Készült: 2020.09.20.07:36:05 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

110. ülésnap (2020.03.09.), 26-28. felszólalás
Felszólaló Németh Szilárd István (Fidesz)
Beosztás Honvédelmi Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előttihez hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 4:42


Felszólalások:  Előző  26 - 28  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: (Hangosítás nélkül.) Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház!

ELNÖK: Németh Szilárd államtitkár úrnak legyenek szívesek bekapcsolni a gépet. Köszönöm. Parancsoljon!

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Először is szeretném önnek megköszönni azt a munkát, amit az előző ciklusban miniszterként, most pedig kormánybiztosként végez a jövő felnövekvő generációjának hazafias és honvédelmi nevelése érdekében.

(14.10)

Ennek a programnak  aminek a stratégiai vázlata, mondhatom, majdnem százoldalas anyag, amiről egy nagy konferenciát is tartottak tavaly év végén  nemcsak hazánk, nemcsak Magyarország a nyertese, hanem legfőképpen a Magyar Honvédség, amely arra van hivatva, hogy fegyveresen védje a hazát, a katonák fegyveresen a legkeményebb eskühöz hűen, ahol az életüket is felajánlják a haza védelmében, fegyveresen tudják szolgálni Magyarországot.

A Magyar Honvédség abban az állapotban van most, hogy ezt a szerepét kiválóan tudja végezni. Ha csak a határvédelmi feladatokat nézzük, amelyekben a magyar Országgyűlés kormánypárti többsége és a kormány döntése alapján részt vehet a honvédség, akkor egyértelműen mondható, hogy az a hazafias cselekedet, amiben az ország függetlenségét, területi integritását, a magyar emberek biztonságát és szabadságát védik, az nagyon nagy elismerést arat a magyar állampolgárok körében. Mondhatjuk azt is, hogy a mundér becsülete egyre nagyobb lesz, és egyre nagyobb tisztességet érnek el a magyar katonáink.

Nem volt ez mindig így. 2002-2010 között egy olyan hamis látszatot keltettek a Gyurcsány-Bajnai-kormány vezetői, hogy Magyarországnak nincs szüksége magyar katonára, nincs szüksége magyar haderőre, mert elég lesz  a NATO-tagságunkból adódóan, ha valamilyen támadás éri az országot , ha majd a NATO megvéd bennünket.

Mi ezzel gyökeresen szakítottunk, és azt mondtuk, hogy a Magyar Honvédség katonai és védelmi képességeit kell erősítenünk, ezért döntöttünk a „Zrínyi 2026” honvédelmi és haderő-fejlesztési programról, és ott egyértelműen világossá tettük, hogy ez nemcsak fegyverek kérdése, nemcsak katonai eszközök kérdése, nemcsak modernizálás kérdése, hanem egy új szellemű honvédséget kell létrehoznunk azért, hogy a térség legmodernebb és legütőképesebb hadserege jöhessen létre. Tehát a középpontba az embert, a katonát állítottuk.

És itt van óriási szerepe a honvédelmi nevelésnek, ami egyébként 2010 előtt megint csak jó néhány kívánnivalót hagyott maga után. Ha csak azt említjük, hogy a teljes kadétprogramot fölszámolták, ha azt vesszük, hogy az összes honvédelmi középiskolát és kollégiumot megszüntették, akkor, azt gondolom, hogy ez elég egyértelmű bizonyíték arra, hogy nem volt akarat 2010 előtt arra, hogy a gyerekeket hazafias szellemben neveljük, nem volt arra akarat, hogy a gyerekeket arra biztassuk, hogy egyébként nyugodtan választhatják a honvéd, a katonai hivatást.

Most pedig ön arról tájékoztat bennünket, hogy annak a stratégiának, amit önök kidolgoztak, elindult a Szemere Miklós-programja. Ezt láthatjuk egyébként az interneten, ennek külön honlapja van. A KLIK-en, a Klebelsberg Intézeten keresztül minden iskola felső tagozatos tanárai, az iskolavezetők megkapták a tájékoztatást, hogy hogyan tudnak a gyerekek ehhez a programhoz csatlakozni.

Én innen mindenkit arra biztatnék, minden iskolaigazgatót, minden tanár kollégámat, hogy a gyerekeket vegyék rá, hogy csatlakozzanak ehhez a programhoz, és a hazafias honvédelmi nevelés tekintetében fontos tesztlapot, aminek most az első fordulóját hirdette meg a kormánybiztos úr, töltsék ki. Köszönöm szépen még egyszer a munkájukat. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  26 - 28  Következő    Ülésnap adatai