnevezni. Mi egy olyan közös nemzeti emlékezet megteremtésében vagyunk érdekeltek, ahol egyszerre lehet Ságvári Endre nevét és Teleki Pál nevét megörökítő utca Magyarországon.

Köszönöm szépen. (Taps az LMP soraiból.)

ELNÖK: Megadom a szót Garai István Leventének, az MSZP képviselőjének.

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon rövid leszek, és nem fogok politizálni. Kedves Képviselőtársaim! Az elhangzott politikai indoklások sok tekintetben sajnos történelmi múltunkat tekintve megalapozottak, de én most az emberi momentumot szeretném kiemelni. Drága jó nagyapám sok-sok tízezer magyar emberrel a Don-kanyar környékén halálozott el, és nyilvánvaló, hogy az ő emlékük is számunkra rendkívül kedves és remélhetőleg örök életű lesz. Éppen így elvárhatják azoknak a meghalt katonáknak is az úgymond a tiszteletét, akik itt haltak meg, akik nem politikusként jöttek ide Magyarországra, hanem lehet, hogy szándékuk ellenére ideküldték őket, idehozták őket. Tehát én azt mondom, ha sok-sok tízezer, a Szovjetunióban elhalálozott magyar, nagyszülők, dédszülők emlékét és a becsületét meg akarjuk őrizni, akkor ezt a különböző döntéseknél, nagyon kérem önöket, benneteket, hogy vegyük figyelembe.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.)

ELNÖK: Megadom a szót Szanyi Tibornak, az MSZP képviselőjének. (Moraj a kormánypárti padsorokban. - Közbeszólás az MSZP soraiból: Éljen! Halljuk! - Az elnök csenget.)

DR. SZANYI TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Nagyjából úgy néz ki a dolog, hogy itt megint szégyenletes dolog zajlik a Parlament területén (Közbeszólások a Fidesz soraiból.), hiszen záróvita gyanánt egyféle történelemhamisításba bonyolódik itt egyik-másik frakció. Én azt gondolom, a parlament akkor tenné helyesen a dolgát, ha azokkal az emberekkel foglalkozna, akik azokban az utcákban élnek, amelyekben most a névváltozást firtatja a Fidesz. Én úgy gondolnám, hogy ezt az önkormányzatokra, az ott élő emberekre kell bízni.

És egyáltalán, ha már a történelemhamisítást is ide vettük: én azért úgy gondolom, hogy a szovjet Vörös Hadsereg szabadította fel Magyarországot a náci elnyomás alól. (Közbeszólások a Jobbik soraiból: Pfuj! - Hazaáruló! - Szórványos taps az MSZP soraiból. - Zaj. - Az elnök csenget. - Pillanatnyi szünet.)

ELNÖK: Képviselőtársaim, érthető módon megfelelő időt adtam, hogy a nyugalom helyreálljon.

Most megkérdezem Stágel Bence képviselő urat előterjesztőként, hogy kíván-e a most elhangzottakra reagálni. (Dr. Stágel Bence jelzi, hogy nem kíván szólni.) Nem kíván. Így most a benyújtott módosító javaslatokról döntünk.

Az 1. és a 3. pontokat az előterjesztő nyújtotta be, így ezekről egy döntéssel szavazunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket a javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 278 igen szavazattal, 43 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.

Frakciókérésre még egy javaslatról döntenünk kell. A 2. pontban Novák Előd és Gaudi-Nagy Tamás a 4. §-ban az önkormányzati törvény 14. §-ának módosítását kezdeményezik a köztéri szobrokkal és műalkotásokkal kapcsolatban. A javaslat ugyan összefügg a 4. ponttal, de arra figyelemmel, hogy ennek elfogadása minősített, míg a 4. pont elfogadása egyszerű többséget igényel, a javaslatsorról két döntéssel határozunk. A 4. pontról értelemszerűen csak akkor döntünk, ha a minősített többséget igénylő 2. pontot az Országgyűlés elfogadja. Erről a Jobbik képviselőcsoportja név szerinti szavazást kért.

Kérem a jegyzőket, hogy felváltva olvassák fel a képviselők nevét, majd a leadott szavazatokat hangosan visszaismételve rögzítsék, és kérem a tisztelt képviselőtársakat, tegyék lehetővé, hogy meghalljuk érthető módon a szavazatukat.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a 2. pontot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

(A jegyzők felváltva olvassák a képviselők névsorát, majd hangosan megismétlik a képviselők állásfoglalását. A felolvasást Földesi Gyula kezdi, majd
Nyakó István folytatja.)

Ágh Péter: nem.

Dr. Ángyán József: igen.

Dr. Apáti István: igen.

Dr. Aradszki András: tartózkodik.

B. Nagy László: nem.

Babák Mihály: nem.

Bábiné Szottfried Gabriella: nem.

Dr. Bácskai János: nem.

Bagdy Gábor: tartózkodik.

Dr. Baja Ferenc: nem.

Balázs József: nem.

Balczó Zoltán: nem szavaz.

Balla Gergő: igen.

Balla György: nem.

Balla Mihály: nem.

Balog Zoltán: nincs jelen.

Balogh József: nem.

Bana Tibor: igen.

Bányai Gábor: nem.

Baracskai József: nincs jelen.

Dr. Bárándy Gergely: nem.

Baráth Zsolt: igen.

Bartos Mónika: nem.

Básthy Tamás: tartózkodik.

Bebes István: nem.

Becsó Zsolt: nem.

Bencsik János: tartózkodik.

Dr. Bene Ildikó: nem.

Berényi László: nem.

Bertha Szilvia: nincs jelen.

Bíró Márk: nem.

Bodó Imre: nem.

Bodó Sándor: nem.

Dr. Bohács Zsolt: nem.

Dr. Bóka István: nem.

Boldog István: tartózkodik.

Boldvai László: nincs jelen.

Borbély Lénárd: tartózkodik.

Borkai Zsolt: nem.

Dr. Botka László: nincs jelen.

Bödecs Barna: igen.

(18.40)

Brájer Éva: nem.

Dr. Braun Márton: tartózkodik.

Dr. Budai Gyula: nincs jelen.

Burány Sándor: nincs jelen.

Bús Balázs: nincs jelen.

Csampa Zsolt: nem.

Csenger-Zalán Zsolt: nem.

Cseresnyés Péter: nem.

Dr. Cser-Palkovics András: nem.

Cserna Gábor: nem.

Csizi Péter: nem.

Csóti György: nem.

Csöbör Katalin: nem.

Czerván György: nem.

Dr. Czira Szabolcs: igen.

Dr. Czomba Sándor: tartózkodik.

Czunyiné dr. Bertalan Judit: nem.

Dr. Daher Pierre: nem.

Dr. Dancsó József: nem.

Dankó Béla: tartózkodik.

Demeter Ervin: nem.

Demeter Zoltán: tartózkodik.

Dióssi Csaba: nem.

Dr. Dorkota Lajos: nem.

Dr. Dorosz Dávid: nincs jelen.

Dúró Dóra: igen.

Egyed Zsolt: igen.

Ékes Ilona: tartózkodik.

Ékes József: nem.

Endrésik Zsolt: igen.

Erdős Norbert: nem.

Ertsey Katalin: nem.

Farkas Flórián: nem.

Farkas Gergely: igen.

Farkas Sándor: nem.

Farkas Zoltán: tartózkodik.

Dr. Fazekas Sándor: nem.

Fejér Andor: nem.

Ferenczi Gábor: nincs jelen.

Ficsor Ádám: nincs jelen.

Firtl Mátyás: tartózkodik.

Dr. Fónagy János: nem.

Font Sándor: nem.

Földesi Gyula: nem.

Földi László: tartózkodik.

Fülöp István: nem.

Gajda Róbert: nem.

Dr. Garai István Levente: nem.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás: igen.

Gelencsér Attila: nem.

Gőgös Zoltán: nem.

Göndör István: nem.

Dr. Gruber Attila: tartózkodik.

Gulyás Dénes: tartózkodik.

Gulyás Gergely: nem.

Gúr Nándor: nem.

Dr. Gyenes Géza: igen.

Dr. Gyimesi Endre: nem.

Gyopáros Alpár: nincs jelen.

Gyöngyösi Márton: nincs jelen.

Győrffy Balázs: tartózkodik.

Dr. György István: tartózkodik.

Gyurcsány Ferenc: nincs jelen.

Gyutai Csaba: nem.

Dr. Gyüre Csaba: igen.

Habis László: tartózkodik.

Hadházy Sándor: nem.

Halász János: nem.

Hanó Miklós: nem.

Harangozó Gábor: nem.

Dr. Harangozó Tamás: nincs jelen.

Dr. Hargitai János: tartózkodik.

Harrach Péter: tartózkodik.

Hegedűs Lorántné: igen.

Hegedűs Tamás: igen.

Dr. Heintz Tamás: nem.

Dr. Hende Csaba: nem.

Herman István Ervin: tartózkodik.

Dr. Hiller István: nem.

Hirt Ferenc: nem.

Hoffman Pál: tartózkodik.

Dr. Hoffmann Rózsa: tartózkodik.

Dr. Hollósi Antal Gábor: nem.

Dr. Hoppál Péter: tartózkodik.

Horváth András Tibor: nincs jelen.

Horváth István: tartózkodik.

Dr. Horváth János: tartózkodik.

Horváth László: tartózkodik.

Horváth Zoltán: nem.

Dr. Horváth Zsolt (Kecskemét): nem.

Dr. Horváth Zsolt (Veszprém): nem.

Dr. Hörcsik Richárd: nem.

Dr. Illés Zoltán: nem.

Dr. Ipkovich György: nem.

Ivády Gábor: nincs jelen.

Prof. Iván László: tartózkodik.

Iváncsik Imre: nincs jelen.

Ivanics Ferenc: tartózkodik.

Jakab István: tartózkodik.

Jámbor Nándor: igen.

Jávor Benedek: nincs jelen.

Dr. Józsa István: nem.

Juhász Ferenc: nem.

Káli Sándor: nem.

Kalmár Ferenc András: tartózkodik.

Kapus Krisztián: nem.

Kara Ákos: nem.

Karácsony Gergely: nincs jelen.

Dr. Karakó László: nem.

Karvalics Ottó: tartózkodik.

Kepli Lajos: igen.

Dr. Kerényi János: nem.

Kiss Attila: nem.

Kiss Péter: nem.

Dr. Kiss Sándor: igen.

Dr. Kocsis Máté: nem.

Dr. Kolber István: nem.

Koncz Ferenc: tartózkodik.

Dr. Kontrát Károly: nem.

Kontur Pál: nem.

Korondi Miklós: nem.

Kósa Lajos: nem.

Koszorús László: nincs jelen.

Kovács Ernő: tartózkodik.

Kovács Ferenc (Vas megye): nem.

Dr. Kovács Ferenc (Szabolcs-Szatmár-Bereg

megye): nincs jelen.

Dr. Kovács József: nem.

Kovács László: nem.

Kovács Péter: nincs jelen.

Kovács Tibor: nincs jelen.

Dr. Kovács Zoltán: nincs jelen.

Kozma Péter: nem.

Kőszegi Zoltán: tartózkodik.

Kővári János: igen.

Kövér László: nem.

Kubatov Gábor: nem.

Kucsák László: nincs jelen.

Kulcsár Gergely: igen.

Kulcsár József Ferenc: nem.

Dr. Kupcsok Lajos: nem.

Dr. Kupper András: tartózkodik.

L. Simon László: tartózkodik.

Lakatosné Sira Magdolna: nem.

Dr. Lamperth Mónika: nem.

Dr. Lanczendorfer Erzsébet: igen.

Dr. Láng Zsolt: nincs jelen.

László Tamás: tartózkodik.

Lasztovicza Jenő: nem.

Dr. Latorcai János: tartózkodik.

Lázár János: nincs jelen.

Lendvai Ildikó: nem.

Lengyel Szilvia: nincs jelen.

Dr. Lenhardt Balázs: igen.

Lezsák Sándor: tartózkodik.

Lipők Sándor: nem.

Lukács László: nem.

Dr. Lukács Tamás: tartózkodik.

Lukács Zoltán: nem.

Mágori Józsefné: tartózkodik.

Magyar Anna: tartózkodik.

Magyar Zoltán: igen.

Mandur László: nincs jelen.

Manninger Jenő: tartózkodik.

Márton Attila: nem.

Dr. Matolcsy György: nincs jelen.

Dr. Mátrai Márta: nem.

Meggyes Tamás: tartózkodik.

Menczer Erzsébet: nincs jelen.

Dr. Mengyi Roland: nem.

Mesterházy Attila: nincs jelen.

Michl József: igen.

(18.50)

Dr. Mihalovics Péter: nem.

Mile Lajos: nem.

Mirkóczki Ádám: igen.

Dr. Molnár Ágnes: nem.

Dr. Molnár Attila: tartózkodik.

Dr. Molnár Csaba: nincs jelen.

Molnár Oszkár: nincs jelen.

Dr. Molnár Zsolt: nem.

Móring József Attila: tartózkodik.

Murányi Levente: igen.

Dr. Nagy Andor: nem.

Nagy Csaba: tartózkodik.

Dr. Nagy Gábor Tamás: tartózkodik.

Nagy István: nincs jelen.

Dr. Nagy István: tartózkodik.

Dr. Nagy Kálmán: tartózkodik.

Dr. Navracsics Tibor: nincs jelen.

Dr. Nemény András: nem.

Németh Szilárd István: tartózkodik.

Németh Zoltán: igen.

Németh Zsolt (Fidesz): nem.

Németh Zsolt (Jobbik): igen.

Nógrádi Zoltán: tartózkodik.

Novák Előd: igen.

Nyakó István: nem.

Dr. Nyikos László: igen.

Dr. Nyitrai Zsolt: nincs jelen.

Obreczán Ferenc: tartózkodik.

Dr. Ódor Ferenc: nem.

Dr. Oláh Lajos: nincs jelen.

Orbán Viktor: nincs jelen.

Osztolykán Ágnes: nem.

Örvendi László: tartózkodik.

Pál Béla: nincs jelen.

Pál Tibor: nem.

Pálffy István: igen.

Pánczél Károly: nem.

Dr. Papcsák Ferenc: igen.

Patay Vilmos: tartózkodik.

Dr. Pesti Imre: tartózkodik.

Pichler Imre László: tartózkodik.

Pintér László: nem.

Pócs János: tartózkodik.

Pogácsás Tibor: nem.

Pokorni Zoltán: nincs jelen.

Polics József: nem.

Dr. Pósán László: tartózkodik.

Potápi Árpád János: tartózkodik.

Pörzse Sándor: igen.

Pősze Lajos: tartózkodik.

Puch László: nincs jelen.

Dr. Puskás Imre: nem.

Dr. Puskás Tivadar: nincs jelen.

Rácz Róbert: nincs jelen.

Dr. Répássy Róbert: nem.

Dr. Rétvári Bence: tartózkodik.

Révész Máriusz: tartózkodik.

Riz Gábor: tartózkodik.

Riz Levente: igen.

Rogán Antal: tartózkodik.

Román István: tartózkodik.

Rónaszékiné Keresztes Monika: tartózkodik.

Rozgonyi Ernő: nincs jelen.

Rubi Gergely: igen.

Dr. Rubovszky György: tartózkodik.

Sági István: nem.

Dr. Salamon László: tartózkodik.

Sáringer-Kenyeres Tamás: igen.

Scheiring Gábor: nincs jelen.

Dr. Schiffer András: nem.

Schmidt Csaba: tartózkodik.

Schön Péter: igen.

Sebestyén László: tartózkodik.

Dr. Selmeczi Gabriella: tartózkodik.

Dr. Semjén Zsolt: tartózkodik.

Dr. Seszták Miklós: tartózkodik.

Seszták Oszkár: tartózkodik.

Dr. Simicskó István: tartózkodik.

Simon Gábor: nem.

Dr. Simon Gábor: nem.

Dr. Simon Miklós: tartózkodik.

Simonka György: tartózkodik.

Sneider Tamás: igen.

Soltész Miklós: tartózkodik.

Dr. Sós Tamás: nem.

Spaller Endre: tartózkodik.

Dr. Stágel Bence: igen.

Dr. Staudt Gábor: igen.

Dr. Steiner Pál: nem.

Szabó Csaba: igen.

Dr. Szabó Erika: nem.

Szabó Gábor: igen.

Szabó Imre: nem.

Szabó Rebeka: nincs jelen.

Dr. Szabó Tamás: nem.

Szabó Timea: nincs jelen.

Szabó Vilmos: nem.

Szabó Zsolt: tartózkodik.

Dr. Szakács Imre: nem.

Szalay Ferenc: nem.

Dr. Szalay Péter: tartózkodik.

Dr. Szanyi Tibor: nem.

Szászfalvi László: nincs jelen.

Szatmáry Kristóf: nincs jelen.

Szávay István: nincs jelen.

Szedlák Attila: nem.

Dr. Szekeres Imre: nincs jelen.

Szekó József: nincs jelen.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: tartózkodik.

Dr. Szél Bernadett: nem.

Szijjártó Péter: nem.

Szilágyi György: igen.

Szilágyi László: nem.

Szilágyi Péter: nem.

Dr. Szili Katalin: nem.

Szólláth Tibor Zoltán: nem.

Szűcs Erika: nincs jelen.

Dr. Szűcs Lajos: tartózkodik.

Talabér Márta: nem.

Tállai András: nincs jelen.

Tamás Barnabás: tartózkodik.

Dr. Tapolczai Gergely: tartózkodik.

Dr. Tarnai Richárd: igen.

Tasó László: nem.

Tessely Zoltán: nem.

Dr. Tiba István: nem.

Tiffán Zsolt: igen.

Dr. Tilki Attila: tartózkodik.

Tóbiás József: nem.

Tóth Csaba: nincs jelen.

Tóth Ferenc: nem.

Tóth Gábor: igen.

Dr. Tóth József (Fidesz): tartózkodik.

Dr. Tóth József (MSZP): nem.

Törő Gábor: nem.

Tukacs István: nem.

Dr. Turi-Kovács Béla: igen.

Ughy Attila: nincs jelen.

Dr. Ujhelyi István: nincs jelen.

V. Németh Zsolt: tartózkodik.

Dr. Vadai Ágnes: nincs jelen.

Vágó Gábor: nem.

Vágó Sebestyén: igen.

Vantara Gyula: nem.

Varga Gábor: tartózkodik.

Varga Géza: igen.

Dr. Varga István: nem.

Varga József: tartózkodik.

Dr. Varga László (MSZP): nem.

Varga László (KDNP): igen.

Varga Mihály: nem.

Varga Zoltán: nem.

Vargha Tamás: nincs jelen.

Varju László: nem.

(19.00)

Dr. Vas Imre: tartózkodik.

Vécsey László: nem.

Dr. Vejkey Imre: tartózkodik.

Dr. Veres János: nem.

Vigh László: nem.

Vincze László: igen.

Dr. Vinnai Győző: nem.

Dr. Vitányi István: nem.

Vitányi Iván: nincs jelen.

Volner János: igen.

Vona Gábor: nincs jelen.

Dr. Völner Pál: nem.

Wintermantel Zsolt: nincs jelen.

Wittner Mária: igen.

Z. Kárpát Dániel: igen.

Zagyva György Gyula: igen.

Zakó László: igen.

Dr. Zombor Gábor: tartózkodik.

Dr. Zsiga Marcell: igen.

Zsigó Róbert: nem.
Felszólalások:   200   200-216   217      Ülésnap adatai