Készült: 2020.09.24.01:43:27 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

125. ülésnap (2020.05.05.), 138. felszólalás
Felszólaló Németh Szilárd István (Fidesz)
Beosztás Honvédelmi Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka előterjesztő nyitóbeszéde
Videó/Felszólalás ideje 14:45


Felszólalások:  Előző  138  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Az előző agrár- és mezőgazdasági témájú törvény vitájának az utolsó néhány percét végighallgattam, és jóleső érzéssel töltött el, hogy a „nemzeti ügy” kifejezés előkerült ennél a törvénynél. Azt gondolom, hogy annál a törvényjavaslatnál, amelyet a honvédelmi miniszter nyújtott be a parlament elé, és amelynek most az expozéját én fogom elmondani, a „nemzeti” szó még inkább kihozható, kikerekíthető.A honvédelem ügye közös ügyünk, az minden magyarnak kötelessége, ha úgy tetszik, alkotmányos kötelessége a haza védelme, és a honvédelem egy sokkal bővebb fogalom, mint hogy kizárólag katonákról, a Magyar Honvédségről essen ebben szó, hiszen önmagában a hazánk védelme, amire alapozzuk Magyarország védelmét, az is legalább három pilléren alapul, úgy szokták mondani, a Magyar Honvédség hadrafoghatóságán, katonai képességein, a NATO-szövetségesi elkötelezettségünkön és tagságunkon, illetve az állampolgárok hazafias elkötelezettségén.

Nost, tisztelt képviselőtársaim, ebben a nemzeti kérdésben, ebben a nemzeti ügyben, meg kell állapítanunk, hogy a mai előterjesztéskor nem mindennapi időket élünk. Olyan veszély csapott le a világra, Európára és hazánkra, amelyre a legrosszabb álmainkban sem gondoltunk volna. A mostani helyzethez hasonló bizonytalan és válságos időszakról talán csak szüleinktől, nagyszüleinktől hallottunk. Abban mindannyian egyetértünk, hogy minden nehézség ellenére az elmúlt hetek, hónapok válságos időszakában mi, magyarok olyan rendkívüli összefogásról, fegyelmezettségről tettünk tanúbizonyságot, amely példaértékű Európában.

Engedjék meg, hogy tisztelettel szóljak a frontvonalbeli harcolókról, és külön köszönetet mondjak nekik. Legelőször is a gyógyításban küzdő egészségügyieknek, az orvosoknak, nővéreknek, ápolóknak, mentősöknek és a rendőröknek, honvédeinknek, akik mindent megtesznek azért, hogy a magyar emberek a koronavírus árnyékában is rendben élhessenek, békében, biztonságban érezhessék magukat. Továbbá köszönettel tartozunk mindazoknak, így különösen a földeken, az élelmiszer-ellátásban, a boltokban, a gyógyszertárakban, a szociális intézményekben és az áruszállítás területén dolgozóknak, akik nap mint nap értünk, a magyar emberek ellátásáért tesznek meg minden tőlük telhetőt.

Tegnap megkezdődtek és rendben folynak az érettségi vizsgák. Köszönjük a matúrát vállaló diákoknak, ne felejtsük el, hogy ez az érettségire kötelezett diákoknak több mint a 95 százaléka. És természetesen köszönetet kell mondani az őket a digitális környezetben is kiválóan felkészítő pedagógusoknak, tanároknak, nevelőknek, akik ezt a vizsgát az iskolákban megszervezték. A honvédséget, a katonákat ez több szinten érinti, hiszen a Kratochvil Károly Honvéd Középiskolában és Kollégiumban is zajlanak ezek a vizsgák, illetve a kadétképzés és a honvédelmi alapismeretek oktatása közel száz középiskolában zajlik, és választható érettségi tárgy.

Mindannyiunk számára nagy erőpróba ez az időszak, amelyen a legkevésbé sem széthúzással, pártoskodással, hanem csakis valódi összefogással és közös erővel lehetünk úrrá. Minden magyarnak éreznie kell, hogy nincs egyedül. Ahogy Szabó Dezső fogalmazott: „Minden magyar felelős minden magyarért.”

Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy néhány dolgot evvel a védekezéssel kapcsolatban a honvédség szempontjából is megosszak önökkel, beszámoljak itt önöknek arról, hogy a Magyar Honvédség hogyan vesz részt a védekezésben.

A Magyar Honvédség Alaptörvényben rögzített kötelme érdekében teljes képességével, minden katonájával és rendelkezésre álló tudásával, eszközével szolgálja a magyar emberek és a haza biztonságát. A honvédek erre tesznek esküt, felajánlva akár az életüket is. A magyar katonák mindig részt vettek, részt vesznek a katasztrófák elhárításában, így lett kiemelt szerepük most a koronavírus-járvány idején is. Nem véletlen ez, hiszen a Magyar Honvédség sokszor és sokféleképpen készül az ilyen és hasonló jellegű veszélyhelyzetre az éves hazai képzések és a NATO-gyakorlatok során. Technikai eszközeink, például a légimentő képességünk és a katona-egészségügyünk fejlesztésekor ez is döntő szempont.

A XXI. században a honvédek földön, vízen, levegőben mentették az emberéletet, a természeti kincseket és az anyagi javakat a tiszai ciánszennyezéskor, a vörösiszap-katasztrófánál vagy éppen az évezred dunai árvizekor 2013 nyarán. Most egy láthatatlan, az egész földön eluralkodott, külföldről behurcolt kórral kell megküzdenünk, és ez csak a honvédeink segítségével sikerülhet. A koronavírus-járvány következtében kihirdetett különleges jogrend, a veszélyhelyzet óta naponta közel kétezer honvéd, mintegy négyszáz technikai eszköz bevetését jelenti.

Megerősítettük és hermetikusan lezártuk déli határainkat a koronavírusos világgócok felől érkező illegális migránsoktól. Részt veszünk a többi határszakasz személyforgalmának felfüggesztésében, illetve az áruforgalom és az úgynevezett humanitárius korridorok ellenőrzésében, kísérésében, logisztikájában. Katonai rendészeink már 17 helyőrségben járőröznek és ellenőrzik a kijárási korlátozás szabályainak betartását, a közterületeken és a piacokon pedig biztosítják a nyugodt, rendezett napi életmenetet.

A honvédség fegyveres alakulatai őrzik azokat a központi raktárakat is, ahol a sikeres kínai-magyar légihídon át beszerzett védekezőeszközöket, több tíz millió maszkot, kesztyűt, köpenyt és lélegeztetőgépeket tároljuk, így is készülve a járvány tömeges megbetegedéseket okozó fázisára. 13 megyében 51 kórház élén irányítja honvédtiszt, a kórházparancsnok a felkészülést, így biztosítva a kórházi ágyakat, megőrizve a készleteket, csatornázva az adatszolgáltatást. A honvédelmi irányító törzsek már 105 hadiipari, energia- és közműszolgáltatási, szállítmányozási, élelmiszeripari, gyógyszer- és gyógyászati, vegyipari, infokommunikációs és a lakosság ellátását végző cégnél koordinálják a veszélyhelyzeti működést.

Különösen kell vigyáznunk idős honfitársainkra, szüleinkre, nagyszüleinkre, a honvédség ebből is maximálisan kiveszi a részét. Vegyvédelmi és biológiai mentesítőképességeinket felhasználva több száz idősotthon fertőtlenítését, vírusmentesítését kezdtük meg még húsvét vasárnapján.

(17.50)

Legelőször is az ország mindmáig egyetlen tömeges fertőzést okozó gócpontján, a Pesti úti idősotthonban  ahol mára már 329 fertőzöttet és sajnos 40 elhunytat tartanak számon  25 vegyvédelmi katona napi 10 órában 6 napon keresztül végzett fertőtlenítést és vírusmentesítést Karácsony Gergely főpolgármester helyett. A biológiai mentesítési műveletekben bevetjük az önkéntes tartalékos erőinket is. Itt van jelentősége annak, hogy a Gyurcsány-Vadai-érából megörökölt 17 fős tartalékos állományt már 9300-ra bővítettük. (Dr. Vadai Ágnes: Nemzeti együttműködés.)

A kórházak, rendelőintézetek bejáratához kérésükre már csaknem 70 nagy méretű, úgynevezett előszűrő sátrat állítottunk fel, az elsőt éppen a Heim Pál Gyermekkórháznál. Ezek szolgálnak a sürgősséggel érkező betegek és a koronavírus-gyanús háttérrel érkezők kiszűrésére és elkülönítésére. A Szent László Kórházban a NATO-ban használatos egészségügyi sátorkomplexumot biztosítottuk, a kórházakba, szociális intézményekbe eljuttatott tábori ágyak száma pedig meghaladta a 300-at, de tábori asztalokat, székeket és nagy méretű, 60-70 literes fazekakat, lábasokat is adtunk már. Kértek rakodókat kórházon belüli anyagok átmozgatásához is, és a napokban a szentesi műszaki katonáink Szegeden végeztek földmunkát a járvány elleni védekezés részeként felépülő konténeregyüttes telepítésénél.

Emellett a napi munkából, a napi kiképzésekből, a napi katonai munkából is kiveszik a részüket, hiszen a légierő továbbra is kiemelten védi Magyarország légterét, a Gripenek pilótái három váltásban, egymástól térben és időben is nagyon szigorúan elkülönítve állomásoznak.

A Magyar Honvédség most is eleget tesz a békeműveleti feladatokból adódó missziós kötelezettségeinek. A magyar katonák jelenleg 3 földrészen, 9 országban, 11 misszióban több mint 800 fővel teljesítenek szolgálatot.

A Covid-19-járvány világméretű elterjedésével valamennyi műveleti területen olyan rendszabályokat vezettünk be, amelyek csökkentik az esetleges megfertőződés kockázatát. A Magyar Honvédség rendszabályai összhangban vannak a műveleti területet irányító nemzetközi szervezetek, az ENSZ, a NATO és az EU által kiadott járványügyi intézkedésekkel. A Magyar Honvédség a katonák fokozott védelme érdekében már a koronavírus magyarországi megjelenésekor egészségügyi eljárásrendeket vezetett be. A katonai alakulatok mindent megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák a betegség megjelenését, terjedését az állomány körében. Készen állunk a fertőzöttek elkülönítésére és gyógyítására. Minden katona koronavírusjárvány-oktatásban részesült, és tisztában van a megelőzéshez szükséges higiénés szabályokkal, a betegség tüneteivel és a teendőkkel azok megjelenése esetén. Kiemelt figyelmet fordítunk a közösségi terek, vizesblokkok, konyhák és étkezdék, hálókörletek tisztasági állapotára és a fertőtlenítési szabályok betartására.

A honvédség munkahelyteremtéssel, toborzással, haderejének modernizálásával készen áll arra is, hogy részt vegyen az élet újraindítását szolgáló gazdaságvédelmi akciótervben. A Magyar Honvédség az ország legnagyobb munkáltatójává és megrendelőjévé válhat, ami Magyarország nemzeti érdekeinek és értékeinek további erősítését hozhatja magával. És ahogy a honvédségi munkahelyteremtéssel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök fogalmazott: van egy hadseregünk is, és az életerős fiatalokat szívesen látjuk, toborozzuk őket fél- és egyéves képzésre, hogy ha nem találnak a termelőmunkában maguknak megfelelő állást, akkor természetesen örömmel vesszük, ha a haza szolgálatára jelentkeznek.

Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársak! Az előzőekben egy képességében erősítő, a katonahagyományait folytató, a magyar emberek elismerésére és tiszteletére méltó nemzeti hadsereg, a Magyar Honvédség képe rajzolódott ki, amelynek a fejlesztését párthovatartozástól függetlenül nekünk, országgyűlési képviselőknek is segítenünk kell.

Az előttünk fekvő törvényjavaslat több törvény módosítására irányul, amelyek egy része technikai jellegű, az egyes törvények közötti összhang megteremtésére törekszik. A módosítások elsődleges célja a bürokrácia csökkentése, az egyszerűsítés és a pontosítás, elősegítve ezzel a Magyar Honvédség fejlesztését, erősítését annak érdekében, hogy mind békeidőben, mind különleges jogrendben a lehető legmagasabb szinten tudja teljesíteni az Alaptörvényben foglalt feladatait.

A módosításra kerülő kilenc jogszabály közül szeretném kiemelni a honvédek jogállásáról szóló törvény módosítását, amelynek célja a katonaállomány megtartása érdekében a szolgálati viszony létesítésének rugalmasabbá tétele, a szolgálati beosztás betöltéséhez kapcsolódó és az előmeneteli szabályok pontosítása, valamint a gyakorlati életben felmerült tapasztalatok átvezetése. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítása lehetőséget teremt a fegyelmi felelősségi szabályok megalkotására, valamint a törvény hatálybalépését követő gyakorlati tapasztalatok beépítésére is. Kiemelném azt a módosítást, amely az árvák kiegészítő támogatását bevezeti az elhunyt honvédelmi alkalmazotti állományra, az elhunyt katonák árváinak járó kiegészítő támogatáshoz hasonlóan.

A módosítások között szerepel Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodásból fakadó adómentességi kérdések jogszabályi rendezése is.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem önöket, hogy a törvénymódosításokat támogatni és elfogadni szíveskedjenek, hiszen katonáink alkotmányos kötelessége hazánk, Magyarország és a magyar emberek biztonságának és szabadságának fenntartása. Így nekünk is feladatunk, hogy a bürokrácia csökkentésével, a jogszabályi feltételek biztosításával honvédeink hazafias munkáját, katonai esküjük teljesítését elősegítsük. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  138  Következő    Ülésnap adatai